IEXGeld

Dossiers

Profiel

BKR is er om je te helpen, echt waar!

Ruim één op de zes huishoudens (17,2%) loopt risico op problematische schulden, heeft ze al of zit in de schuldsanering. Deze cijfers gaan over 2012 en toen was er al een stijging te zien van 300.000 huishoudens ten opzichte van 2009. Ongetwijfeld zijn de getallen nu nog hoger.

Reden voor staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om met plannen te komen om problemen rond schulden eerder te signaleren en dus ook eerder te kunnen starten met hulp. Het idee is om het aantal mensen met schulden en de hoogte van die schulden te verminderen.

Lees ook: Heb je een betalingsachterstand? Pas op voor incassokosten

Haar plan is om een Vindplaats voor Schulden in te richten bij het BKR (Bureau Krediet Registratie). BKR houdt nu alleen nog bij of je kredietovereenkomsten hebt afgesloten. Het gaat dan bijvoorbeeld om een kredietlimiet op je betaalrekening, een creditcard of een uitgestelde lening.

Hoe werkt het?

De gegevens worden aan BKR doorgegeven door de betreffende instantie en door BKR vastgelegd in het Centraal Krediet Informatie-systeem (CKI). Heb je alles afbetaald, dan blijven de kredietgegevens nog vijf jaar bewaard en zichtbaar. Zijn er geen bijzonderheden dan worden de gegevens na die vijf jaar uit het systeem verwijderd.

Let op, je staat ook geregistreerd als je keurig op tijd alles aflost dus geen betalingsproblemen hebt. Dit is een positieve registratie. Er is sprake van een negatieve registratie als je je niet aan de betalingsverplichting houdt of hebt gehouden. Hiervoor gebruikt BKR diverse codes.

Het doel van BKR is om mensen als het ware tegen zichzelf in bescherming te nemen. Als je een krediet wil afsluiten, checkt de organisatie waar je dat wil doen of je al ergens een krediet hebt staan en kan zo inschatten of je aan je betalingsverplichting kan blijven voldoen (BKR-toetsing).

Het is niet zo dat BKR beslist of je nog een lening kan aangaan of niet. Het is wel zo dat kredietverleners wel serieus rekening houden met een BKR-registratie.

Lees ook: Het is mogelijk: korting krijgen op een betalingsachterstand

Wat weet BKR van jou?

Weet BKR dan alles over jouw financiële situatie? Nee, tot nu toe is inkomen, huurschuld, belastingschuld, studieschuld of een betalingsachterstand bij de energiemaatschappij niet bij BKR bekend.

Ook een betalingsachterstand op je hypotheek wordt niet door BKR geregistreerd, mits die niet langer dan 120 dagen heeft geduurd (of duurt).

Bij BKR staan, naast je naam en adres de volgende gegevens geregistreerd:

  • het geleende of maximaal te besteden bedrag
  • de startdatum van de kredietovereenkomst
  • soort overeenkomst
  • de maand waarin de overeenkomst is beëindigd (en je dus álles hebt terugbetaald)
  • eventuele bijzonderheden tijdens de looptijd

Meer registreren

In de plannen van Klijnsma worden in de toekomst ook betalingsachterstanden bij woningcorporaties en energiemaatschappijen, zorgverzekeraars en studieschuld bijgehouden. Gemeenten kunnen deze gegevens inzien om in een vroeg stadium te kunnen beginnen met schuldhulpverlening.

Het gaat vooralsnog om plannen, na het algemene overleg van het ministerie op 27 november zal er meer duidelijk worden.

Lees ook:

Let hierop bij een desktoptaxatie

Het is een erg goedkope taxatie, maar er zitten wel wat haken en ogen aan. Lees verder ›