IEXGeld

Dossiers

Profiel

De uitdagingen van ETF's

ETF's zijn nog steeds onverminderd populair. Het is dan ook niet wonderlijk dat steeds meer vermogensbeheerders en financiele dienstverleners hun klanten een zo volledig mogelijk aanbod ETF's willen aanbieden.

Toch zijn ze nog terughoudend. Wat zien zij als grootste risico's in het opnemen van ETF's in hun beleggingsportefeuilles? Vooral liquiditeit wordt vaak genoemd, zo blijkt uit onderzoek van het Temenos Multifonds Every Funds. 

In het onderzoek worden 150 vermogensbeheerders en professionele financiële dienstverleners gevraagd naar hun mening over de huidige opmars aan indextrackers en welke risico's dit met zich meebrengt. Daaruit rolt dat 34% van de respondenten van mening is dat de liquiditeit van ETF's zorgen baart. Hierbij wordt onder meer de vinger gelegd op de mismatch in liquiditeit tussen de indextrackers en de onderliggende waarden. Kortom: dat de volumes te laag zijn.  

Check: Zes vragen over ETF's: Vanguard-expert geeft antwoord

Beleggingsadviseur Tjerk Smelt van Indexus vindt evenwel dat dit wel meevalt. “De liquiditeit van een indexbelegging is vrijwel nooit een probleem”, aldus Smelt.  

Operationele risico's

Het tweede punt van zorg onder vermogensbeheerders zijn de operationele risico's. 20% maakt zich zorgen over deze risico's, waaronder bijvoorbeeld de tracking error valt, die ontstaat als de ETF teveel afwijkt van de onderliggende belegging.

Maar ook ingewikkelde technologische systemen, een complexe regelgeving en een gebrek aan contact met de instellingen die ETF's uitgeven noemen de vermogensbeheerders als een uitdaging. 

Als gevolg stelde 25% van de vermogensbeheerders het huidige groeitempo van ETF's niet bij te kunnen houden. Het is volgens hen nu nog een te complex proces om hun klanten een (volledig) aanbod ETF's voor te schotelen. 

Lees ook: Een ETF-portefeuille opstellen? Check deze beleggingsregels

Groei

De omvang van de mondiale markt voor indextrackers kwam in januari van dit jaar voor het eerst boven de 5 biljoen dollar uit, zo bleek al eerder uit data van onderzoeks- en consultancybureau ETFGI. Dat markeerde de sterkste groei op maandbasis sinds maart 2016.

Stijgende aandelenmarkten en een toegenomen terughoudendheid over de prestaties van actief beheerde fondsen en de kosten daarvan, zorgden ervoor dat de stijging van ETF's zich in hoog tempo door kon zetten.  

Voor wat betreft de verdere groei van ETF's, verwachten de vermogensbeheerders vooral dat in Europa de interesse naar indextrackers fors zal toenemen, gevolgd door Azië.

Competitief voordeel

Volgens 20% zal het groeitempo in Noord-Amerika het hoogst liggen. Een overgroot deel van de vermogensbeheerders (83%) verwacht een competitief voordeel te hebben op lange termijn, als zij zo snel mogelijk hun klanten een volledig aanbod aan indextrackers kunnen voorschotelen.  

"Het snel, accuraat en efficiënt aanbieden van indextrackers zorgt bij veel partijen evenwel voor de nodige uitdagingen", zo constateert managing director Oded Weiss van Temenos Multifonds. "Maar het aantal partijen dat iets wil doen met het aanbieden van ETF's binnen hun kernportefeuille neemt wel toe."

Beginnen met beleggen? Hier ga je van start!

Lees ook:

Warren Buffett verslaan? Ga voor saai

Deze ETF overtrof Berkshire. En deze aandelen zitten in het mandje. Lees verder ›