IEXGeld

Dossiers

Profiel

Dankzij deze wetswijziging kunnen ondernemers meer bedrijfskosten aftrekken

Het blijft, ondanks alle informatie die er te vinden is, toch vaak nog onduidelijk welke bedrijfskosten er door ondernemers nu kunnen worden afgetrokken van de winst.

Dit is het overzicht dat de Belastingdienst momenteel hanteert:

 • Voedsel, drank, genotsmiddelen, representatie, congressen, seminars, studiereizen (inclusief reis- en verblijfkosten): aftrekbaar na de drempel van 4.500 euro.
 • Telefoonabonnement thuis: 0%
 • Algemene literatuur: 0%
 • Kleding (geen werkkleding): 0%
 • Persoonlijke verzorging: 0%
 • Apparatuur en instrumenten: 0%
 • Geldboeten: 0%
 • Zakelijke telefoongesprekken thuis: 100%
 • Vakliteratuur: 100%
 • Werkkleding: 100%
 • Aktetassen e.d.: 100%
 • Verhuiskosten: beperkt
 • Huisvesting buiten de woonplaats: beperkt
 • Auto van de zaak: beperkt
 • Zakelijke kosten eigen auto: beperkt
 • Vaartuigen voor representatieve doeleinden die tot het ondernemingsvermogen horen: 0%

Check ook: Twee belastingvoordelen voor investerende ondernemers

Op zich verandert er nooit zoveel in dit overzicht, maar in 2017 misschien wel. De aftrek voor bepaalde zakelijke kosten zoals een zakenlunch, een receptie of congressen en seminars zal waarschijnlijk vanaf 2017 omhoog gaan.

Dit heeft de Staatssecretaris vorige week aangekondigd. De verhoging van de aftrekmogelijkheid van deze 'gemengde kosten' geldt voor ondernemers voor de inkomenstenbelasting en directeur-grootaandeelhouders.

Met zijn aankondiging doelt de Staatssecretaris - waarschijnlijk - op de volgende in aftrek beperkte kosten en lasten die verband houden met:

 • Voedsel, drank en genotmiddelen.
 • Representatie, waaronder recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak.
 • Congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke.

Hoe is het nu geregeld?

Al heel lang is het zo dat deze kosten tot een bedrag van 4.500 euro (de drempel) niet in aftrek komen op de winst. Of je kunt ervoor kiezen om in plaats van een niet aftrekbaar bedrag van 4.500 euro, 26,5% van de genoemde kosten niet in aftrek te brengen. 73,5% van deze kosten is dan wel aftrekbaar.

De hiervoor beschreven aftrekbeperking geldt voor ondernemers voor de inkomstenbelasting en resultaatgenieters. Maar in de vennootschapsbelasting geldt de aftrekbeperking ook wanneer er werknemers in dienst zijn. Het bedrag van 4.500 euro wordt in dat geval vervangen door 0,4% van het totale belastbare loon van de werknemers als dit tot een hogere uitkomst leidt.

Wat is nu het voorstel?

Met de wetswijziging wil de Staatssecretaris waarschijnlijk het aftrekpercentage van 73,5% verhogen. Hoeveel de verhoging is en of ook het bedrag van 4.500 euro wordt verlaagd, is nog niet bekend. Het voorstel wordt voor 7 november verwacht. Het budget van de maatregel is wel al bekend: 20 miljoen euro.

Lees ook: Lees dit als je je personeel een kerstpakket wilt geven