IEXGeld

Dossiers

Profiel

Dit moet je weten over het nieuwe Uniform Pensioenoverzicht

In 2017 is je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) verbeterd. Zo is het pensioenoverzicht beknopter geworden en worden er herkenbare afbeeldingen gebruikt. 

Waar is het UPO voor bedoeld?

Pensioenuitvoerders zijn wettelijk verplicht jaarlijks een UPO te verstrekken.

Dit UPO geeft jou en je eventuele partner inzicht in je pensioen. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoeveel pensioen er is opgebouwd en wat er gebeurt indien je arbeidsongeschikt wordt.

Ook kun je lezen wat de aangroei is van je pensioen in het afgelopen jaar (de zogenaamde factor A). Deze factor A heb je voor je belastingaangifte als je gebruikmaakt van lijfrente-aftrek.

Zie ook: Heb jij een pensioengat? Let op deze alarmbellen.

Wat is er veranderd?

Vanaf 2017 zijn er drie lagen:

  • Laag 1 is de begeleidende brief, die ingaat op het belang van het UPO.
  • Laag 2 is het UPO zelf.
  • Laag 3 geeft je meer verdiepende informatie in de vorm van toelichtingen.

Nieuw is bovendien dat vanaf 2017 ook gepensioneerden, nabestaanden en personen met een arbeidsongeschiktheidspensioen jaarlijks een UPO ontvangen. In het verleden ontvingen deze personen naast een betaalspecificatie alleen een jaaropgave.

Totaal overzicht Mijnpensioenoverzicht.nl 

Alle pensioenuitvoerders zijn verplicht bijgewerkte UPO's aan te leveren bij de Stichting Pensioenregister (SPR). 

De SPR is een samenwerkingsverband tussen de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. 

De SPR heeft voor jou een informatieve website Mijnpensioenoverzicht.nl, waar je informatie kunt vinden over je AOW-uitkering en al je pensioenen van al je werkgevers (oud en nieuw).

Ook kun je antwoord vinden op vragen zoals:

  • Hoeveel AOW en pensioen heb ik opgebouwd?
  • Wat is mijn te bereiken AOW en pensioen?
  • Wat ontvangen mijn nabestaanden als ik overlijd?
  • Welke gebeurtenissen in mijn leven zijn van invloed op mijn pensioen?

Daarnaast wijst Mijnpensioenoverzicht.nl de weg naar de pensioenuitvoerders voor meer inzicht en actie, bijvoorbeeld voor het wijzigen van je gegevens in het kader van een verandering in je privé - of werksituatie.

Het Uniform Pensioenoverzicht biedt je kortom: belangrijke informatie voor overzicht in je pensioen. En zoals je weet kan overzicht leiden tot inzicht!

Lees ook: Wat je pensioenoverzicht jou níet vertelt

Gerelateerde Tools