IEXGeld

Dossiers

Profiel

Check deze zes tips voordat je met je belastingaangifte aan de slag gaat

Hij komt er weer aan: de aangifte inkomstenbelasting. Van 1 maart tot en met 30 april kun je je aangifte over 2014 regelen.

Je kijkt er waarschijnlijk niet per definitie smachtend naar uit. Toch maar regelen, zeker als de Belastingdienst je er een uitnodiging voor heeft gestuurd. Als je aangifte moet doen en je doet dit niet, te laat of onvolledig, dan kun je een boete krijgen.

Aangifte doen gaat natuurlijk het beste als je precies weet waar je op moet letten, als je op de hoogte bent van de regels én handigheidjes. We vroegen Sietze Alkema - financieel planner van het jaar 2014 en fiscalist bij accountant- en adviesbureau Omnyacc - om een stel aangiftetips.

1. Te laat afgeschreven lijfrentepremie: toch aftrekbaar

Heb je een lijfrente- of arbeidsongeschiktheidsverzekering en betaal je de premie daarvoor via een automatische incasso? Het kan zijn dat deze premie - die eigenlijk eind december 2014 afgeschreven had moeten zijn - pas in januari is betaald.

Dit komt doordat de omzetting van bankrekeningnummers in IBAN-rekeningnummers pas eind augustus is gerealiseerd. Dat heeft als gevolg gehad dat de uitvoering van automatische premie-incasso's in de tweede helft van het jaar zijn vertraagd.

Dat kan ongewenste gevolgen hebben voor je premieaftrek over 2014, want in principe zijn dit soort premies alleen aftrekbaar in het jaar van betaling. Maar: recent is goedgekeurd dat je deze premiebetaling tóch over 2014 in aftrek mag brengen.

Lees ook: Gebruik je lijfrente-inleg als aftrekpost bij je aangifte inkomstenbelasting

2. Aflossing van gemengde leningen: box 1 of box 3

Heb je in 2014 deels afgelost op een lening die zowel voor de eigen woning als voor andere doeleinden - zoals de aanschaf van een nieuwe auto - is aangegaan? Dan mag je de aflossing naar eigen keuze toerekenen aan het leningsdeel in box 1 (de eigen woning) óf box 3 (overige doeleinden).

De rente op een lening in box 3 is niet aftrekbaar, in tegenstelling tot de rente op de lening in box 1. Het kan slim zijn eerst het deel van de lening waarop je géén renteaftrek krijgt af te lossen.

Toerekenen aan het leningsdeel in box 3 is daardoor meestal het voordeligst. Behalve als je in box 1 met je volledige inkomen in de laagste belastingschijf zit, als AOW-gerechtigde, of wanneer je eigenwoningrente lager is dan je eigenwoningforfait. In die gevallen is toerekening aan het leningsdeel in box 1 fiscaal waarschijnlijk aantrekkelijker.

Lees ook: Je belastingaangifte: box 1, 2 en 3 uitgelegd

3. Meldplicht lening van derden

Heb je in 2014 geld geleend van derden - zoals familie - voor de aankoop, verbetering of onderhoud van je eigen woning, dan geldt voor deze lening minimaal een annuïtaire aflossingsplicht. Anders heb je geen recht op renteaftrek.

Daarnaast is het voor het behoud van die renteaftrek van belang dat je bij de Belastingdienst meldt dat je de lening hebt ontvangen. Dit moet je doen vóór je de aangifte inkomstenbelasting indient, of anders uiterlijk voor 31 december 2015. Dit doe je via de website van de Belastingdienst, met je DigiD.

4. Wisselende inkomsten? Middeling biedt uitkomst

Als je een eigen bedrijf hebt of freelancer bent, heb je misschien te maken met schommelende inkomsten. Heb je de afgelopen jaren sterk wisselende inkomsten in box 1 van de inkomstenbelasting gehad, dan heb je waarschijnlijk meer belasting betaald dan het geval zou zijn als de inkomsten gelijkmatig waren geweest.

Door over een periode van drie aaneengesloten kalenderjaren uit te gaan van gemiddelde inkomsten kun je misschien een teruggaaf van te veel betaalde belasting krijgen. Dit principe heet middeling. Er geldt wel een drempel van 545 euro en een verzoek om middeling moet schriftelijk worden ingediend bij de Belastingdienst. Ook moet je een berekening van de middelingsteruggaaf overhandigen.

Lees ook: Heb je een schommelend inkomen? Misschien kun je belasting terugkrijgen.

5. Doe aangifte, ook als dit eigenlijk niet hoeft

Misschien heb je een laag inkomen en hoef je geen belasting (bij) te betalen. Bijvoorbeeld omdat je alleen AOW ontvangt. Doe dan tóch aangifte, ook al ben je hiertoe eigenlijk niet verplicht. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je dusdanig veel ziektekosten hebt gemaakt, dat je alsnog recht hebt op een teruggave.

Lees ook: Heb je zorgkosten gemaakt? Misschien zijn ze fiscaal aftrekbaar

6. Fiscale partners worden kan lonen

Het kan lonen om fiscale partners te worden. Als je niet het hele jaar fiscale partners bent geweest kunt je ervoor kiezen om wel voor het hele jaar als fiscale partners te worden aangemerkt. Dan vul je je aangiftebelasting anders in. Je mag je gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten verdelen en je moet er rekening mee houden dat drempelbedrag afhangen van het inkomen van jullie samen.

Jullie hebben dan bijvoorbeeld de keuze om de (negatieve) inkomsten uit de eigen woning willekeurig te verdelen. Dat biedt de mogelijkheid om meer uit de aftrek te halen. Het is overigens niet toegestaan om de hypotheekrente toe te rekenen aan de ene partner en het eigenwoningforfait aan de ander; alleen het saldo is vrij toerekenbaar.

Lees ook: Dossier Belastingaangifte 2015

Lees ook:

6 tips om bankfraude te voorkomen

Miljoenen Nederlanders zijn nog altijd vatbaar voor bankfraude. Lees verder ›