IEXGeld

Dossiers

Profiel

Hoe beter je het snapt, hoe leuker het is... Je belastingaangifte.

De Belastingdienst heeft voor je aangifte 2015 al een groot deel van je gegevens ingevuld. Maar dat neemt niet weg dat je alles goed moet controleren. Daarom is het verstandig om je te verdiepen in het systeem van de Belastingdienst.

Niet al je inkomsten vallen namelijk onder één tarief. De Belastingdienst rekent met een boxensysteem. Voor verschillende soorten inkomsten hebben zij een aparte box, met een daarbij horend belastingtarief. Er zijn drie boxen:

 • box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning
 • box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
 • box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Lees ook: Belastingspecial 2016

Box 1: werk en woning

Bijna iedereen met een inkomen - bijvoorbeeld salaris of een uitkering of werkgerelateerde vergoedingen - valt voor de Belastingdienst in box 1. Onder inkomen uit werk en woning vallen je inkomsten, verminderd met je aftrekposten.

Onder inkomsten vallen onder meer (kijk hier voor de volledige lijst):

 • loon, uitkering of pensioen
 • fooien
 • buitenlandse inkomsten
 • inkomsten als freelancer, artiest of beroepssporter
 • periodieke uitkeringen (zoals van een lijfrente of alimentatiebetalingen)

Onder aftrekposten vallen onder meer:

 • aftrekbare kosten van de eigen woning
 • uitgaven voor inkomensvoorzieningen, zoals premies voor lijfrenten
 • persoonsgebonden aftrek, zoals alimentatie
 • uitgaven voor specifieke zorgkosten
 • studiekosten en andere scholingsuitgaven

Het tarief voor box 1 is voor je belastingaangifte over 2015 verdeelt in vier schijven. Hoe hoger je belastbaar inkomen hoe hoger het tarief:

Schijf Belastbaar inkomen Belasting 2015
1 tot 19.822 euro 36,50%
2 van 19.823 euro tot 33.589 euro 42,00%
3 van 33.590 euro tot 57.585 euro 42,00%
4 57.586 euro of meer 52,00%

Het werkt als volgt. Heb je in 2015 bijvoorbeeld 30.000 euro verdiend, dan betaal je over de eerste 19.822 euro 36,50% belasting. Over het restant: 10.178 euro betaal je dan 42.00%.

Een groot deel hiervan is al verwerkt in je salaris (het verschil tussen bruto en netto), dus je hoeft dit bedrag vaak niet meer in zijn geheel te betalen. Sterker, het kan ook dat je geld terugkrijgt.

Voor AOW'ers gelden voor schijf 1 en 2 overigens andere tarieven. Daarover lees je hier meer.

Lees hier waar je op moet letten bij je belastingaangifte als je een eigen huis hebt

Box 2: aanmerkelijk belang

Box 2 is het inkomen uit aanmerkelijk belang. Je hebt - kort gezegd - een aanmerkelijk belang als je (eventueel samen met je fiscale partner) direct of indirect meer dan 5% aandeel in een bedrijf (vennootschap of coöperatie) bezit.

Op aanmerkelijk belang zijn twee soorten voordeel te behalen:

 • reguliere voordelen, zoals dividend
 • vervreemdingsvoordelen, zoals verkoopwinst op aandelen

Bij het belastbaar inkomen in box 2 is dit voordeel verrekend met de eventuele verliezen in box 2. En als je in box 1 en 3 te weinig inkomsten hebt mag je ook je persoonsgebonden aftrek verrekenen in box 2.

Krijg je ook salaris van het bedrijf waarin je een aandeel hebt, dan valt dit onder box 1.

Het belastingtarief in box 2 bedraagt 25%.

Lees ook: Je belastingaangifte, zo vul je box 2 in

Box 3: sparen en beleggen

Vermogen in de vorm van bijvoorbeeld een tweede huis, een spaarrekening of een beleggingsrekening valt in box 3. Anders dan in box 1 en 2 hoef je hier je werkelijke kosten en inkomsten (zoals huur, dividend of rente) niet op te voeren.

Het vermogen in box 3 wordt als volgt berekend:

 • je bezittingen minus je schulden op 1 januari 2015
 • minus het heffingsvrij vermogen en de ouderentoeslag

Over dit belastbaar inkomen uit vermogen betaal je 1,2% inkomstenbelasting, ook wel vermogensrendementsheffing genoemd. Dit is geen willekeurig bedacht percentage: de Belastingdienst gaat er hierbij van uit dat je minstens 4% rendement hebt gehaald over je bezittingen, waarover de Belastingdienst vervolgens 30% belasting heft.

Check hier alles wat je moet weten over je belastingaangifte over 2015!

Reacties

10 Reacties Omlaag ↓

Aantal posts per pagina:  20 50 100

 1. bergen333 29 februari 2016 16:16 0
  "Het vermogen in box 3 wordt alsvolgt berekend:
  je bezittingen minus je schulden op 1 januari 20145"

  Controleert u zelf ook even wat u opschrijft?
 2. [verwijderd] 1 maart 2016 09:32 0
  Hoi bergen333,

  Foutje! Dank voor je oplettendheid, het is aangepast.

