IEXGeld

Dossiers

Profiel

De dekkingsgraden van pensioenfondsen zakken flink. Wat betekent dit?

Dekkingsgraad grote pensioenfondsen onder 90 procent. Deze kop stond vandaag in de Volkskrant. Door de steeds lagere rentestand zakken de dekkingsgraden. Waarom is dit zo belangrijk voor je pensioen?

Lees ook: Die lage rentestand verpest je pensioen

Belangrijke graadmeter financiële situatie

Allereerst: wat is überhaupt een dekkingsgraad? De dekkingsgraad van een pensioenfonds is de belangrijkste graadmeter voor de financiële situatie van dat pensioenfonds. Het geeft namelijk aan of het fonds in staat is om de pensioenen nu én in de toekomst uit te betalen.

De dekkingsgraad wordt berekend door de bezittingen van het fonds (waarde van de beleggingen plus saldo kortlopende vorderingen en schulden) te delen door de waarde van de pensioenverplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft het fonds precies genoeg geld om alle opgebouwde pensioenen uit te betalen.

Maar recentelijk is de rente weer gedaald dat betekent kortweg dat je pensioenfonds je pensioenuitkeringen als een hogere verplichting op haar balans moet opnemen. In veel gevallen wordt de pensioenverplichting daardoor hoger dan het totaal aan bezittingen. Het fonds kan dan niet aan de verplichting voldoen.

Lees ook: Dekkingsgraden zijn belangrijk voor je pensioen

Rekening houden met lager pensioen

Dit speelt alleen in situaties dat je pensioen bij een pensioenfonds loopt - bijvoorbeeld een bedrijfspensioenfonds (BPF), zoals het BPF voor de Bouwnijverheid, of een ondernemingspensioenfonds zoals ING. Is je pensioen verzekerd bij een commerciële verzekeraar, dan heb je met dekkingsgraden niets te maken.

Ruim zeven miljoen werknemers en gepensioneerden hebben hier wél mee te maken en moeten er echt rekening mee houden dat het pensioen kan worden verlaagd. Het zou kunnen dat ze minder krijgen dan verwacht - en dat er dus daadwerkelijk gekort wordt op het pensioen - simpelweg omdat het fonds niet meer dan dat kan uitbetalen.

Het is te hopen dat er een flinke stijging van grondstoffenprijzen en aandelenkoersen komt, aldus Corien Wortmann-Kool, voorzitter van het ABP. Dat zou er namelijk voor kunnen zorgen dat de dekkingsgraden wat omhoog gaan. Maar het is zeker dat dit de komende vijf jaar niet gaat gebeuren.

Daarom willen de pensioenfondsen zo snel mogelijk overstappen naar een ander pensioenstelsel. In dit pensioenstelsel wordt dan geen enkele pensioengarantie gegeven. De rentestand heeft dan veel minder invloed, omdat de pensioenfondsen geen pensioenbeloften meer hoeven te doen.

Lees ook: Van gegarandeerd pensioenkapitaal naar pensioenbeleggen

Gerelateerde Tools

Lees ook:

Zo bereken je hoeveel je mag inleggen voor je pensioen

Belastingvoordelen stimuleren om te sparen voor je pensioen. Lees verder ›