IEXGeld

Dossiers

Profiel

Je houdt je koopwoning na de echtscheiding. Heb je recht op bijstand?

Een bijstandsuitkering ontvang je om rond te komen, als je (tijdelijk) over onvoldoende inkomsten beschikt om zelf in het levensonderhoud te voorzien.

Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering moet je uiteraard aan een aantal voorwaarden voldoen.

Eén ervan is dat je niet mag beschikken over veel eigen vermogen. Een eigen woning die je volledig of gedeeltelijk hebt afbetaald hoort in principe bij je vermogen. Daarnaast zul je niet altijd een bijstandsuitkering ontvangen wanneer jij en je ex-partner samen in de woning blijven wonen na de echtscheiding.

Hoe zit het precies? Twee situaties.

Lees ook: De scheiding en jullie woning: twee dingen om op te letten

1. Jijzelf of je ex-partner blijft in de woning wonen

Als je zelf in de woning blijft wonen, dan wordt de waarde van de woning, minus het nog af te lossen bedrag aan hypotheek, berekend.

Is dit bedrag minder dan 49.400 euro, dan wordt het niet gezien als eigen vermogen. Is het resterende bedrag meer dan 49.400 euro, dan heb je in veel gevallen slechts recht op bijstand in de vorm van een geldlening. Je moet dan het bedrag wat je aan bijstand ontvangt op een later moment terugbetalen.

Als je ex-partner in de woning blijft wonen, zal hij of zij je waarschijnlijk uit moeten kopen. Jullie maken namelijk, in ieder geval wanneer jullie in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, samen aanspraak op de waarde van de woning.

Het bedrag dat je dan ontvangt van je ex-partner telt natuurlijk ook mee als eigen vermogen. In totaal mag je als je met iemand samenwoont of als alleenstaande ouder niet meer dan 11.840 euro (bedrag geldend in 2016) aan vermogen hebben om aanspraak te kunnen maken op bijstand.

Ben je alleenstaand zonder kinderen, dan is het bedrag 5.920 euro (bedrag geldend in 2016). Dit bedrag kan op een bankrekening staan, maar kan ook bijvoorbeeld in polissen zijn opgenomen.

Check ook: Dit zijn de fiscale gevolgen van een scheiding

2. Jullie blijven samen in de woning wonen

In het geval jullie samen in de woning blijven wonen is er waarschijnlijk sprake van een gezamenlijke huishouding, wat niet hoeft te betekenen dat er sprake is van een affectieve relatie.

Sinds 2015 worden er extra strenge maatregelen ingevoerd als het gaat om bijstand en het delen van een woning. De gemeente beoordeelt of je recht hebt op een bijstandsuitkering. Je zou bij hen na kunnen vragen welke maatregelen jullie kunnen nemen om uit te sluiten dat sprake is van een gezamenlijke huishouding.

Lees ook: Wat doen jullie na de scheiding met het koophuis?

Lees ook:

Nationaal Koopstartfonds is sigaar uit eigen doos

Starters op de woningmarkt kunnen na de zomer iets gemakkelijker een hui... Lees verder ›