IEXGeld

Dossiers

Profiel

Zo vindt u het duurzame beleggingsfonds dat het beste bij u past

Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in het dagelijks leven. Niet voor niets ging de Nobelprijs voor Economie onlangs naar klimaatverandering en innovatie. Ook bij beleggingen is duurzaamheid een actueel thema. Het aantal duurzame beleggingsfondsen is in de afgelopen jaren dan ook sterk toegenomen. Hoe maakt uit al deze producten nu de beste keuze voor u?

IEX Gouden Stier heeft als missie de complexe en omvangrijke Nederlandse beleggingsmarkt overzichtelijker en toegankelijker te maken. In deze longread vertellen we meer over de ins & outs op het gebied van duurzame beleggingsfondsen.

Met een handig stappenplan helpen we u te bepalen welk duurzame beleggingsfonds het beste bij u past. Ziet u een zoektocht niet zo zitten? Dan vindt u aan het einde van dit artikel de Beste Keuzes van IEX Gouden Stier.

Nog volop in ontwikkeling

Met duurzaam beleggen wordt geïnvesteerd in ondernemingen die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, met respect voor mens, milieu en maatschappij. Hoewel het aantal duurzame beleggingsfondsen de afgelopen jaren sterk is toegenomen, is het ook nog steeds een beleggingscategorie die nog volop in ontwikkeling is. Zo moet de regelgeving rondom groene beleggingen nog verder ontwikkeld moet worden.

Er is al wel een aantal richtlijnen. Bijvoorbeeld de Global Compact-richtlijnen (UNGC), die omvatten tien principes van de Verenigde Naties voor de bescherming van mensenrechten, arbeid, milieu en het tegengaan van corruptie. Daarnaast werden in 2016 de VN Principes voor Verantwoord Beleggen (UN Principles for Responsible Investment, UNPRI) ondertekend door meer dan 1.500 vermogensbeheerders en -eigenaars met 60 biljoen dollar aan activa onder beheer.

Duurzaam beleggen definiëren

Wanneer is een beleggingsfonds nu echt duurzaam? Duurzaam beleggen kent een heel oerwoud aan afkortingen, aanduidingen en thema’s: SRI (Socially Responsible Investment), ESG (Environmental, Social, Governance), groen, duurzaam, verantwoord. Dat maakt het voor de gewone belegger moeilijk een keuze te maken.

AF Advisors, kennispartner van IEX Gouden Stier, geeft daarom een paar belangrijke handvatten waarmee u duurzame fondsen kunt vergelijken op basis van bijvoorbeeld duurzaamheidscriteria en engagement.

Volgens AF Advisors moet een duurzaam beleggingsfonds minimaal voldoen aan de volgende eisen: een helder ESG-beleid met engagement, actief stemrecht en het toepassen van uitsluitingscriteria op basis van negative screening (het uitsluiten van categorieën als tabak en wapenhandel). Daarnaast wordt ook naar het overkoepelende ESG-beleid van de manager gekeken en of dit beleid ook echt consistent wordt toegepast.

Zelf aan de slag: in 5 stappen naar het beste duurzame beleggingsfonds

1. Bepaal welk niveau van duurzaamheid bij u past

In de eerste plaats is het belangrijk om te bepalen wat uw verwachtingen zijn voor een zogenoemde ESG-belegging. Hierbij kunt u vijf niveaus onderscheiden. Alleen fondsen van niveau 3 of hoger kunnen geselecteerd worden als Beste Keuze van IEX Gouden Stier.

  1. Wettelijk minimum: Deze fondsen voldoen alleen aan het wettelijk minimum, veel indextrackers vallen hieronder.
  2. Standaard niveau: De fondsmanagers hanteren een minimaal ESG-beleid, met daarbij beperkt engagement en stemrecht.
  3. Geïntegreerde benadering: Hierbij wordt élke belegging in het fonds beoordeeld aan de hand van ESG-normen. Daarnaast hanteren de fondsen duidelijk een uitsluitingsbeleid voor bepaalde bedrijven en/of sectoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bedrijven uit de tabaks- of kolenindustrie.
  4. Best in class: In deze fondsen wordt soort positive screening toegepast. Binnen een industrie of categorie worden bedrijven geselecteerd op basis van de beste scores op ESG-kwesties die in de betreffende industrie een rol spelen. Zo krijgen bedrijven met een lagere uitstoot bijvoorbeeld een hoger gewicht in de portefeuille.
  5. Impactbeleggen: Bij impactbeleggen gaat het om het behalen van meetbare, duurzame impact of prestaties. Denk daarbij aan energiebesparing, schoon drinkwater, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en het bestrijden van kinderarbeid.

2. Kijk hoe de beleggingen worden geselecteerd

Het is belangrijk om inzicht te hebben in de manier waarop de selectieprocedure verloopt en hoe er wordt geëvalueerd. Want niet elk beleggingsfonds hecht even veel waarde aan alle ESG-criteria. Daarnaast kunnen de beleggingshorizon en de rendementsvooruitzichten verschillen per fonds.

3. Controleer hoe het beleggingsfonds presteert

Een doel hebben is een ding, een tweede is dat doel ook daadwerkelijk te bereiken. Controleer daarom hoe een ESG-fonds heeft gepresteerd. Zowel op het gebied van financiële aspecten als duurzaamheid. Wordt dat duidelijk - het liefst met voorbeelden - gecommuniceerd? Wat zijn de rendementen de afgelopen jaren?

4. Bepaal hoeveel risico u wilt nemen

Net als bij de selectie van andere beleggingen, is het belangrijk om op voorhand na te denken over het risico dat u wilt lopen. Is dit uw enige belegging of maakt het deel uit van een bredere portefeuille?

Het is hoe dan ook belangrijk om stil te staan bij het feit dat het een gespecialiseerd fonds betreft en dit brengt een bepaald risicoprofiel met zich mee. Vooral voor kleine beleggers kan het bijvoorbeeld onverstandig zijn alleen te focussen op een specifiek thema of fonds.

5. Bepaal wat uw groene voorkeur is

De ene belegger hecht meer waarde aan het groene karakter van een ESG-fonds. De ander vindt fatsoenlijke lonen en arbeidsvoorwaarden het belangrijkst. Wat vindt u het belangrijkst? Is dat het ontwikkelen van gezonde voeding of toch meer de bevordering van ecologisch verantwoorde bestrijdingsmiddelen?

Wilt u vooral het klimaat redden of is een vleesloos dieet belangrijker? Groene fondsen hebben op al die terreinen accentverschillen, waar u als belegger rekening mee dient te houden.

De Beste Keuzes van IEX Gouden Stier

In samenwerking met kennispartner AF Advisors heeft IEX Gouden Stier de beste duurzame beleggingsfondsen van dit moment geselecteerd. Klik op de naam voor meer informatie over de partij en de selectiecriteria.

Deze lijst is op alfabetische volgorde en heeft geen voorspellende waarde over welk product in de toekomst het beste zal presteren.

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Red het klimaat, beleg groen

#Duurzamedonderdag. Hoe kun jij als belegger het klimaat redden? Lees verder ›