IEXGeld

Dossiers

Profiel

Let op: soms moet je erfbelasting betalen over een schenking

Veel mensen verkiezen schenken met de warme hand boven schenken met de koude hand. Ofwel: liever schenken bij leven, dan álles in de vorm van een erfenis achterlaten.

Niet alleen omdat het fijner is om iemand persoonlijk met iets blij te kunnen maken, maar ook omdat later dan misschien minder erfbelasting betaald hoeft te worden.

Want een schenking die je nu krijgt haalt de totale waarde van de erfenis alvast omlaag. Zeker als gebruik gemaakt kan worden van een schenkingsvrijstelling, kan er op deze manier aardig wat belasting worden bespaard.

Lees ook: Checklist: hoeveel kan ik belastingvrij schenken?

Schenking alsnog deel van de erfenis

Maar soms komt het voor dat over een bedrag dat je in eerste instantie als schenking hebt gekregen tóch erfbelasting moet worden betaald.

Dit is het geval wanneer degene van wie je de schenking hebt ontvangen binnen 180 dagen na de schenking komt te overlijden. Dan wordt de schenking namelijk als onderdeel van de erfenis beschouwd.

De Belastingdienst schrijft hierover:

"De schenking wordt opgeteld bij de erfenis van de ontvanger. Die betaalt dan erfbelasting over het totale bedrag van de erfenis en de schenking. De ontvanger moet zowel aangifte schenkbelasting als aangifte erfbelasting doen. Als de schenkbelasting is betaald, verrekenen wij die met de erfbelasting."

Op deze manier moet worden voorkomen dat mensen op hun sterfbed nog snel een schenking doen om de erfenis - en daarmee het bedrag aan erfbelasting - te verkleinen.

Uitzondering op de 180 dagen-regel

Er geldt wel een aantal uitzonderingen. In sommige gevallen worden schenkingen die binnen die 180 dagen voor het overlijden van de schenker zijn gedaan dus niet bij de erfenis opgeteld.

De belangrijkste uitzonderingen zijn:

  • Als het een schenking is van je ouders aan jou en deze is bedoeld en gebruikt voor de eenmalig verhoogde vrijstelling.
  • Als je inkomstenbelasting over de schenking betaalt.
  • Als de schenking is gedaan vanwege een morele verplichting.

Geen erfbelasting? Toch wél schenkbelasting

Is de schenker binnen 180 dagen na de schenking overleden en is geen van deze uitzonderingen van toepassing in jouw situatie? Dan moet je nog even op het volgende letten.

Het kan voorkomen dat je helemaal geen erfbelasting hoeft te betalen. Want net als bij schenkingen gelden er bij erfenissen bepaalde vrijstellingen. Zo betaal je als partner van de overledene pas erfbelasting boven een bedrag van 633.014 euro.

Valt het totaalbedrag van de erfenis inderdaad binnen de vrijstelling? Dan betaal je over de schenking die je eerder kreeg wél gewoon schenkbelasting (over het bedrag dat boven de schenkingsvrijstelling uitkomt, uiteraard).

De Belastingdienst omschrijft dat als volgt:

"Hoeft de ontvanger geen erfbelasting te betalen? Omdat voor het bedrag van de erfenis plus de schenking een vrijstelling geldt voor de erfbelasting? Dan blijven de regels van de schenkbelasting wel gelden. Dat betekent dat de ontvanger mogelijk wel schenkbelasting moet betalen over het bedrag van de schenking."

Lees ook: Checklist: erfbelasting afdragen

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

7 tips om je energierekening te verlagen

De energienota gaat omlaag, maar je kunt nog meer doen om kosten te besp... Lees verder ›