IEXGeld

Dossiers

Profiel

ZZP'er, check je aftrekposten

Als zelfstandig ondernemer zonder personeel, ofwel zzp'er, betaal je inkomstenbelasting over de nettowinst van je onderneming. Je moet die nettowinst aangeven in box 1, net als eventuele inkomsten uit je woning.

Als je de winst berekent moet je onder andere rekening houden met aftrekposten. Maak er gebruik van, want je kunt het belastbare bedrag er flink mee verlagen.

Lees ook: Dossier belastingaangifte 2015

Zelfstandigenaftrek en startersaftrek

Als zzp'er kom je bijvoorbeeld in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek, een fiscale beloning voor het ondernemerschap. Het is een bedrag van maximaal 7.280 euro.

Er geldt wel een aantal voorwaarden. Behalve het feit dat je ondernemer moet zijn, moet je aan een urencriterium voldoen én je mag aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

Behalve de zelfstandigenaftrek is er ook nog de startersaftrek, feitelijk een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Als je in één of vijf van de voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was én je in die periode niet meer dan twee keer de zelfstandigenaftrek toepaste, mag je een bedrag van 2.123 euro bij de zelfstandigenaftrek optellen.

Werkruimte aan huis

Ook kan het zijn dat je kosten die je maakt kunt aftrekken. Een voorbeeld is de werkruimte aan huis. Wel heb je met flink wat regels te maken. De Belastingdienst schrijft, niet voor niets:

"In een zeer beperkt aantal gevallen komt u in aanmerking voor kostenaftrek. Meestal kunt u de kosten van de werkruimte niet aftrekken."

Met deze tool van de Belastingdienst kun je checken of je in aanmerking komt voor deze aftrek.

Afschrijven en de investeringsaftrek

Grote kans dat je als zzp'er zo nu en dan aankopen doet voor je eigen bedrijf. Denk aan bedrijfsmiddelen zoals machines, transportmiddelen, gereedschappen.

Dit soort middelen mag je vaak afschrijven en de kosten ervan zijn soms ook aftrekbaar via de investeringsaftrek. Een nieuwe iPad voor de zaak of een andere dure uitgave zou daar onder kunnen vallen.

In de regel moet je iets gedurende een aantal jaren afschrijven: het betekent dat niet het hele bedrag in één keer wordt opgevoerd als kostenpost, maar dat dit wordt verdeeld over de levensduur van die investering. Starters mogen soms zelf weten hoe snel zij afschrijven. Dit willekeurig afschrijven betekent bijvoorbeeld dat je de winst - en dus de hoogte van de belasting - kunt drukken wanneer het jou uitkomt.

De meewerkaftrek

Misschien kom je ook nog in aanmerking voor meewerkaftrek. Hier heb je recht op als je fiscale partner – je man of vrouw – af en toe meehelpt in het bedrijf.

Daarvoor moet je partner 525 uur of meer meewerken en daarvoor niet betaald krijgen. Althans, niet meer dan 5.000 euro. De aftrekpercentages zijn als volgt:

  • 525 tot 875 meegewerkte uren: 1,25% van de winst
  • 875 tot 1.225 uren: 2% van de winst
  • 1.225 tot 1.750 uren: 3% van de winst
  • 1.750 of meer uren: 4% van de winst

Let er op dat je het aantal gewerkte uren aannemelijk moet kunnen maken. Overigens geldt het bedrag van de meewerkaftrek niet als inkomen voor je partner. Hij of zij hoeft daar dus geen inkomstenbelasting over te betalen.

Geld opzij zetten: fiscale oudedagsreserve

Tot slot: de fiscale oudedagsvoorziening, kortweg FOR. Omdat je als zelfstandige niet automatisch pensioen opbouwt, mag je van de overheid jaarlijks belastingvrij een bedrag opzij zetten. Je reserveert dan een deel van de winst, dat je in mindering mag brengen op je belastingaangifte. 

Over 2014 mag je maximaal 10,9% opzij zetten, met een maximum van 9.542 euro (in 2015 is het maximaal 9,8% van de winst tot een maximumbedrag van 8.640 euro). Houd er rekening mee dat dit niet een doorsnee aftrekpost is - het is namelijk een uitstel van belasting. Uiteindelijk moet je dus toch betalen.

Het is ook mogelijk om een deel van je fiscale oudedagsreserve om te zetten in een lijfrente. Heb je al een lijfrenteverzekering of - bankspaarrekening? Let dan goed op de punten uit dit artikel als je je belastingaangifte doet.

Lees ook: Gebruik je lijfrente-inleg als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting

Lees ook:

Let hierop bij een desktoptaxatie

Het is een erg goedkope taxatie, maar er zitten wel wat haken en ogen aan. Lees verder ›