IEXGeld

Dossiers

Profiel

Wat is een mixfonds?

Je kunt van een bepaald drankje houden, maar ook van cocktails. Zo is het ook met beleggen. Alleen heet de cocktail dan mixfonds.

Beleggingsfondsen hebben vaak imponerende namen, die beginnende beleggers eerder verwarren of afschrikken dan op weg helpen. Een lekkere maar onbegrijpelijke naam is iets heel anders dan een een solide investering, die goed aansluit op financiële doelen.

Een greep uit de vuistdikke catalogus van in Nederland verkrijgbare beleggingsfondsen levert imponerende namen op: multi-assetfonds, absolute returnfonds, unconstrained fonds, outcome fund, lifce cyclefonds, clickfonds, hedgefonds, impactfonds, groeifonds en fund of funds. Het voelt alsof de marketeers ons het beleggende leven zo moeilijk mogelijk willen maken.

Wij van IEXGeld zien het als ons heilige taak om orde te schappen in de informatiechaos en het marketingjargon en de dingen te benoemen zoals ze zijn. Daarom lanceren wij een nieuwe serie, waarin we ingewikkelde fondsetiketten begrijpelijk uitleggen. Zodat je als beginnende belegger de ingrediënten op zijn waarde weet te schatten.

Multi-assetfonds

We trappen de serie af met het multi-assetfonds, in de volksmond mixfonds geheten. Dat is best onverstandig, want multi-asset is een containerbegrip voor allerlei fondsen met allerlei exotische titulatuur. Deze beleggingsfondsen hebben echter een gemene deler, die verstandige beleggers zal aanspreken: ze smerende inleg uit over meerdere soorten beleggingscategorieën, en scoren daardoor goed op de combinatie risicogevoeligheid en rendement.

Kort door de bocht zijn er twee soorten mixfondsen. Het klassieke mixfonds, dat in een vaste verdeling belegt in individuele aandelen en obligaties of actieve beleggingsfondsen en steeds vaker ook in ETF’s. De verdeling tussen aandelen, obligaties, cash en andere beleggingen bepaalt het risicoprofiel van het profielfonds: van defensief, neutraal tot offensief. In het algemeen kun je zeggen: hoe hoger de component aandelen in het fonds hoe hoger het risico van het fonds als geheel is. En hoe hoger de component cash hoe lager het risico. De profielfondsen van Nederlandse banken behoren tot deze categorie.

Een categorie sterk in opkomst is het mixfonds, dat geen boodschap heeft aan een vaste verdeling over categorieën, maar wereldwijd in ieder denkbare categorie, met bij wijze van spreken elke strategie voorhanden rendement probeert te maken, zonder dat meer risico wordt genomen dan is overeengekomen. Die flexibele en ongedwongen wijze van beleggen wordt heet in het marketinghandboek unconstrained, go-anywherebeleggen of dynamisch beleggen.

Mixfondsen

Mixfondsen kun je zien als een oplossing voor mensen, die niet goed weten waarin ze moeten beleggen. Gebrek aan overtuiging en de zoektocht naar rendement zijn belangrijke redenen waarom deze fondsen in de afgelopen jaren zeer populair zijn geworden. Mixfondsen nemen beleggers het lastige en tijdrovende werk uit handen zelf een evenwichtige beleggingsportefeuille samen te stellen, en bij te houden.

In plaats van te wikken en wegen over welke beleggingscategorie de beste kansen biedt op rendement spreiden mixfondsen hun inleg uit over meerdere soorten beleggingen, stijlen, sectoren en regio’s. Aandelen en obligaties zijn altijd de belangrijkste categorieën waarin mixfondsen beleggen, maar er is ook ruimte voor cash, vastgoed, grondstoffen en andere alternatieve beleggingen.

Het idee achter het spreiden van beleggingen is dat het de beste bescherming biedt tegen waardeverlies. Elke belegging reageert anders op marktveranderingen. Obligaties uitgegeven door landen leveren waarde in als de rente stijgt, maar bankaandelen stijgen waarschijnlijk in waarde omdat banken hun rente-inkomsten zien toenemen. Door het dempende effect op potentieel grote verliezen wordt spreiding daarom ook weleens de enige free lunch van beleggen genoemd.

Regio’s

Binnen de beleggingscategorieën maakt een fondsmanager ook allerlei afwegingen. Hij kan aandelen selecteren van grote, middelgrote of juist kleine bedrijven, aandelen van onstuimig groeiende bedrijven of juist die waarvan de winst zich stabiel ontwikkelt. Hij geeft de voorkeur aan bepaalde sectoren zoals de technologie- of gezondheidssector en voor specifieke regio’s als Europa, Azië, VS, opkomende markten. Bij obligaties spelen de rentegevoeligheid, looptijd, regio, kredietwaardigheid en valuta een belangrijke rol in het selectieproces.

Een punt van aandacht zijn de kosten die mixfondsen beleggers in rekening brengen. Die zijn soms hoog, en dat gaat ten koste van het rendement. De gemiddelde vergoeding die mixfondsen vragen is 1,18%, volgens opgave van Morningstar. Hoe meer deze klassieke mixfondsen in aandelen beleggen hoe hoger de kosten. De nieuwe generatie mixfondsen vraagt een iets meer hogere vergoeding, gemiddeld 1,31% van de inleg. De in Nederland zo populaire profielfondsen brengen overigens gemiddeld vaak minder dan 1% kosten in rekening.

Mixfondsen zijn zoals iedere belegging niet zonder risico. De waarde van de beleggingen kan om allerlei redenen schommelen. We noemen onder andere het aandelenrisico, renterisico, kredietrisico, funds of fundsrisico als in meerdere fondsen tegelijk wordt belegd, wisselkoersrisico, indexrisico en derivatenrisico als gebruik wordt gemaakt van derivaten als onderdeel van de beleggingsstrategie.

Gerelateerde Tools

Lees ook:

Beleggen in obligaties voor beginners

Wat is een obligatie en is het verstandig om erin te beleggen? IEX-redac... Lees verder ›