IEXGeld

Dossiers

Profiel

Kritiek op de nieuwe vermogensbelasting: vijf vragen en antwoorden

De huidige vermogensrendementsheffing is onder veel Nederlanders niet populair, omdat-ie uitgaat van een fictief rendement van 4%. Zeker voor spaarders is dat beslist niet eenvoudig te behalen.

Is de nieuwe variant van de belasting op vermogen - die op 1 januari 2017 wordt ingevoerd - een betere optie? Volgens de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en de Bond voor Belastingbetalers (BvB) niet voor iedereen. In een brief aan de Eerste Kamer waarschuwen zij dat spaarders de dupe worden van de nieuwe regels, schrijft Nu.nl.

Wat gaat er precies veranderen met ingang van het nieuwe jaar en wat is volgens de beide organisaties het probleem? Vijf vragen en antwoorden.

Lees ook: Belasting werkelijk rendement komt eraan

1. Wat is er aan de hand?

Als gekeken wordt naar het behaalde rendement, betalen aardig wat Nederlanders nu meer vermogensbelasting dan realistisch is. De overheid wil naar een vermogensrendementsheffing waarbij meer oog is voor werkelijk behaalde rendementen. Daarom worden de regels rondom de taks per januari 2017 anders. Maar volgens de VEB en BvB worden spaarders daarvan de dupe.

2. Wat verandert er dan vanaf 1 januari?

Momenteel gaat de Belastingdienst ervan uit dat je 4% rendement maakt op je vermogen, zoals spaargeld en beleggingen (box 3). Daar wordt 30% belasting over geheven. Effectief betekent dit dat je 1,2% belasting betaalt over vermogen (boven de vrijstelling van 24.437 euro).

Vanaf 1 januari 2017 verandert het volgende:

  • De vrijstelling wordt verhoogd naar 25.000 euro. De vermogenstaks die boven de 25.000 euro moet worden betaald, wordt variabel, volgens drie vermogensschijven.

  • De drie schijven hebben elk hun eigen rendementspercentage waarmee wordt gerekend. De huidige standaard van 4% wordt daarmee overboord gegooid.

    Het eerste percentage is 2,7%, waarmee wordt gerekend bij vermogen tot 100.000 euro. Over het deel van het vermogen dat boven de 100.000 euro uitkomt wordt uitgegaan van 4,7%. Over het deel van het vermogen dat boven de 1.000.000 euro uitkomt, wordt uitgegaan van 5,5% rendement.

Lees ook: Zo betaal je minder belasting in box 3

3. Waarvoor waarschuwen VEB en BvB precies?

Voor spaarders met een vermogen tot 100.000 euro is de nieuwe vermogensbelasting 'voordeliger' dan de huidige. Gedupeerd worden vooral mensen die een aanvullend pensioen opbouwen of die altijd spaarzaam hebben geleefd, stellen de organisaties.

Bij veel van hen zal worden uitgegaan van een rendement van minstens 4,7% en misschien zelfs 5,5%. Maar de kans is groot dat zij dit rendement nooit hebben gehaald. Een groot deel van de mensen heeft niet het risico genomen dat bij deze rendementen hoort, is de stelling.

Volgens de VEB en BvB kunnen de nieuwe percentages leiden tot "ongewenste gedragseffecten", zoals het nemen van onverantwoorde risico's.

Check ook: Zo betaal je minder vermogensbelasting

4. Wat stellen de VEB en de BvB nu voor?

De twee organisaties roepen de politiek op om actie te ondernemen, maar vanuit de Tweede Kamer is het tot nu toe stil. De organisaties willen dat de politiek een tijdelijke noodoplossing doorvoert. In dat plan wordt het fictief rendement gehandhaafd op 4%, waar-ie nu dus ook op staat, maar waarbij de vrijstelling wordt verhoogd naar 50.000 euro.

5. Wat wordt er zoal nog meer gezegd over de 'nieuwe' vermogensbelasting?

Eerder reageerde financieel expert Marcel Tak al op de nieuwe vorm van vermogensbelasting.

"De officiële gedachte achter deze hogere percentages is een verondersteld hoger rendement op risicodragende beleggingen, zoals aandelen, in combinatie met de gedachte dat grote vermogens meer risicodragend worden belegd. De werkelijke gedachte is echter de wens tot nivellering."

Volgens Tak is nivellering ook zeker het effect van het nieuwe systeem, "omdat vermogen tot 100.000 euro, naast de vrijstelling van 25.000 euro, geacht wordt een rendement van 2,7% te behalen. Dat is lager dan dat van de grotere vermogens, maar voor het risicomijdende deel nog altijd niet realistisch ten opzichte van spaarrente die bij de grote banken nu 0,3% bedraagt." (september 2016)

Tak draagt in zijn artikel een alternatief aan: jaarlijkse vermogensbelasting over de gemiddelde spaarrente. Die rente is zeer makkelijk vast te stellen, en ontwijking is onmogelijk, aldus Tak. En, zegt hij, het is zeer rechtvaardig, want iedereen kan kiezen voor die risicomijdende spaarrente.

Lees ook: Een beter idee voor de vermogensrendementsheffing

Gerelateerde Tools