IEXGeld

Dossiers

Profiel

Hoe voorkom ik dat mijn kind bezwijkt onder een studieschuld?

Voor studenten dreigt een torenhoge studieschuld sinds de stekker uit de studiefinanciering is getrokken. Als je wilt voorkomen dat je zoon of dochter straks een vermogen kwijt is aan aflossingen en later moeite heeft om een hypotheek te krijgen, kun je als ouder bijspringen. Maar hoe pak je dit aan?

Wat heeft mijn kind straks nodig?

Het is moeilijk om precies in te schatten hoeveel je kind later nodig heeft, want je weet natuurlijk niet hoe bijvoorbeeld de hoogte van het collegegeld en de kamerhuren zich in de toekomst zullen ontwikkelen.

Een aardige indicatie vormen de berekeningen van het Nibud. Een student is op dit moment gemiddeld 593 euro per maand kwijt aan collegegeld, boeken, kleding, de telefoon, verzekeringen, vervoer, uitgaan en hobby’s. Dat komt neer op 7.116 euro per jaar ofwel 28.464 euro over vier jaar.

Check: Zo simpel is gedisciplineerd met je geld omgaan

… hoeveel komt daar nog bij als hij op kamers gaat?

Gaat je zoon of dochter op kamers, dan komen daar nog boodschappen en huur bij. De prijs voor een kamer varieert sterk. Maar uitgaand van de gemiddelde prijzen voor boodschappen (161 euro per maand) en de huur van een studentenkamer (476 euro) heeft een uitwonende student nu ongeveer 1.230 euro per maand nodig, ofwel 14.760 euro per jaar.

Over een periode van vier jaar komt dit neer op 59.040 euro.

Hoe zit het met de aanvullende beurs?

Heb jij een lager inkomen, dan heeft je kind recht op een aanvullende beurs van maximaal 387,92 euro per maand, die wordt omgezet in een gift als hij of zij binnen tien jaar het diploma haalt.

Als hij niks bijverdient, bouwt hij na aftrek van deze toelage dus een schuld op van 9.843 euro (thuiswonend) of 40.420 euro (uitwonend).

Hoeveel moet ik uiteindelijk bijspringen?

Je mag uiteraard zelf bepalen met welk bedrag je je kind wil ondersteunen. Gelet op de hoogte van de aanvullende beurs (die dient als vervanging van de ouderbijdrage), gaat de overheid ervan uit dat ouders hun kind met 4.655 euro per jaar ondersteunen, ofwel 18.620 euro over vier jaar. Maar het staat je uiteraard vrij om meer of minder te betalen.

Check: Je kind met geld leren omgaan: vijf tips

Zijn er nog andere geldpotjes die we kunnen aanspreken?

Uit het oogpunt van een degelijke financiële opvoeding adviseert het Nibud ouders om hun kind zoveel mogelijk zelf te laten betalen. Stimuleer je kind daarom om een bijbaan te nemen. Daarnaast zijn er nog wat potjes van de overheid, zoals de belastingteruggave en eventuele zorg- en huurtoeslag.

Wat wordt het: sparen of beleggen?

Gezien de lage rente levert sparen nu niks op, zeker na aftrek van de vermogensrendementsheffing en de inflatie.

Beleggen levert op langere termijn gemiddeld een stuk meer op. Als je 200 euro per maand opzij legt en ongeveer 4% rendement per jaar behaalt, heb je na vijftien jaar bijna 50.000 euro bij elkaar gespaard. Maar je loopt wel het risico om (een deel van) je inleg kwijt te raken. Dat is vervelend als het geld er straks echt moet zijn.

Verder kun je deelnemen aan een studiespaarplan. Dat is een soort kapitaalverzekering, waarbij je maandelijks premie betaalt, die vervolgens wordt gespaard of belegd; al dan niet met een gegarandeerd eindbedrag. De rente is nu meestal hoger dan de spaarrente, maar je bent wel beperkt in je bewegingsvrijheid. Je zit vast aan een maandelijkse inleg en tussentijds opnemen is niet mogelijk.

Is aan dit spaarproduct een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld, dan neemt de verzekeraar de inleg voor zijn rekening als de verzekerde (meestal een van de ouders) overlijdt. Houd wel de kosten in de gaten en kijk of je niet al voldoende bent beschermd door bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering bij je hypotheek.

Welke variant je ook kiest: begin tijdig. Dan hoef je per maand een lager bedrag opzij te leggen en profiteer je van het rente-op-rente-effect.

Zijn er alternatieven?

Je kunt je kind ook ondersteunen door voor hem een woning te kopen en deze later weer te verkopen; hopelijk met winst.

Als je het geld tijdens de studie van je kind moeilijk kunt missen, kun je ook aanbieden om na afloop van de studie mee te betalen aan de aflossing van de schuld.

Lees ook: Sparen voor de studie van je kind: een vierstappenplan

Gerelateerde Tools

Lees ook:

Let hierop bij een desktoptaxatie

Het is een erg goedkope taxatie, maar er zitten wel wat haken en ogen aan. Lees verder ›