IEXGeld

Dossiers

Profiel

De zorgtoeslag stijgt, het eigen risico blijft gelijk

Vanmiddag heeft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem de Miljoenennota en Rijksbegroting aan de Tweede Kamer overhandigd. Hierin staan de belangrijkste kabinetsplannen voor 2017. Een greep uit de plannen op het gebied van zorg en welzijn.

Lees ook: Zoveel ga jij er in koopkracht op vooruit in 2017

Kabinetsplannen zorg en welzijn

  • De zorgpremie voor de basisverzekering neemt naar verwachting toe met ongeveer 3,50 euro per maand. Hiermee zal de gemiddelde premie 103 euro per maand gaan kosten.

  • Het eigen risico blijft hetzelfde als in 2016: 385 euro. Het is voor het eerst sinds de invoering van het eigen risico (2008) dat het bedrag niet stijgt.

  • De zorgtoeslag gaat met ongeveer 2 euro per maand omhoog.

  • Het basispakket van de ziektekostenverzekering wordt iets uitgebreid: met tandvervanging tot 23 jaar, fysiotherapie bij etalagebenen en een aantal ingrepen in de plastische chirurgie.

  • De inkomensafhankelijke bijdrage - betaald door gepensioneerden, zelfstandigen en werkgevers, naast de premie - daalt voor de eerste twee genoemden van 5,5% naar 5,4%. Voor werkgevers is de daling 0,10 procentpunt: van 6,75% naar 6,65%.

  • De eigen bijdrage in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), waar bijvoorbeeld huishoudelijke hulp is geregeld, gaat omlaag. Met name alleenverdieners (modaal niveau) met een chronisch zieke partner gaan hiervan profiteren: zij gaan er zo'n 1.400 euro per jaar op vooruit.

  • Vanaf 1 april 2017 kunnen zwangere vrouwen in acht academische ziekenhuizen rechtstreeks een Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) laten uitvoeren. Wie deze test wil laten uitvoeren, betaalt 175 euro zelf.

Lees ook: Alles over Prinsjesdag 2016