IEXGeld

Dossiers

Profiel

BKR is er om je te helpen, echt waar!

Ruim één op de zes huishoudens (17,2%) loopt risico op problematische schulden, heeft ze al of zit in de schuldsanering. Deze cijfers gaan over 2012 en toen was er al een stijging te zien van 300.000 huishoudens ten opzichte van 2009. Ongetwijfeld zijn de getallen nu nog hoger.

Reden voor staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om met plannen te komen om problemen rond schulden eerder te signaleren en dus ook eerder te kunnen starten met hulp. Het idee is om het aantal mensen met schulden en de hoogte van die schulden te verminderen.

Lees ook: Heb je een betalingsachterstand? Pas op voor incassokosten

Haar plan is om een Vindplaats voor Schulden in te richten bij het BKR (Bureau Krediet Registratie). BKR houdt nu alleen nog bij of je kredietovereenkomsten hebt afgesloten. Het gaat dan bijvoorbeeld om een kredietlimiet op je betaalrekening, een creditcard of een uitgestelde lening.

Hoe werkt het?

De gegevens worden aan BKR doorgegeven door de betreffende instantie en door BKR vastgelegd in het Centraal Krediet Informatie-systeem (CKI). Heb je alles afbetaald, dan blijven de kredietgegevens nog vijf jaar bewaard en zichtbaar. Zijn er geen bijzonderheden dan worden de gegevens na die vijf jaar uit het systeem verwijderd.

Let op, je staat ook geregistreerd als je keurig op tijd alles aflost dus geen betalingsproblemen hebt. Dit is een positieve registratie. Er is sprake van een negatieve registratie als je je niet aan de betalingsverplichting houdt of hebt gehouden. Hiervoor gebruikt BKR diverse codes.

Het doel van BKR is om mensen als het ware tegen zichzelf in bescherming te nemen. Als je een krediet wil afsluiten, checkt de organisatie waar je dat wil doen of je al ergens een krediet hebt staan en kan zo inschatten of je aan je betalingsverplichting kan blijven voldoen (BKR-toetsing).

Het is niet zo dat BKR beslist of je nog een lening kan aangaan of niet. Het is wel zo dat kredietverleners wel serieus rekening houden met een BKR-registratie.

Lees ook: Het is mogelijk: korting krijgen op een betalingsachterstand

Wat weet BKR van jou?

Weet BKR dan alles over jouw financiële situatie? Nee, tot nu toe is inkomen, huurschuld, belastingschuld, studieschuld of een betalingsachterstand bij de energiemaatschappij niet bij BKR bekend.

Ook een betalingsachterstand op je hypotheek wordt niet door BKR geregistreerd, mits die niet langer dan 120 dagen heeft geduurd (of duurt).

Bij BKR staan, naast je naam en adres de volgende gegevens geregistreerd:

 • het geleende of maximaal te besteden bedrag
 • de startdatum van de kredietovereenkomst
 • soort overeenkomst
 • de maand waarin de overeenkomst is beëindigd (en je dus álles hebt terugbetaald)
 • eventuele bijzonderheden tijdens de looptijd

Meer registreren

In de plannen van Klijnsma worden in de toekomst ook betalingsachterstanden bij woningcorporaties en energiemaatschappijen, zorgverzekeraars en studieschuld bijgehouden. Gemeenten kunnen deze gegevens inzien om in een vroeg stadium te kunnen beginnen met schuldhulpverlening.

Het gaat vooralsnog om plannen, na het algemene overleg van het ministerie op 27 november zal er meer duidelijk worden.

Reacties

7 Reacties Omlaag ↓

Aantal posts per pagina:  20 50 100

 1. Response 21 oktober 2014 18:56 0
  Er is totaal geen inzicht welke gegevens BKR van mij (laat) registreren. Als ik dat wil inzien, controleren, moet ik daarvoor betalen. Dit is ONACCEPTABEL. Ik wil kostenloos een bericht ontvangen als een externe partij gegevens van mij bij de BKR vastlegt en ik wil in beroep kunnen gaan als dit niet klopt.
  Ik mag ook niet aangeven als ik niet wil dat een partij MIJN gegevens aan een ander (in dit geval BKR) doorgeeft. Het zijn immers MIJN gegevens en niet van een of andere duistere partij die naar willekeur van alles mag administreren.
  Vertrouwen en (onder andere) de financiele sector zijn immers vaak met elkaar in tegenspraak. En dat vertrouwen is er helaas niet meer.
  Kortom, met alle respect Laura, maar ik vind dat je te snel over dit soort zaken heengaat en voor zoete koek aanneemt dat het BKR en mw Klijnsma wel het beste met ons voor hebben.
 2. Response 21 oktober 2014 18:59 0
  Bekijk dit maar eens bijvoorbeeld: een hele handel om onterechte registraties terug te draaien:
  dynamietnederland.nl/
  Ik citeer: "Dynamiet Nederland is het enige bureau in Nederland dat volledig gespecialiseerd is in het onderzoeken, aanpassen en verwijderen van BKR registraties. Inmiddels zijn veel consumenten weer kredietwaardig geworden, doordat wij dagelijks bemiddelen om terechte en onterechte BKR registraties te laten verwijderen. "
  Disclaimer: ik werk er niet!
 3. Partout 22 oktober 2014 10:17 0
  Jette Klijnsma moet zich diep schamen dat zij het BKR worgsysteem niet alleen in stand houdt maar ook nog eens uitbreidt. Over de woeker wantoestanden van onze zombiebanken geen woord.
  Waar blijft de malusregeling voor bankiers? PvdA, dit vergeven jullie paar overgebleven kiezers jullie nooit.
 4. Response 22 oktober 2014 10:30 0
  @Partout Precies. Het geheel leest ook als een reclame folder voor de BKR en mw Klijnsma.
 5. [verwijderd] 22 oktober 2014 16:45 0
  Het was niet helemaal serieus bedoeld dat de BKR er is om je te helpen. Al vind ik dat er wel heel veel mensen met schulden zijn en ik vind het op zich goed dat Klijnsma daar wat aan wil doen. Of dit de manier is? Ik twijfel.

