IEXGeld

Dossiers

Profiel

Checklist: hoeveel kun je belastingvrij schenken?

Schenken met de warme of koude hand klinkt een beetje alsof je geld krijgt van de schoonfamilie (de koude kant), maar het heeft eigenlijk een veel luguberder betekenis. Een koude hand betekent dat het een erfenis is en daarover moet weer meer belasting worden betaald.

Maar het is mogelijk om jaarlijks een bepaald bedrag belastingvrij te schenken aan kinderen of kleinkinderen. Er zijn namelijk belastingvrijstellingen. Op die manier wordt de erfenis dus bij leven (warm) verdeeld en wordt de erfbelasting gedrukt.

1. Wel of geen schenkbelasting betalen?

Momenteel is een schenking belastingvrij tot:

 • jaarlijks een vast bedrag per kind of pleegkind. Voor 2016 is deze algemene vrijstelling voor ouders en kinderen 5.304 euro.
 • een eenmalige belastingvrijstelling van 25.449 euro per kind, wanneer het kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Dit bedrag mag worden verhoogd tot 53.016 euro als de schenking wordt gebruikt voor een studie of het eigen huis.
 • jaarlijks aan anderen, zoals aan kleinkinderen, een vaste algemene vrijstelling. Voor 2016 is dit bedrag 2.122 euro. Boven dit bedrag moet de ontvanger belasting over de schenking gaan betalen.

Kijk hier voor uitgebreide informatie over de bedragen en voorwaarden. Schenkingen over hogere bedragen worden wel belast:

 • partners en kinderen betalen tot een schenking van 121.902 euro 10% schenkbelasting en hierboven 20%.
 • (achter)kleinkinderen betalen tot een schenking van 121.902 euro 18% schenkbelasting en hierboven 36%.
 • overige verkrijgers betalen tot een schenking van 121.902 euro 30% schenkbelasting en hierboven 40%.

2. De verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning

Van oktober 2013 tot en met december 2015 gold ook nog de tijdelijke verhoogde vrijstelling van 100.000 euro, als het geld besteed zou worden aan het eigen huis. Die vrijstelling was er om de huizenmarkt een slinger te geven.

IEX-columnist en adviseur Jos Koets schreef daarover: "Opvallend is dat er geen eis is aan wie de schenking wordt gedaan. Het schenkingsbedrag moet door de ontvanger wel worden gebruikt voor de eigen woning. Dit kan een aankoop, verbouwing of een aflossing van een bestaande hypotheek zijn. Bij het aflossen van een bestaande hypotheek is het oppassen geblazen omdat de bank een boete in rekening kan brengen. De meeste banken hanteren een boetevrije aflossing van 10% van het hypotheekbedrag. Er zijn al banken die dit percentage de afgelopen maanden verhoogd hebben maar ik adviseer u navraag te doen of dit van toepassing is op uw situatie."

Het is de bedoeling dat de vrijstelling van 100.000 euro in 2017 weer gaat gelden. IEXGeld-columnist Jeroen Wolfsen schrijft dat deze vrijstelling dan náást de al bestaande vrijstellingen komt te staan (de algemene vrijstelling, de algemene vrijstelling voor ouders en kinderen en de eenmalige vrijstelling). Hier lees je er meer over.

Check ook: De schenkingsvrijstelling voor een eigen huis gaat weer omhoog

3. Aangifte doen van schenking

Je moet aangifte van een schenking doen als het bedrag dat je hebt gekregen hoger is dan 5.304 euro (algemene vrijstelling voor ouders en kinderen) of 2.122 euro (algemene vrijstelling). Ofwel: als  de schenking binnen een jaarlijkse vrijstelling valt, hoef je hem niet op te geven.

4. Schenken aan goede doelen

Periodieke schenkingen aan goede doelen zijn, mits schriftelijk vastgelegd, deels of soms geheel aftrekbaar van de belasting. Hier lees je er meer over.

5. Schenken op papier

Wel schenken, maar het geld niet overstorten. Dat kan, als je geld bijvoorbeeld vastzit in aandelen of vastgoed. Je kunt dan toch jaarlijks gebruik maken van schenkingsvijstellingen door een schuldbekentenis te tekenen bij een notaris. Hoe zit dat?

 • Je benut hierdoor de (jaarlijkse) schenkingsvrijstellingen, maar maakt het geld pas later over.
 • De erfbelasting voor je nabestaanden wordt zo gedrukt (want het geld is al van hen).
 • Je houdt, onder voorwaarde, controle over het vermogen.
 • De schuld is aftrekbaar in box 3 van de inkomstenbelasting.
 • Je kind moet de schuld juist opgeven als vermogensbestanddeel in box 3.
 • Omdat je dit geld niet direct geeft, blijf je het geld schuldig aan uw kind. Voor de wet is dit een officiële schuld. Je bent daarom wel verplicht om ieder jaar over deze schuld 6% rente aan jouw kind te betalen. Die moet dus ook echt worden overgemaakt!
 • De rente die je ieder jaar aan het kind betaalt, is géén schenking. Jouw kind betaalt hierover geen schenkbelasting en jij mag ieder jaar ook nog schenken tot aan de vrijstelling.
 • Je vermogen is op papier kleiner. Dit kan gunstig zijn voor aanspraken van overheidswege waarvoor een vermogenstoets wordt gehanteerd.

Meer over (regels voor) schenken op papier lees je hier.

6. Schenken onder bewind

Je wilt geld schenken aan een kind of kleinkind, maar zelf bepalen wanneer dat kind dit kan aanspreken. Dat kan via 'schenken onder bewind'. Dit kan bij een bank door een speciale spaarrekening te openen, waar de ontvanger tot een bepaalde leeftijd niet bij kan. Voordeel is dat de bank mogelijk extra rente betaalt voor het lang wegzetten van dit geld. Het is dus eigenlijk een soort depositorekening.

Lees ook: Schenken onder bewind: zo blijf je zelf de baas over je gift

Volgende keer verder gaan?

Sla je voortgang op en onthoud waar je gebleven bent.

Maak een gratis account aan Ben je al lid? Log in

Lees ook:

Let hierop bij een desktoptaxatie

Het is een erg goedkope taxatie, maar er zitten wel wat haken en ogen aan. Lees verder ›