IEXGeld

Dossiers

Profiel

Trouwen in gemeenschap van goederen? Dat komt er anders uit te zien.

Trouw je in gemeenschap van goederen, dan worden alle bezittingen en schulden eigendom van jou en je partner samen (enkele uitzonderingen daargelaten). Dus heeft je partner een schuld, bijvoorbeeld, dan word jij medeschuldenaar.

Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. In ieder geval: zolang je van de schuld (en de consequenties ervan) af weet.

Heel anders wordt het als je er niet van op de hoogte bent. Niet handig, zeker niet als je ooit gaat scheiden. Want dan neem je 'jouw' deel van de schuld mee. En dat terwijl je die schuld niet zelf hebt veroorzaakt en er eerder ook niks mee te maken had.

Het is zomaar een voorbeeld van wat er zou kunnen gebeuren als je in gemeenschap van goederen trouwt.

Check ook: Let's talk about money

Het is nogal belangrijk dat je weet waar je aan begint voordat je met iemand in het huwelijksbootje stapt, dat behoeft geen uitleg. Zet daarom altijd alle financiën samen op een rij. Maar goed, het kan voorkomen dat je toch iets niet van elkaar weet - bewust of onbewust.

Een ander scenario

Overigens, helemaal los van schulden, kan het natuurlijk ook nog zo zijn dat de beide partners bepaalde bezittingen simpelweg niet opgenomen willen hebben in de gemeenschap van goederen.

Als het aan de VVD, PvdA en D66 ligt komt trouwen in gemeenschap van goederen er daarom in de toekomst iets anders uit zien. De partijen willen graag dat schulden, erfenissen en giften van vóór het huwelijk niet meer standaard worden opgenomen in het huwelijkscontract. Ze hebben een initiatiefswetsvoorstel ingediend en hopen dat de wet over een jaar ingaat.

Komt de wet door de Tweede Kamer, dan betekent het concreet dat je niet meer naar de notaris hoeft als je wilt dat bepaalde schulden en eigendommen niet in het huwelijkscontract worden opgenomen. Ze worden dan automatisch weggelaten.

VVD-kamerlid Foort van Oosten licht toe:

"In de praktijk zien we dat mensen die gaan trouwen vaak willen dat het voorhuwelijkse opgebouwde vermogen, maar ook eventuele schulden geen deel uitmaken van de gemeenschappelijke boedel."

"Daarom is het logisch dat we nu komen met een initiatiefvoorstel om de wet aan te laten sluiten op de praktijk. In de toekomst is het dan minder vaak nodig om bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden te maken."

Let op wat er binnen je huwelijk gebeurt

De gedachte achter het wetsvoorstel is dat er nog altijd sprake is van gemeenschap van goederen, maar dat geldt dan - simpel gezegd - alleen voor wat er binnen het huwelijk gebeurt:

"Toekomstige huwelijkspartners vinden het vaak niet meer dan vanzelfsprekend dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen opgebouwd bezit van voor en tijdens het huwelijk. Trouwen in een beperkte gemeenschap van goederen is inmiddels de gangbare praktijk."

Dit betekent dat vermogen gemeenschappelijk wordt zodra het wordt opgebouwd binnen het huwelijk. En dit geldt natuurlijk ook voor schulden. Dus als jullie eenmaal zijn getrouwd en één van jullie dan een schuld krijgt, zit je hier wél samen aan vast. Oók als je de schuld niet samen hebt veroorzaakt.

Lees ook: Checklist: trouwen onder huwelijkse voorwaarden?

Lees ook:

Let hierop bij een desktoptaxatie

Het is een erg goedkope taxatie, maar er zitten wel wat haken en ogen aan. Lees verder ›