  En het is volgens mij wel zo dat als je nergens een lening of krediet hebt en je je rekeningen op tijd betaalt je ook nergens geregistreerd staat...
  Laura
 6. Response 22 oktober 2014 17:50 0
  Dat respecteer ik Laura. Het artikel heb ik ook met plezier gelezen. Geen kritiek wat dat betreft.

  Echter, wat ik naar voren wil brengen is dat het hele systeem ondoorzichtig is en ik/de nederlandse samenleving moet betalen als in inzage wil.

  Neem eens contact op met die club BKR waarom ik daar voor zou moeten betalen!

  Zie bijvoorbeeld:
  nl.wikipedia.org/wiki/Bureau_Krediet_...
  En vooral de zinsnede (de hoofdletters zijn van mij en duiden het spanningsveld met de privacy wetgeving aan). Ik citeer:
  "CKI bevat geen gegevens die duidelijk maken hoeveel een persoon maandelijks aan aflossing van een lening kan betalen, hoogstens bevat het een mogelijke indicatie hiervoor. Daarnaast zijn zaken als hypotheken, huurschulden, schulden bij het energiebedrijf, en andere betalingsachterstanden niet in het Centraal Krediet Informatiesysteem van BKR opgenomen. Er waren plannen om zulke gegevens te gaan registreren, zodat beter aan het oorspronkelijke doel van BKR - het tegengaan van overkreditering - kon worden voldaan, maar dit bleek TE VEEL in strijd met de privacywetgeving zijn."
  Teveel schuld is inderdaad een groot probleem echter het BKR speelt daar een onfrisse rol in. Ze dienen namelijk de broodheer van de leverancier en niet die van de consument. Bij een onterechte registratie ben je namelijk de klos.

  En mw. Klijnsma kijkt er alleen maar naar en doet nix.

  @Disclaimer: ik heb geen cent schuld en vraag mij af oprecht af wat dit gebrek aan transparantie te betekenen heeft.
 7. [verwijderd] 31 oktober 2014 09:17 0
  Het BKR is opgericht door banken en kredietverstrekkers. Het BKR is absoluut niet onafhankelijk. Zie hiervoor het reglement van het BKR. Eenzijdig opgesteld en dus in het belang van banken en kredietverstrekkers. Het BKR is er simpelweg om de banken en kredietverstrekkers te dienen. De zogenaamde overkreditering van consumenten die zij willen tegen gaan, is meer in hun belang dan die van de consument. Banken en kredietverstrekkers willen er namelijk zeker van zijn dat ze terugbetaald worden.

  Zodra zich tijdens de aflossing problemen voordoen, dan zal de bank doorgaans de registratie ‘negatief melden’ bij het BKR. Bij problemen denkt men vaak dat er een betalingsachterstand is geweest, maar dit is lang niet altijd het geval. U kunt dus ook zonder betalingsachterstand negatief gemeld staan bij het BKR. Voorbeeld; stel je verkoopt je woning en er blijft een restschuld over, dan wordt dat in negatieve zin geregistreerd bij het BKR. Vaak wordt de betreffende consument hierover niet eens geïnformeerd.
  Zodra het krediet uiteindelijk is afbetaald, dan blijft de registratie van het krediet 5 jaren na aflossing nog geregistreerd staan. Een periode waarin het praktisch onmogelijk wordt om een nieuwe financiering rond te krijgen. Dat kan voor grote problemen zorgen.

  @Disclaimer: ik werk wel bij Dynamiet Nederland

7 Reacties Omhoog ↑

Lees ook:

Moet ik mijn energieprijs vastzetten?

Het lijkt geen slim idee om je energieprijs op zo'n hoog punt vast te ze... Lees verder ›