IEXGeld

Dossiers

Profiel

Ondernemersrisico: langdurig ziek worden

Zodra je ondernemer wordt, heb je te maken met positieve risico's en negatieve risico's. De positieve risico's leveren in de regel een hoger inkomen op dan in loondienst, maar negatieve risico's kunnen voor een lager inkomen zorgen.

Een van de negatieve risico's is dat je langdurig ziek kunt worden. Decennia lang waren er allerlei sociale voorzieningen die in dat geval voor een inkomen zorgden. Die tijd is voorbij. Inmiddels komen deze voorzieningen voor rekening van de werkgever en de ondernemer zelf.

Stel je wordt als ondernemer langdurig ziek. Hoe zorg je ervoor dat je toch voor jezelf of voor je gezin kunt blijven zorgen? Zodra je je inleest op internet, kom je al zeer snel bij een verzekering uit.

Maar is een verzekering wel nodig? Financieel adviseurs beschouwen verzekeringen als risicobeheersing. Bij het financieel beschermen van jezelf en je naasten - in geval van korte of langdurige ziekte - gaat het erom de risico's zo veel mogelijk te beheersen. Er zijn vier manieren om dat te doen. Je kunt het risico vermijden, accepteren, reduceren of overdragen.

Risico vermijden

Het risico vermijden om langdurig ziek te worden kan bijvoorbeeld de keuze voor het type werk zijn. Een stukadoor heeft een aantoonbaar grotere kans op langdurige ziekte dan een schrijver. Nu is het in de regel niet mogelijk om uit alle soorten werk te kiezen als je ondernemers wordt, maar als je risico groter wordt, dan wat je nu doet, kun je je wel afvragen of je dat wilt.

Ook kun je risico's vermijden buiten werktijd. Een schrijver die in zijn vrije tijd motorrijdt, loopt aanzienlijke risico's. Het is niet voor niets dat verzekeringsmaatschappijen vragen naar dit soort activiteiten naast het werk.

Risico accepteren

Als ondernemer kun je het risico ook volledig of deels accepteren. Als je je werk als stukadoor niet meer kunt doen, dan kun je voor dit beroep volledig arbeidsongeschikt zijn.

Toch kan een beroep als taxichauffeur prima passend zijn en kun je toch volledig blijven werken. Het kan ook zijn dat je alle werk accepteert. In dat geval ben je niet snel volledig arbeidsongeschikt.

Reduceren en overdragen

Het risico kun je ook reduceren. Dit kan door veilig en professioneel te werken, rustpauzes in acht te nemen en geschikt gereedschap te gebruiken.

Je kunt het risico ook overdragen. Beoordeel vooraf of en hoeveel financieel risico je loopt. Misschien ben je bereid een aanpassing aan je levensstijl te doen of heb je spaargeld waarop je een paar maanden kunt interen.

Als je risico's overdraagt, kun je dat doen naar een verzekeringsmaatschappij en kiezen voor een officiële arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voor mensen die vanuit een baan in loondienst gaan ondernemen bestaat de mogelijkheid bij het UWV de arbeidsongeschiktheidsverzekering voort te zetten. Het UWV heeft, anders dan een verzekeraar, een acceptatieplicht.

Inmiddels bestaan er voor ondernemers ook broodfondsen. Hierbij helpen ondernemers elkaar aan 'brood op de plank' in geval van ziekte. Met z'n allen betaal je voor een bepaalde periode het inkomen door bij tegenslag.

Bij langdurige ziekte zijn broodfondsen geen blijvende oplossing, maar een broodfondslidmaatschap kun je ook combineren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Je kunt er in zo'n geval bijvoorbeeld voor kiezen om de verzekeringsmaatschappij pas na twee jaar uit te laten keren, dat kan aanzienlijk schelen in de premiehoogte.

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Dit moet je weten over de nieuwste bespaartrend op TikTok

Cash stuffing of de 100-envelope challenge wordt de nieuwste bepaartrend... Lees verder ›