IEXGeld

Dossiers

Profiel

Gaat de eigen woning van box 1 naar box 3?

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) moet de overheid overwegen de eigen woning te verhuizen van box 1 (inkomen) naar box 3 (vermogen, belast tegen 1,2% vermogensrendementsheffing).

Die suggestie staat in een notitie die bij de laatste verwachtingen voor de Nederlandse economie is gevoegd. Het is onderdeel van een groter pakket aan voorstellen - allemaal bedoeld om jongere werknemers financieel te ontlasten.

Die hebben namelijk relatief hoge kosten, bijvoorbeeld door pensioenpremies en zorg voor de kinderen.

De woningverhuizing zou goed zijn voor mensen die in verhouding tot hun inkomen hoge hypotheeklasten (of een onderwaterhypotheek) hebben - in de praktijk zouden dat vooral die jonge werknemers zijn.

Maar voor woningeigenaren die relatief veel geld in de woning hebben gestoken en (dus) een lage hypotheek hebben ten opzichte van de woningwaarde, is het minder gunstig.

Lees ook: De vermogensrendementsheffing gaat op de helling

Verhuizing van box 1 naar box 3

Hoe zit dat precies? Wat gebeurt er als je eigen woning inderdaad van box 1 naar box 3 verhuist en dus wordt aangemerkt als vermogen? Jaap Koelewijn, financieel expert en hoogleraar corporate finance aan de Nyenrode Business Universiteit, vertelt:

"Over de overwaarde van je woning ga je 1,2% vermogensrendementsheffing betalen. Het deel van de woning waarop geen hypotheek (meer) rust hoort bij je vermogen, de hypotheekschuld trek je juist van het vermogen af. En het eigenwoningforfait vervalt. Dat moet ook wel, anders wordt het huis aan alle kanten belast."

Wie zijn hypotheek voor een groot deel heeft afgelost en (dus) relatief veel eigen geld in het huis heeft zitten, zal meer belasting gaan betalen. Mensen met een relatief hoge schuld ten opzichte van de woningwaarde zullen er juist van profiteren.

Koelewijn vindt dat geen heel wild idee. "Het maakt veel mensen financieel gezien minder kwetsbaar. Zij hoeven hun geld dan niet meteen overal in te steken, het huis drukt minder op het inkomen. Dat is gunstig, met oog op andere bestedingen. Het huis komt later, zie het als een compensatie, een lastenverschuiving."

"Bovendien zorgt het voor een versimpeling van het belastingsysteem. Eigenlijk zegt het CPB hiermee: hou op met die boxen, schaf ze af. Dat zou voor veel meer helderheid zorgen en voorkomen dat mensen fiscaal gaan shoppen, in de hoop op belastingvoordeel, maar soms juist met problemen als gevolg."

Lees ook: Wordt de 'spaartaks' vervangen door een 'belegtaks'?

Politiek: meningen zijn verdeeld

Hoe het precies uitpakt - áls het doorgaat - is nog niet duidelijk te zeggen. Er is nog geen concrete invulling van het plan. Zo is het de vraag of de maatregel voor alle of alleen voor nieuwe hypotheken zal gelden. En of de hypotheekrenteaftrek zal blijven bestaan.

Het is iets waar de regering zich over moet buigen en een besluit over moet nemen. Het CPB ziet graag dat er bij het opstellen van een volgend regeerakkoord al werk van wordt gemaakt.

Hoe de politiek er momenteel instaat? D66-kamerlid Steven van Weyenberg vindt het zo'n gek idee nog niet (zolang de overgang geleidelijk en zorgvuldig gebeurt). Maar de meningen zijn verdeeld. Zo zijn het CDA en de VVD er zeer op tegen. Wordt vervolgd!

Lees ook: Is de vermogensheffing eigenlijk diefstal?

Lees ook:

Let hierop bij een desktoptaxatie

Het is een erg goedkope taxatie, maar er zitten wel wat haken en ogen aan. Lees verder ›