IEXGeld

Dossiers

Profiel

Zelf een pensioenfonds kiezen: moet je dat eigenlijk wel willen?

Al enige tijd wordt er in Den Haag nagedacht over hoe het pensioenstelsel er in de toekomst uit zou moeten zien. Men is het hier nog niet over eens.

Maar de gedachte voor een eigen pensioenpotje (met collectieve risicodeling) staat in de warme belangstelling. Een belangrijk aangevoerd Haags argument is dat vrije keuze de aanbieders prikkelt om efficiënter, klantgerichter en innovatiever te zijn.

Lees ook: Een pensioen op maat: dit zijn de plannen

Weinig te zeggen over het werkgeverspensioen

Vandaag de dag heb je als werknemer weinig te kiezen. Spaar je pensioen via je werkgever? Waarschijnlijk is dit geregeld via een ondernemingspensioenfonds, een contract met een pensioenverzekeraar of een verplicht bedrijfspensioenfonds.

Vaak is de enige keuze - in het geval van een beschikbare premieregeling - dat je zelf het beleggingsprofiel mag aangeven voor de life-cycle belegging.

Nu rijst bij mij de vraag: is dat zo erg? We willen altijd graag zelf willen beslissen, maar het is de vraag of keuzevrijheid voor een pensioenfonds ook een beter of hoger pensioen oplevert.

Lees ook: Jetta Klijnsma: "Voeg kleine pensioenen samen"

Vergelijken is moeilijk

Onderzoek in Australië en Chili toonde aan dat heel veel mensen echt moeite hebben om (werkgevers)pensioenfondsen met elkaar te vergelijken. Daarbij blijft men pensioen zeer ingewikkeld vinden.

Ook bleek dat pensioenfondsen veel extra geld kwijt waren om klanten te werven en daardoor bleef de verwachte marktwerking uit.

Het Centraal Planbureau (CPB) ziet alleen maar een echte marktwerking als er een actievere rol is van onze overheid, samen met de werkgevers, om de kosten te beperken en te zorgen voor meer transparantie in een eventueel nieuw stelsel.

De conclusie is vooralsnog dat keuzevrijheid leidt tot hogere kosten en in veel gevallen niet tot betere beleggingsresultaten.

Check ook: Je kunt je opgebouwde pensioen overzetten

Eenvoudig te begrijpen

Wil je, naast alle keuzes die je al in je leven moet maken, eigenlijk wel óók nog iets moeten kiezen voor je werkgeverspensioen?

Nog niet eens zo lang geleden kenden we een pensioen dat 70% was van het laatstverdiende loon op vijfenzestigjarige leeftijd. Dat was heel makkelijk te begrijpen en je hoefde niets te kiezen.

Heel zwart-wit gesteld hoefde je maar één keer na te denken over je pensioen en wel op je pensioendatum. Dat was het moment dat je 70% ging ontvangen van je laatste loon.

Nu zijn de pensioenen versoberd. In dat kader past misschien voor iedereen een nieuw stelsel van een eindloon van 60% van het laatste loon (eventueel met een maximum van 100.000 euro) op leeftijd 67 jaar.

Laat iedere aanbieder daar zijn producten op aanpassen, dan kun je het heel duidelijk vergelijken, uitleggen, begrijpen en het is zeer transparant.

Lees ook: Van gegarandeerd pensioenkapitaal naar pensioenbeleggen

Gerelateerde Tools