IEXGeld

Dossiers

Profiel

Stappenplan: ik word ontslagen, wat nu?

In deze tijden niet eens zo'n bijzonder scenario: je wordt ontslagen. Mag dat zomaar, en wat moet je dan doen?

Het is wettelijk bepaald dat je werkgever een geldige reden moet hebben om je te mogen ontslaan. Dit zijn de volgende acht regels:

 • Bedrijfseconomische redenen. Dit kan als jouw werkgever gaat reorganiseren, verhuizen of onderdelen afstoot.
 • Slecht functioneren. Als je niet goed functioneert mag je werkgever je ontslaan. Dan moet hij je van te voren wel een aantal keer hierop hebben gewezen en de ruimte hebben gegeven om je functioneren te verbeteren.
 • Ruzie. Als je ruzie hebt met je werkgever en dit niet te herstellen is.
 • Gewetensbezwaren. Je hebt gewetensbezwaren en je werkgever heeft geen passend ander werk.
 • Lang arbeidsongeschikt. Als je minstens twee jaar ziek of arbeidsongeschikt bent mag je worden onstlagen. De eerste twee jaar dus nog niet.
 • Onbehoorlijk gedrag. Dit is als je steelt, vecht, dronken bent of collega’s bedreigt, je diploma’s hebt vervalst.
 • Bereiken van de AOW-leeftijd. Als je de AOW-leeftijd bereikt mag de werkgever je ontslaan.
 • Met wederzijdse instemming. Als jij en je werkgever allebei willen dat je stopt met de baan.

Om één van onderstaande redenen mag je juist niet ontslagen worden:

 • Op basis van je godsdienst, ras, geslacht, leeftijd of een handicap
 • Als je zwanger bent of met zwangersverlof
 • Als je lid bent van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoording
 • Als je dienstplicht in je land van herkomst moet vervullen
 • Als je ouderschapsverlof op wil nemen
 • Als je lid bent van een vakbond of politieke organisatie

Welke stappen moet je ondernemen?

Stap 1: Is het ontslag geldig?

Hierboven staat de wettelijke lijst van geldige redenen voor ontslag. Het is handig om eerst te kijken of je terecht bent ontslagen. Zo niet, dan kan je het ontslag aanvechten; dit moet wel binnen zes maanden van de ontslagdatum gebeuren.

Stap 2: Vastleggen afspraken

Bij je ontslag heb je ongetwijfeld zaken met je werkgever afgesproken. Wanneer is je laatste werkdag, hoelang krijg je nog salaris doorbetaald, wat gebeurt er met de vakantiedagen die je nog hebt staan et cetera. Zorg ervoor dat die zaken goed op papier staan met handtekeningen van jou en van je werkgever.

Check ook: Hoe hoog is mijn ontslagvergoeding?

Stap 3: Inschrijven bij UWV als werkzoeker

Om een werkloosheidsuitkering (WW) te krijgen, moet je ingeschreven staan bij het UWV.

Stap 4: Aanvragen WW-uitkering

Als je staat ingeschreven bij het UWV als werkzoekende kan je een WW-uitkering aanvragen. Dit is tijdelijk inkomen voor als je werkloos bent. Niet iedereen komt in aanmerking voor deze uitkering. Zo moet je direct beschikbaar zijn voor betaald werk en niet door eigen schuld werkloos zijn geworden (dus niet zelf ontslag hebben genomen). Bij ontslag op staande voet heb je ook geen recht op een WW.

Stap 5: Geen recht op WW, misschien wel op bijstand?

Ook een bijstandsuitkering moet je bij het UWV aanvragen. Zij zorgen er dan voor dat het bij de gemeente waarin je woont terechtkomt. De gemeente bepaalt of je recht hebt op een bijstandsuitkering tot je weer in je eigen levensonderhoud kan voorzien.

Er zijn wel voorwaarden waar je aan moet voldoen:

 • Je woont in Nederland en bent 18 jaar of ouder.
 • Je hebt niet genoeg inkomen om in je levensonderhoud te kunnen voorzien. Als je samenwoont telt het inkomen van je partner mee.
 • Je hebt geen andere uitkeringen.
 • Je zit niet in de gevangenis.
 • Je eigen vermogen is minder dan 5795 euro voor alleenstaanden, 11.590 euro voor een alleenstaande ouder en 11.590 als je bent getrouwd. Onder eigen vermogen valt niet alleen spaargeld, maar ook bijvoorbeeld een eigen auto of een eigen huis.
 • Je moet meedoen aan activiteiten die de gemeente aanbiedt om werk te vinden.

Check ook: Hoeveel WW of bijstand krijg je?

Stap 6: Solliciteren!

Heb je een bijstandsuitkering dan moet de gemeente waarin je woont helpen bij het vinden van een baan door bijvoorbeeld cursussen of opleidingen aan te bieden. Krijg je een WW-uitkering, dan helpt het UWV.

Lees ook: Stappenplan: op zoek naar een baan

Volgende keer verder gaan?

Sla je voortgang op en onthoud waar je gebleven bent.

Maak een gratis account aan Ben je al lid? Log in