IEXGeld

Dossiers

Profiel

Twee belastingvoordelen voor investerende ondernemers

Nog even en we gaan het laatste kwartaal van 2015 in. Voor ondernemers is dit hét moment om te bedenken of het verstandig is om nog voor de jaarwisseling een investering te doen.

Investeringen kunnen namelijk fiscaal voordelig uitpakken. Soms kun je ze opvoeren als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting en zo de fiscale winst verlagen. Hieronder sta ik stil bij de volgende twee regelingen:

  • kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
  • energie-investeringsaftrek

Lees ook: Maak slim gebruik van je WBSO-subsidie

Kleinschaligheidsinvesteringaftrek

De kleinschalingheidsinvesteringaftrek - afgekort KIA - is voor iedereen van toepassing. Bij een totaal investeringsbedrag in 2015 van meer dan 2.300 euro, besteed aan bedrijfsmiddelen, kun je 28% in aftrek brengen, naast de afschrijving natuurlijk. Bij sommige investeringen heb je er geen recht op. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • Investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, personenauto's die niet zijn bestemd voor beroepsvervoer, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen.
  • Bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur of voor gebruik in het buitenland.
  • Bedrijfsmiddelen die minder dan 450 euro per stuk kosten.

De hoogte van de KIA neemt af naarmate het investeringsbedrag hoger is. Bij een investeringsbedrag van 309.693 euro is er geen aftrek meer mogelijk. In deze tabel vind je de bedragen en bijbehorende aftrek.

Energie-investeringsaftrek

Met de energie-investeringsaftrek, ook wel EIA genoemd, wil de overheid investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzamen energie stimuleren. EIA zorgt voor een extra fiscale aftrek van 41,5% van het investeringsbedrag. Je kunt ervoor in aanmerking komen als een investering voldoet aan verschillende voorwaarden:

  • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal 2.500 euro per bedrijfsmiddel. Het maximum investeringsbedrag is 119.000.000 euro.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • Het bedrijfsmiddel staat op de energielijst. Die vind je hier.

Investeringen in aanmerking komen voor zowel KIA als EIA. Samen geven ze een maximale extra fiscale aftrekpost in het investeringsjaar van 69,5%.

Lees ook: Check deze belastingvrijstelling als je een bedrijf erft