IEXGeld

Dossiers

Profiel

Lees deze tips voordat je aangifte inkomstenbelasting doet

Zoals de slogan van de Belastingdienst luidt, kunnen wij het ook niet leuker maken, maar wel makkelijker. Alleen deze maand kun je nog je aangifte inkomstenbelasting doen.

We vroegen Dénis de Vries, belastingadviseur bij De Vries Belastingadvies om tips. Hopelijk houd je wat geld over dankzij deze vijf aandachtspunten.

1. Schuif slim met je fiscaal partner

Heb je een partner met wie je ook fiscaal partner bent? Schuif dan slim met bepaalde posten in jullie aangiften. Denk aan de eigenwoningregeling, de rendementsheffing in box 3 of de giftenaftrek; die mogen jullie onderling verdelen.

Het is bijvoorbeeld fiscaal voordelig om de aftrekpost in verband met de hypotheekrenteaftrek onder de eigenwoningregeling toe te rekenen aan de fiscaal partner met het hoogste inkomen in box 1.

Lees ook: Minder belasting betalen? Check deze zes tips.

2. Verdien 45 euro

Als je maximaal 45 euro aan belasting moet betalen, dan zal de Belastingdienst geen aanslag opleggen vanwege de aanslagdrempel. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je fiscaal partner maximaal maar 45 euro hoeft te betalen  dan heb je dat makkelijk verdiend.

Aandachtspunt is wel dat de aanslagdrempel niet geldt als je over 2016 een voorlopige aanslag hebt ontvangen waarbij je moest betalen.

3. Gebruik de middelingsregeling

Heb je in 2016 een sterk wisselend inkomen gehad in box 1? Kijk dan of je gebruik kunt maken van de middelingsregeling. Dat je inkomen sterk wisselt kan komen doordat je bijvoorbeeld na afronding van je studie bent gaan werken of doordat je ondernemer bent met wisselende inkomsten.

Door de middelingsregeling zorg je ervoor dat het progressieve tarief in box 1 onder voorwaarden wordt gematigd.

4. Loop aftrekposten na

Veel Nederlanders betalen teveel belasting omdat ze niet kritisch alle aftrekposten nalopen. Aftrekposten waar vaak nog geld blijft liggen zijn zorgkosten, giftenaftrek, scholingsuitgaven, uitgaven voor inkomensvoorziening en onderhoudskosten voor je monumentenwoning.

Bij zorgkosten gaat het om zorgkosten die niet zijn vergoed door de zorgverzekering of die niet vallen onder het eigen risico van de verzekering. Er geldt een drempelbedrag dat automatisch door Belastingdienst wordt berekend. Als je die drempel haalt, loont het de moeite om zorgkosten op te voeren. Hier staat welke zorgkosten aftrekbaar zijn.

Bij de giftenaftrek gaat het om giften aan goede doelen. Hierbij gelden de volgende spelregels:

  • De gift is gedaan aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of aan een steunstichting Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI).
  • Er geldt een niet-aftrekbare drempel van 1% van je inkomen en deze drempel is minimaal 60 euro.
  • Je mag maximaal 10% van je drempelinkomen aftrekken.

Scholingsuitgaven zijn uitgaven voor een opleiding of studie die is bedoeld om je huidige kennis en vaardigheden op peil te houden zodat je een inkomen blijft verdienen of voor een opleiding of studie waarmee je nieuwe kennis krijgt waarmee je inkomen wilt verdienen.

Hierbij geldt ook een aantal voorwaarden:

  • De kosten mogen niet vergoed zijn door je werkgever.
  • De kosten zijn gemaakt om meer geld te verdienen. Ze mogen niet voor een hobby zijn.
  • Pas boven het drempelbedrag van 250 euro zijn de kosten aftrekbaar.

Als je een officieel rijksmonument bezit, dan mag je 80% van je onderhoudskosten aftrekken. De volgende kosten komen hiervoor niet in aanmerking:

  • Huurderskosten. Dat zijn kosten die normaal gesproken voor rekening komen van een huurder zoals binnenschilderwerk en kleine reparaties.
  • Verbeterkosten. Dat zijn kosten die niet zijn gemaakt om de woning in de oorspronkelijke staat te herstellen, maar om de woning te verbeteren.

Bij uitgaven voor inkomensvoorziening kun je denken aan uitgaven voor een (bancaire) lijfrente of arbeidsongeschiktheidsverzekering. De lijfrentepremies zijn aftrekbaar als je de afgelopen zeven jaar te weinig pensioen hebt opgebouwd. 

5. Plan slimmer voor komende jaren

Bij de aangifte inkomstenbelasting kijk je naar het afgelopen jaar en gebruik je gegevens die je niet meer kunt veranderen. Maar dit is een mooie gelegenheid om te kijken hoe je er financieel voorstaat en hoe je zaken slimmer kunt plannen voor de volgende aangiften.

Misschien kom je tot de conclusie dat je vrij veel geld hebt staan op een spaarrekening die weinig rente uitbetaalt en misschien is het daarom handig om een deel hiervan te gebruiken voor de aflossing van de schuld op je woning.

Of misschien is het slim om een deel hiervan aan te wenden voor een familielening. Bespaar belasting door hypotheekrente nu vooruit te betalen. Richt een hypotheek- of een spaargeld-BV op en profiteer van de fiscale voordelen hiervan in toekomstige belastingaangiften.

Als je ziet dat kleine schulden, vanwege de drempel van schulden, het vermogen in box 3 niet verlagen, los deze schulden dan af zodat je vermogen voor de toekomstige belastingheffing wèl is verkleind.

Als je verwacht dat je inkomen uit arbeid dit jaar in een lager tarief wordt belast en je betaalt partneralimentatie, denk dan na of het verstandig is om een deel van de partneralimentatie af te kopen.

Lees ook: Belastingtip: de fiscale voordelen van je groene beleggingen