IEXGeld

Dossiers

Profiel

Hoe goed is jouw pensioenregeling? Check de ranglijst

We hebben het de afgelopen jaren vaak kunnen lezen: alarmerende berichten over pensioenen die niet kunnen meegroeien met de inflatie, omdat de fondsen te weinig vet op de botten hebben. Dit komt deels door de lage rente. Maar hoeveel pensioen jij uiteindelijk opbouwt hangt van nog veel meer factoren af.

Tot nu toe was de kwaliteit van pensioenregelingen nog nooit in kaart gebracht. Maar onderzoekers van The Pension Rating Agency (bestaande uit (oud-)medewerkers van MoneyView) hebben nu een ranglijst opgesteld van 199 pensioenregelingen.

Wat vertelt de ranglijst mij?

De pensioenregelingen zijn beoordeeld op 55 verschillende criteria, verdeeld over zeven pijlers: de opbouw van het ouderdomspensioen, indexaties en kortingen, de inrichting van het partner- en wezenpensioen, het arbeidsongeschiktheidspensioen, keuzemogelijkheden voor deelnemers en vrijwillige aanvullingen.

De kwaliteit van de regeling wordt weergegeven in diamanten. De negen beste regelingen worden beloond met vijf diamanten; de negen slechtste met één. Regelingen met drie diamanten zitten in de middenmoot.

Waar zijn de pensioenregelingen op beoordeeld?

Zoals gezegd hebben de onderzoekers gekeken naar zeven hoofdcriteria, onderverdeeld in 55 deelcriteria.

De opbouw van het pensioen weegt het zwaarst. Hierbij moet je onder andere denken aan het opbouwpercentage en het maximale pensioengevend salaris: hoe lager dit is, hoe slechter de regeling. Een ander aspect is de franchise: het gedeelte van je salaris waarover je geen pensioen opbouwt. Een hoge franchise is uiteraard een minpunt, want dat betekent dat je minder pensioen opbouwt.

Lees ook: Hoe werkt het met de AOW-franchise?

Ook de indexering is een belangrijk punt. Door inflatie wordt elke euro die je spaart steeds minder waard. Om te voorkomen dat je pensioenpot wordt uitgehold, zou je pensioen elk jaar moeten meegroeien met de inflatie. Maar dit gebeurt de laatste jaren vaak niet, vanwege de lage rente. Sommige pensioenfondsen hebben zelfs moeten korten. Hierdoor zijn er grote verschillen tussen pensioenfondsen ontstaan.

Een ander criterium is het partnerpensioen: het inkomen voor je (ex-)partner als jij overlijdt. Een belangrijk onderdeel hierbij is de vraag of het een nabestaandenpensioen op opbouwbasis of op risicobasis is. In het eerste geval wordt er een spaarpot opgebouwd, waaruit de uitkering wordt gefinancierd. De tweede variant is een soort verzekering. Wissel je van baan, dan ben je de inleg kwijt. Dat is dus ongunstig.

Bij het arbeidsongeschiktheidspensioen is onder andere gekeken naar een eventuele premievrijstelling, zodat de opbouw van je pensioen blijft doorlopen als je arbeidsongeschikt raakt.

Verder is gekeken naar de mogelijkheden om je pensioen naar eigen keuze in te richten, zoals de mogelijkheid om eerder of juist later met pensioen te gaan of om het partnerpensioen in te ruilen voor een hoger eigen pensioen. Hoe meer opties je hebt, hoe beter dat natuurlijk is.

De verantwoording van het onderzoek vind je hier.

Wat vertelt de ranglijst níet?

De ranglijst zegt niets over de beleggingsprestaties van het pensioenfonds dat de regeling uitvoert en de kwaliteit van het bestuur. 

Ook de hoogte van de premie is niet meegenomen. Deze hangt vaak samen met de kwaliteit, want kwaliteit heeft een prijs. Een 'beste koop', zoals in tests van de Consumentenbond, vind je dus niet.

Verder hebben de onderzoekers niet gekeken naar de samenhang met andere arbeidsvoorwaarden. Het kan zijn dat jouw pensioenregeling er bekaaid vanaf komt, maar dat je ter compensatie andere, betere arbeidsvoorwaarden geniet. 

Wat kan ik ermee?

De ranglijst geeft jou zicht op de kwaliteit van je pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, want het verschil tussen een goede en slechte regeling kan wel duizenden euro's per jaar bedragen.

Heeft jouw pensioenfonds een hoge rating, dan kun je ervan uitgaan dat jouw pensioen goed geregeld is. Maar zit jouw regeling in de achterhoede, dan kan dat een aansporing zijn om zelf extra maatregelen te nemen om jouw oude dag en die van jouw partner zeker te stellen, door bijvoorbeeld extra te beleggen of je extra in te dekken tegen de risico's van arbeidsongeschiktheid of voortijdig overlijden.

Verander je van baan, dan kan de ranglijst je helpen bij je besluit om het pensioen dat je bij je vorige baas hebt opgebouwd wel of niet mee te nemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder.

Welke regelingen scoren het hoogst?

Goed nieuws voor ambtenaren: de pensioenregeling van APG krijgt vijf diamanten. Ook als je pensioen opbouwt bij ANWB (Unigarant), Ikea, British American Tobacco, De Nederlandsche Bank, Honeywell,  Blue Sky group, PNO Media 1 en Loodsen zit je er warmpjes bij.

… en wie sluiten de rij?

Kappers hebben pech, want de pensioenregeling van het Kappersbedrijf wordt beoordeeld met slechts één diamant. Dit geldt ook voor Zuivel, Transavia Ring Grond, Roeiers in het Rotterdamse Havengebied, Rijn- en Binnenvaart, Werk- en re-Integratie (WIW-regeling, Cindy en Agrarisch (kaassector). Val jij onder een van deze regelingen, kijk dan snel of extra actie geboden is.

Lees ook: Wat je pensioenoverzicht jou níet vertelt

Gerelateerde Tools

Lees ook:

6 tips om bankfraude te voorkomen

Miljoenen Nederlanders zijn nog altijd vatbaar voor bankfraude. Lees verder ›