IEXGeld

Dossiers

Profiel

Slachtoffer van internetfraude? Hier heb je recht op

Bij de Fraudehelpdesk is het totale aantal fraudemeldingen de afgelopen twee jaar gestegen van 19.000 naar ruim 31.000 meldingen in 2019. De financiële schade steeg met ruim 65%. In 2017 was de schade nog 16 miljoen euro, in 2019 liep dat op naar meer dan 26 miljoen euro. Wat kun je doen als je slachtoffer wordt van fraude en waar heb je recht op? 

Vooral Whatsapp-fraude, beleggingsfraude, datingfraude, fraude gerelateerd aan de aan- en verkoop via internet en cybercrime komen steeds vaker voor, zo stelt de Fraudehelpdesk. Onder cybercrime valt onder meer phishing en oplichting via nephelpdesks.

Als je zelf slachtoffer bent van oplichting of fraude, dan moet je zo snel mogelijk aangifte doen bij de politie. De politie kan dan op zoek gaan naar de dader en het Openbaar Ministerie kan overgaan tot strafvervolging van de verdachte.

Schadevergoeding

Als slachtoffer kun je recht hebben op een schadevergoeding. Is er een strafproces, dan kun je dit schriftelijk aanvragen en de strafrechter doet dan uiteindelijk uitspraak over de schade. Houd er wel rekening mee dat de verdachte mogelijk geen geld meer heeft. Is je geld verdwenen of zijn er meerdere schuldeisers, dan kan het zijn dat je geen geld ontvangt. 

Bovendien moet de verdachte natuurlijk ook nog worden opgespoord. Bovendien is het de vraag of je aangifte in behandeling wordt genomen, want dat is lang niet altijd het geval.

Zit er geen strafproces in, dan zijn er alsnog manieren om de geleden schade te verhalen. Bijvoorbeeld via je verzekering. Meestal moet je de verzekeringsmaatschappij een kopie van de aangifte sturen, om de schade (deels) vergoed te kunnen krijgen. Breng vervolgens je schade in kaart en bekijk of je een verzekering hebt die deze schade vergoedt, zoals een inboedelverzekering of een rechtsbijstandverzekering. Stuur bijvoorbeeld een print van je bankafschrift in het geval er ongevraagd geld van je rekening is gehaald. 

Zorgplicht van banken

Contact opnemen met de bank om je geld terug te krijgen heeft in veel gevallen weinig zin, omdat de bank pas in actie mag komen na aangifte bij de politie. Dan pas kan er worden gekeken naar de rekening van de fraudeur en kan deze mogelijk worden geblokkeerd. In veel gevallen heeft de fraudeur echter het geld dan alweer naar een andere rekening overgemaakt. 

Er zijn wel advocaten die zich specialiseren in de zorgplicht van banken. Banken hebben namelijk een taak om criminaliteit te voorkomen en bij het tegengaan van ongebruikelijke transacties. Als de bank hierin te kort is geschoten, kunnen advocaten voor gedupeerden procederen. 

Schadevergoeding geen gelopen race

Ben je dus het slachtoffer geworden van oplichting, dan heb je niet direct recht op een schadevergoeding. Pas in een strafvervolging kan blijken dat de fraudeur jou een schadevergoeding moet betalen, maar als het al zover komt dan kan het zijn dat de fraudeur geen geld meer heeft.

Een andere weg is via je verzekering, maar ook dan is het afwachten of de verzekeringsmaatschappij de geleden schaden volledig of deels vergoedt. 

Lees ook: Recordaantal verzekeraarsfraudeurs gepakt. 3 bizarre voorbeelden