IEXGeld

Dossiers

Profiel

Wat je pensioenoverzicht jou níet vertelt

Vorige week werd bekend dat bijna een op de drie Nederlanders geen enkel idee heeft op ze op koers liggen voor het gewenste pensioeninkomen. Dat is bepaald geen geruststelling als je bedenkt dat ongeveer 33% van de Nederlanders een pensioentekort heeft.

Wil je je laatste levensfase niet in armoede doorbrengen, dan is het zaak om tijdig in kaart te brengen hoeveel je naar verwachting bij elkaar hebt gespaard voor je oude dag.

Een mooi startpunt is de website Mijnpensioenoverzicht.nl. Hier zie je hoeveel AOW je kunt tegemoet zien, hoeveel pensioen je bij verschillende pensioenuitvoerders hebt opgebouwd en wat je nabestaanden krijgen als je overlijdt.

Dit lijkt een compleet lijstje. Maar er staat ook veel níet in.

1. Individueel aanvullend pensioen

Lijfrenten, levensverzekeringen en koopsompolissen... Veel Nederlanders, onder wie veel ondernemers, leggen met wat steun van de fiscus een extra spaarpotje aan, om hun pensioengat aan te vullen of eerder met pensioen te kunnen gaan. Dit kun je echter niet terugvinden in Mijnpensioenoverzicht.nl.

Veel pensioenfondsen hebben wel een online pensioenplanner ontwikkeld waarin je deze spaarpotjes kunt toevoegen. Dat biedt een completer beeld.

Lees ook: Wat voor soorten lijfrenten zijn er?

2. Vermogen naast je pensioen

Behalve je AOW, het werkgeverspensioen en een eventuele individuele verzekering, bouw je nog meer vermogen op, zoals spaargeld, een beleggingspot, een eigen woning of een vakantiehuis. Deze kunnen zorgen voor een extra appeltje voor de dorst, maar ook voor een financiële strop. Staat bijvoorbeeld je huis onder water of heb je een aflossingsvrije hypotheek, dan kan dit leiden tot een pensioengat.

Neem deze zogeheten vierde pijler dus ook onder de loep als je wil uitrekenen hoeveel je ècht hebt opgebouwd.

3. De cijfers achter de komma

Mijnpensioenoverzicht.nl is een momentopname. Het geeft slechts een inschatting van je toekomstige AOW en aanvullend pensioen. Maar volledige zekerheid biedt dit niet, want hoe je salaris zich tot je pensionering zal ontwikkelen, weet je nu natuurlijk nog niet. Ook kan de wet- en regelgeving tussentijds veranderen. Het is daarom verstandig om de site met enige regelmaat te raadplegen.

4. Veranderingen in je situatie

Ook je persoonlijke situatie kan op de route naar je pensioen veranderen. Je kunt werkloos of arbeidsongeschikt raken, van baan veranderen, gaan scheiden, besluiten om eerder te stoppen met werken of juist langer door te gaan. Al deze veranderingen hebben invloed op de hoogte van je pensioen, maar daar sorteert Mijnpensioenoverzicht.nl uiteraard niet op voor.

Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je partner en kinderen niets ontvangen als je vertrekt bij je huidige werkgever. Veel werknemers hebben namelijk een nabestaandenpensioen op risicobasis. Hierbij vervalt het partnerpensioen na ontslag of vertrek.

Overweeg je eerder of later te stoppen met werken of met deeltijdpensioen te gaan, dan is het slim om gebruik te maken van de online pensioenplanner van jouw pensioenfonds. Deze maakt inzichtelijk welke invloed dergelijke keuzes hebben op je netto pensioenpot.

5. Lagere AOW door verblijf in buitenland

Heb je niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt, dan kan je AOW-uitkering lager uitvallen dan het pensioenoverzicht vermeldt. Houd hier rekening mee.

6. Toekomstige indexatie

Door inflatie wordt elke euro die je spaart steeds minder waard. Pensioenen zouden in de regel moeten meegroeien met de inflatie (indexeren), maar dit gebeurt de laatste jaren vaak niet. Of je pensioen de komende jaren wordt geïndexeerd, is nu uiteraard nog niet bekend. Maar niet-indexeren heeft wel een grote impact op je uiteindelijke pensioenpot. Ook dit moet je dus in de gaten houden.

7. AOW en pensioen dat je al ontvangt

Ben je al (gedeeltelijk) met pensioen, dan zijn de AOW en het pensioen dat je al ontvangt niet meegenomen in het overzicht.

Wil je echt een goed beeld hebben of je right on track bent, schakel dan een financieel planner in. Hij of zij kan uitrekenen hoe jouw financiële situatie eruitziet na jouw pensionering.

Daarbij wordt ook rekening gehouden met toekomstige uitgaven. Is je huis bij pensionering afbetaald, dan scheelt dat aanzienlijk in de woonlasten. Maar wil je voor je pensionering betalen voor de studie van je kinderen, dan zal dat een flinke aanslag zijn op je vermogen, waardoor je minder overhoudt voor je pensioen. Pas als je alle plussen en minnen bij elkaar optelt, heb je een goed inzicht.

Lees ook: Heb jij een pensioengat? Let op deze alarmbellen

Gerelateerde Tools