  Maaike (redactie IEXGeld)
 3. twinkletown 7 maart 2016 11:04 0
  Beste Laura e/o Maaike,

  Graag wil ik het volgende aan u / jullie voorleggen. Mijn inkomen is over 2015 (eenmalig) erg laag; zo'n 12.000 euro. O.a. veroorzaakt door uitgaven voor specifieke zorgkosten en andere persoonsgebonden aftrekposten. Het inkomen van mijn vrouw is over 2015 nul euro. Wat kan ik wat betreft de specifieke zorgkosten het beste doen? Doorschuiven -via de aangifte van mijn vrouw- naar 2016 (restant persoonsgebonden aftrek) of gebruik maken van de regeling Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (via mijn eigen aangifte)?
  Met vriendelijke groet, Josh
 4. [verwijderd] 8 maart 2016 16:51 0
  Hoi twinkletown,

  Bedankt voor je bericht. Ik heb je vraag voorgelegd aan Aissam Rahimi van Equity Accountants & Adviseurs. Hij zegt het volgende:

  Er is geen keuze mogelijk, want de Belastingdienst telt de verschuldigde belasting en de heffingskortingen van beide partners bij elkaar op om het bedrag van de tegemoetkoming te berekenen. De tegemoetkoming wordt wel uitbetaald aan degene die de uitgaven voor specifieke zorgkosten in de aangifte heeft afgetrokken. Wanneer over het belastingjaar 2015 via de tegemoetkoming specifieke zorgkosten geld wordt ontvangen, dan kan geen restant meer afgetrokken voor die zorgkosten.

  Bij een laag inkomen in box 1 kan overwogen worden om de aftrek toe te rekenen aan de partner zonder inkomen. De aftrek schuift dan door naar het volgende jaar en komt in dat jaar weer in aanmerking voor toerekening aan de partner, die in dat jaar hopelijk wel voldoende box 1-inkomen heeft.

  Let op! Indien door een hoge persoonsgebonden aftrek het inkomen in een bepaald jaar nihil bedraagt, is geen belasting verschuldigd en moet de partner zonder inkomen de uitbetaalde heffingskorting terugstorten. Reken daarom aan de verdienende partner zoveel PGA toe dat deze exact genoeg belasting betaalt voor de benutting van de algemene heffingskorting door de andere partner. Het restant wordt dan toegerekend aan de niet-verdienende partner en bewaard voor het daaropvolgende jaar. Dit saldo kan dan weer vrijelijk tussen de partners worden verdeeld. Deze route kan ook zinvol zijn bij een incidenteel laag inkomen van de verdienende partner.


  Ik hoop dat je hier iets aan hebt!
  Maaike (redactie IEXGeld)
 5. twinkletown 8 maart 2016 18:31 0
  Hallo Maaike,

  Zeer bedankt voor je snelle reactie en het duidelijke antwoord. Hier heb ik zeker iets aan! Wil je ook dhr Aissam Rahimi bedanken? Super!!
  Een hartelijke groet van een zeer tevreden lezer van IEXGeld,
  twinkleTown
 6. [verwijderd] 8 maart 2016 21:40 0
  Hoi twinkletown,

  Bedankt voor je bericht! Dat is erg fijn om te horen.
  Ik zal het ook even doorgeven aan Aissam! :-)

  Fijne avond!
  Maaike
 7. iikillyou7 9 maart 2016 08:21 0
  Kortom, het zijn een stel boeven bij elkaar.
 8. twinkletown 18 januari 2017 15:05 0
  Hallo Maaike e/o Aissam,

  Betreft: Doorschuiven van restant persoonsgebonden aftrekposten voorafgaande jaren en schuiven met persoonsgebonden aftrekposten bij een gering inkomen

  Naar aanleiding van onze (plezierige!) correspondentie van begin vorig jaar heb ik nog een -aanvullende- vraag:

  In het belastingjaar 2016 val ik nog in een laag tarief en ik weet dat ik dit jaar in een hoger tarief val. Is het ook toegestaan om de persoongebonden aftrekposten (inclusief het restant persoonsgebonden aftrekposten voorafgaande jaren) zo veel mogelijk aan mijn fiscale partner toe te rekenen? Het verschil met 2015 is dat haar inkomen over 2016 ruim 2.000 euro bedraagt. In 2015 was haar inkomen 0 euro. De persoongebonden aftrekposten bedragen totaal ruim 10.000 euro (inclusief het restant voorafgaande jaren). Graag wil ik deze post ( dus 2.000 -/- 10.000 = 8.000 euro) naar 2017 doorschuiven.

  Het verschil met de situatie over 2015 is dat mijn fiscale partner toen geen inkomen had en over 2016 een inkomen heeft genoten van ongeveer 2.000 euro. Box 3 en Box 2 is niet aan de orde.

  Met vriendelijke groet,
  twinkleTown
 9. [verwijderd] 31 januari 2017 13:22 0
  Hoi twinkletown,

  Bedankt voor je bericht! :-) Ik heb je vraag aan Aissam Rahimi van Equity Accountants & Adviseurs voorgelegd, net als de vorige keer. Hij zegt het volgende:

  Fiscaal partners voor de inkomstenbelasting mogen het restant persoonsgebonden aftrek in de aangifte inkomstenbelasting verdelen.

  Wanneer er bij de partner 2.000 euro wordt verrekend betekent dit niet dat 8.000 euro naar 2017 kan worden verschoven, omdat er nog inkomen is bij de andere fiscaal partner.

  Je moet verrekenen wanneer het mogelijk is, anders doet de Belastingdienst dit automatisch. Je mag dus niet kiezen wanneer je het verrekent.


  Ik hoop dat je hier iets aan hebt!
  Maaike (redactie IEXGeld)
 10. twinkletown 1 februari 2017 11:55 1
  Hallo Maaike en Aissam,

  Bedankt voor jullie reactie en antwoord. Duidelijk zo! Hoewel ik denk dat onze situatie niet zo heel veel voorkomt hoop ik dat andere IEXGeld- lezers er ook iets aan hebben.
  Een hartelijke groet, twinkleTown

10 Reacties Omhoog ↑

Lees ook:

Fors herstel Chinese techaandelen: tijd om in te stappen?

Beleggers durven weer vaker naar Chinese aandelen te kijken. Is dat vers... Lees verder ›