IEXGeld

Dossiers

Profiel

Een apk bij echtscheidingen om problemen te voorkomen. Wat vind jij ervan?

De gemeente Rotterdam heeft een apk bij echtscheidingen geïntroduceerd. Dit houdt in dat in ieder geval één jaar na de scheiding partijen nog eens worden uitgenodigd voor een gesprek. In dat gesprek kunnen gescheiden stellen aangeven of de scheiding problemen met zich heeft meegebracht en of iedereen zich nog altijd aan de gemaakte afspraken houdt.

Lees ook: Tips om de kinderalimentatie goed te regelen

Vechtscheidingen

Jaarlijks worden er zo'n 33.000 echtscheidingen uitgesproken in Nederland. Hierbij zijn ongeveer 55.000 kinderen betrokken.

Het is de gemeente Rotterdam een doorn in het oog dat veel kinderen met een vechtscheiding worden geconfronteerd en daarom is per januari 2016 de echtscheidings-apk geïntroduceerd.

Bij een vechtscheiding kunnen de ouders niet meer in goed overleg tot afspraken komen en niet zelden vormen de kinderen het middelpunt van alle ruzies. Soms gaat dit zo ver dat de kinderen één van de ouders niet meer (mogen) zien.

De investering in een echtscheidings-apk is dan ook mede bedoeld om kindermishandeling en huiselijk geweld tegen te gaan.

Lees ook: Zo laat je je scheiding soepel verlopen

Preventief effect

De gesprekken vinden plaats tussen de ouders en een professional. Dat kan een mediator of advocaat zijn. Hij of zij houdt alle gemaakte afspraken nog eens tegen het licht. Indien nodig kan het eerder opgestelde ouderschapsplan worden bijgesteld.

Het toezicht moet vooral een preventief effect hebben: de wetenschap dat partijen na een jaar opnieuw rond de tafel moeten zou een stimulans moeten zijn om al die tijd goed contact te blijven houden.

Lees ook: Een ouderschapsplan opstellen

Naar de rechter

Niet bekend is wat de consequentie zou moeten zijn wanneer partijen hun medewerking weigeren.

Maar: als één van beide partijen opmerkt dat de ander de afspraken uit het ouderschapsplan niet volgt of op een andere wijze de belangen van het kind schaadt, staat de weg naar de rechter altijd open.

Hier moet niet mee worden gewacht tot partijen na een jaar voor een gesprek worden uitgenodigd en ook na het gesprek moeten partijen zich realiseren dat de afspraken uit het ouderschapsplan niet vrijblijvend zijn.

De apk in Rotterdam is een proef. Als het aanslaat, zullen meer gemeenten het invoeren. Wat vind jij ervan?

Lees ook: Scheiden en de kinderen: een checklist

Lees ook:

Let hierop bij een desktoptaxatie

Het is een erg goedkope taxatie, maar er zitten wel wat haken en ogen aan. Lees verder ›