IEXGeld

Dossiers

Profiel

De vermogensbelasting gaat op de schop. Zo komt het er uit te zien.

Het was al bekend dat de vermogensrendementsheffing er anders uit zou gaan zien. De vraag was alleen nog: hoe anders?

Inmiddels hebben regeringspartijen VVD en PvdA een akkoord bereikt over de nieuwe invulling van belasting op vermogen.

Lees ook: De vermogensrendementsheffing gaat op de helling

Voor wie het even niet helemaal scherp heeft, dit is de huidige situatie:

  • Bij de berekening van het belastingtarief wordt uitgegaan van een rendement van 4% op vermogen (spaargeld en beleggingen).
  • Hierover moet 30% belasting worden betaald.
  • Dat resulteert in een vermogensrendementsheffing van 1,2% (in box 3, over vermogen boven de vrijstelling van 21.330 euro per persoon).

Eerder dit jaar zei staatssecretaris Eric Wiebes van Financien dat dit rekenrendement van 4% niet meer realistisch is. Bijvoorbeeld vanwege de lage rente op spaargeld. Er moest worden gezocht naar een alternatief dat beter aansluit bij het werkelijk genoten rendement.

Kleine spaarder betaalt minder, rijkere meer

Dat alternatief is nu bedacht en gaat, als onderdeel van de herziening van het belastingstelsel, in 2017 in.

In het kort komt het er op neer dat (relatief) kleine spaarders straks ‘beter af‘ zijn dan nu het geval is en dat de meer vermogende Nederlander juist meer belasting gaat betalen, komt naar voren in het FD.

De vrijstelling van 21.000 euro wordt verhoogd naar 25.000 euro. Daarnaast verdwijnt het rekenrendement van 4%, dat wordt vervangen door andere percentages:

Vermogen Huidig rekenrendement Nieuw rekenrendement
<21.000 euro 0% 0%
21.000-25.000 euro 4% 0%
25.000-125.000 euro 4% 2,9%
125.000-1.025.000 euro 4% 4,7%
>1.025.000 4% 5,5%

Die fictieve rendementen zullen jaarlijks worden aangepast. RTL Nieuws schrijft: voor het fictieve rendement voor de laagste schijf (25.000-125.000 euro) geldt de gemiddelde rente over de afgelopen vijf jaar.

Voor de hogere schijven geldt een mix van de gemiddelde rente én rendementen op een mandje aandelen.

De coalitie gaat er van uit dat mensen met een hoger vermogen actiever zijn met beleggen en daardoor (dus) hogere rendementen behalen. En dus zouden deze nieuwe percentages beter aansluiten op het werkelijk genoten rendement.

Lees ook: Ik wil gaan beleggen. Wat is het beste instapmoment?

Vermogensbelasting: hoe pakt het voor jou uit?

Het FD schrijft dat dit nieuwe belastingstelsel voor drie miljoen van de ongeveer 3,3 miljoen betalers van vermogensbelasting gunstiger uitpakt dan het huidige.

Het omslagpunt, ofwel het moment waarop de nieuwe percentages niet gunstiger zijn, zou voor een alleenstaande rond 240.000 euro aan vermogen liggen.

Check ook: Ga beleggen. Op de lange termijn verdien je er altijd aan.

In deze tool van RTL Nieuws kun je checken of jij met de nieuwe regels meer of minder belasting over je vermogen gaat betalen dan nu het geval is.

Lees ook: Geld verdienen met sparen: vergeet het maar

Gerelateerde Tools