IEXGeld

Dossiers

Profiel

Stappenplan: scheiden, wat komt daar bij kijken?

Scheiden is haast nog ingewikkelder dan trouwen. Er moet in korte tijd een hoop geregeld worden en dat gaat doorgaans niet zonder het nodige verdriet en verschillen van mening.

Hoe gaat dat, uit elkaar gaan en wat zijn de verschillen tussen stellen met een boterbriefje en zonder? En de kinderen?

Getrouwd op huwelijkse voorwaarden?
Dan hoeft de boedel en het huis niet per se gelijk verdeeld te worden, maar gelden de afspraken die gemaakt zijn in het huwelijkscontract. Dit contract wordt voor de bruiloft opgemaakt bij de notaris. Overigens, in de nabije toekomst wil de Tweede Kamer de trouwvoorwaarden aanpassen. Dan trouwen alle stellen op huwelijkse voorwaarden.

Wat als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen en je gaat scheiden:

1. Dien een verzoek in

Een scheidingsprocedure begint met een verzoekschrift dat een advocaat indient bij de rechtbank. Vragen jullie samen een scheiding aan, dan is een advocaat genoeg. Als partners het niet met elkaar eens zijn, moeten zij ieder een eigen advocaat in de arm nemen. Als een van beide echtelieden het niet eens is met een verzoek om scheiding of ontbinding van het huwelijk, dan kan hij of zij bezwaar makenl; verweer voeren. De advocaat van deze partner moet binnen zes weken na ontvangst van het verzoekschrift het verweer indienen bij de rechtbank.

Een echtscheiding zonder tussenkomst van de rechter is mogelijk als er geen kinderen betrokken zijn en als jullie samen afspraken kunnen maken.

2. Verdeel bezittingen en schulden

Als je  in gemeenschap van goederen bent getrouwd, en dat zijn tot nu toe de meeste stellen, dan moeten schulden en bezittingen verdeeld worden. Ieder krijgt de helft van alles wat jullie samen bezitten; van de meubels tot het servies. Of, als eentje de bank wilt houden, de helft van de restwaarde. Maar denk ook aan financiele zaken zoals: 

  • Opzeggen (gezamenlijke) betaalrekening en openen van nieuwe betaalrekening(en). En hadden jullie samen een creditcard? Snel opzeggen en een eigen kaart aanvragen.
  • Hypotheek – overzetten van huis en hypotheek op naam van een van de partners, uitkopen van de partner die verhuisd, soms huis verkopen als geen van beiden in het huis willen of kunnen blijven wonen.
  • Leningen - aflossen (dat is het eenvoudigst) of oversluiten van leningen op de eigen naam.
  • Verzekeringen - opzeggen van gezamenlijke verzekeringen en afsluiten van individuele verzekeringen. Wijzig bijvoorbeeld ook de beneficiar van je levensverzekering. Dat kan een kind worden, in plaats van je ex-partner.
  • Spaargeld en beleggingen - het spaargeld moet verdeeld worden, net als de beleggingsportefeuille.
  • Pensioenen - schijf je partner uit als echtgenoot bij je pensioenfonds en zoek beiden uit of jullie na pensionering eventueel nog recht hebben op een deel van het partnerpensioen. Dit deel kan je overigens ook afkopen.

Check ook: 'Scheiden, waar heb je recht op?'

  • Belastingdienst - ook voor de Belastingdienst ga je uit elkaar. Je bent geen fiscale partners meer als je:

3. Echtscheidingsplan

Deze verdeling kunt u vastleggen in een echtscheidingsplan. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kun je gratis zo’n plan maken en bijhouden.

4. Komen jullie er niet uit?

Worden jullie het niet eens over de verdeling, dan kunt u een mediator inschakelen. Deze onafhankelijke derde kan bemiddelen en zonder emoties adviseren over de boedelverdeling en het afhandelen van de financien.

5. Toch naar de rechter?

Er volgt een zitting bij de rechter als partners het niet met elkaar eens kunnen worden. Ook als er kinderen zijn tussen 12 en 18 jaar die hun mening willen geven over de zorgregeling, komt er een rechtszitting. De zorgregeling is onderdeel van het ouderschapsplan. Is er geen zitting nodig, dan neemt de rechter een beslissing op basis van het verzoekschrift.

6. Hoger beroep

Als je het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kan je in hoger beroep gaan. De rechter kan bij een langdurige rechtszaak wel alvast een tijdelijke beslissing nemen huis en kinderen. Dit heet een voorlopige voorziening. Deze voorziening vragen partners aan via hun advocaat.

7. Ouderschapsplan

Stellen met minderjarige kinderen moeten bij een scheiding een ouderschapsplan opstellen. Hierin staat bijvoorbeeld hoe je de zorg en opvoeding verdeelt of de omgang met de kinderen regelt, hoe je informatie uitwisselt over belangrijke onderwerpen en hoe de kosten van de verzorging en opvoeding worden verdeeld.

8. Van de kids

Bezittingen van kinderen, zoals een spaarrekening hoeven niet verdeeld te worden. Dat blijft van de kinderen.

Volgende keer verder gaan?

Sla je voortgang op en onthoud waar je gebleven bent.

Maak een gratis account aan Ben je al lid? Log in

Lees ook:

Dit verandert er vanaf 1 januari 2024 in je portemonnee

Vanaf 1 januari gaat er een en ander veranderen in Nederland. Wat kan je... Lees verder ›