IEXGeld

Dossiers

Profiel

Zelf een pensioenfonds kiezen: moet je dat eigenlijk wel willen?

Al enige tijd wordt er in Den Haag nagedacht over hoe het pensioenstelsel er in de toekomst uit zou moeten zien. Men is het hier nog niet over eens.

Maar de gedachte voor een eigen pensioenpotje (met collectieve risicodeling) staat in de warme belangstelling. Een belangrijk aangevoerd Haags argument is dat vrije keuze de aanbieders prikkelt om efficiënter, klantgerichter en innovatiever te zijn.

Lees ook: Een pensioen op maat: dit zijn de plannen

Weinig te zeggen over het werkgeverspensioen

Vandaag de dag heb je als werknemer weinig te kiezen. Spaar je pensioen via je werkgever? Waarschijnlijk is dit geregeld via een ondernemingspensioenfonds, een contract met een pensioenverzekeraar of een verplicht bedrijfspensioenfonds.

Vaak is de enige keuze - in het geval van een beschikbare premieregeling - dat je zelf het beleggingsprofiel mag aangeven voor de life-cycle belegging.

Nu rijst bij mij de vraag: is dat zo erg? We willen altijd graag zelf willen beslissen, maar het is de vraag of keuzevrijheid voor een pensioenfonds ook een beter of hoger pensioen oplevert.

Lees ook: Jetta Klijnsma: "Voeg kleine pensioenen samen"

Vergelijken is moeilijk

Onderzoek in Australië en Chili toonde aan dat heel veel mensen echt moeite hebben om (werkgevers)pensioenfondsen met elkaar te vergelijken. Daarbij blijft men pensioen zeer ingewikkeld vinden.

Ook bleek dat pensioenfondsen veel extra geld kwijt waren om klanten te werven en daardoor bleef de verwachte marktwerking uit.

Het Centraal Planbureau (CPB) ziet alleen maar een echte marktwerking als er een actievere rol is van onze overheid, samen met de werkgevers, om de kosten te beperken en te zorgen voor meer transparantie in een eventueel nieuw stelsel.

De conclusie is vooralsnog dat keuzevrijheid leidt tot hogere kosten en in veel gevallen niet tot betere beleggingsresultaten.

Check ook: Je kunt je opgebouwde pensioen overzetten

Eenvoudig te begrijpen

Wil je, naast alle keuzes die je al in je leven moet maken, eigenlijk wel óók nog iets moeten kiezen voor je werkgeverspensioen?

Nog niet eens zo lang geleden kenden we een pensioen dat 70% was van het laatstverdiende loon op vijfenzestigjarige leeftijd. Dat was heel makkelijk te begrijpen en je hoefde niets te kiezen.

Heel zwart-wit gesteld hoefde je maar één keer na te denken over je pensioen en wel op je pensioendatum. Dat was het moment dat je 70% ging ontvangen van je laatste loon.

Nu zijn de pensioenen versoberd. In dat kader past misschien voor iedereen een nieuw stelsel van een eindloon van 60% van het laatste loon (eventueel met een maximum van 100.000 euro) op leeftijd 67 jaar.

Laat iedere aanbieder daar zijn producten op aanpassen, dan kun je het heel duidelijk vergelijken, uitleggen, begrijpen en het is zeer transparant.

Lees ook: Van gegarandeerd pensioenkapitaal naar pensioenbeleggen

Gerelateerde Tools

Reacties

1 Reactie Omlaag ↓

Aantal posts per pagina:  20 50 100

  1. [verwijderd] 11 augustus 2016 15:16 0
    Ja, dat moet je willen. Het is een simpel feit dat de bulk van de vermogensbeheerders op langere termijn de markt niet bij houden. Waarom dan verplicht 'actief' vermogensbeheer voor de pensioenen terwijl, zeker de grotere pensioenfondsen, helemaal niet in staat zijn om serieus actief beheer te voeren omdat ze een te groot deel van de markt vertegenwoordigen.

    Geef iedereen een eigen pensioenrekening waar premies op binnen komen en volgens een wetenschappelijk verantwoord standaard beleggings profiel belegd wordt. (voorgeschreven leeftijdsafhankelijke asset allocaties) Op het moment dat iemand meent dat dit niet voldoet kan deze zelf kiezen voor een andere aanpak. Dat kan een ander asset allocatie en/of actief handelen zijn, maar kan ook betekenen actief beheer door een door de pensioenspaarder zelf gekozen derde partij.

    De standaard kosten zijn minimaal, alles kan geautomatiseerd plaats vinden. Op de achtergrond kunnen transacties zelfs gezamelijk en over de maand verspreid uitgevoerd worden. Iedereen belegd standaard in dezelfde producten, bij een standaard assetallocatie zouden dat twee ETF's kunnen zijn. Een totale wereld markt aandelen ETF en een totale wereld markt obligaties ETF met een voorspelbare cashstromen en op actuele koersen gebaseerde herbalanceringen.

    Op het moment dat iemand kiest voor een eigen weg kan dat gewoon door te unsubscriben op het standaard profiel en een broker opdracht te geven transactie uit te voeren voor de betrokken rekening. Die transactiekosten kunnen laag zijn, vergelijkbaar met de huidige discount brokers maar als mensen het duur willen maken kunnen ze natuurlijk ook kiezen voor een dure vermogensbeheerder/advies dienst.

1 Reactie Omhoog ↑

Lees ook:

Pensioen opbouwen? 4 fouten

Een pensioen opbouwen is belangrijk, maar maak deze fouten niet. Lees verder ›