IEXGeld

Dossiers

Profiel

Dit komt er bij co-ouderschap kijken

De tijd rondom een scheiding is bitter, maar er moeten wel duidelijke beslissingen worden genomen en heldere afspraken worden gemaakt. Niet in de laatste plaats voor de toekomst van de kinderen. Het kan slim zijn te kiezen voor een co-ouderschap.

Co-ouderschap houdt in dat er niet een zorg-ouder en een weekend-ouder is, maar dat beide ouders samen ongeveer evenveel voor de kinderen zorgen. De kosten en zorg- en opvoedingstaken worden dan gelijk verdeeld.

Lees ook: De kinderalimentatie op de schop: beide ouders moeten bijdragen

Verdeling van de kosten

Het Nibud heeft uiteengezet hoe je die kosten dan kunt verdelen.

Dit gaat dan om kosten die maar door één persoon gemaakt worden, zoals verzekeringen, abonnementen, contributies of schoolkosten. Deze kosten kunnen op drie manieren verdeeld worden:

  1. Naar draagkracht. Hiervoor moet je wel je inkomensgegevens delen met je ex-partner.
  2. Naar het aantal dagen dat het kind in elk van de huishoudens verblijft.
  3. Beide ouders betalen de helft van de kosten.

Eigen kosten tellen niet mee in deze deling. Denk daarbij aan huur, telefoon en boodschappen en kosten die je hoe dan ook (allebei) maakt omdat het kind bij je woont.

Het is trouwens belangrijk om te voorkomen dat je meebetaalt aan de dure smaak van de ander. Daarom is het beter om kosten van vakanties en uitstapjes buiten de verdeling te houden.

Regelingen en tegemoetkomingen

Er is nog iets om te verdelen: de regelingen en tegemoetkoming van de overheid, voor mensen met kinderen. Hoe zit dat bij het co-ouderschap?

  • Kinderbijslag. Beide ouders hebben bij gezamenlijk ouderschap recht op de helft van dat geld. De Sociale Verzekeringsbank keert het geld het liefst aan één ouder uit. Jullie kunnen het dan onderling verdelen.

  • Het kindgebonden budget. Dit budget kan alleen verdeeld worden over beide ouders als er twee of meer kinderen zijn én als er sprake is van co-ouderschap.

  • Inkomensafhankelijke combinatiekorting. De hoogte van deze korting is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Een voorwaarde is dat je kind tenminste zes maanden op je adres staat ingeschreven. Als je co-ouder bent en het kind staat niet bij jou ingeschreven kun je alsnog recht op deze korting hebben. Dan moet het kind minstens drie dagen tot elk van het huishouden behoren.

  • Huurtoeslag. Beide ouders kunnen huurtoeslag aanvragen. Het kind kan ingeschreven staan op beide adressen en meetellen in beide huishoudens (wat een hogere huurtoeslag kan opleveren), maar de Belastingdienst vraagt dan wel om een verklaring co-ouderschap.

Check ook: Hier heb je recht op als je gaat scheiden

Voordelen van een co-ouderschap

Het voordeel van een co-ouderschap is dat er geen loyaliteitsconflict ontstaat voor kinderen omdat ze niet hoeven te kiezen tussen de ouders. Door de gelijke verdeling van de zorg en de opvoeding vervreemden de kinderen niet van één ouder.

Een ander voordeel is dat vader en moeder allebei kwalitatieve tijd kunnen doorbrengen met de kinderen en ook betrokken zijn bij doordeweekse activiteiten, zoals school, sporten en vriendjes en vriendinnetjes.

Nadelen van een co-ouderschap

Maar als de ouders niet met elkaar kunnen opschieten dan is een co-ouderschap minder ideaal. Er zal namelijk veel contact nodig zijn tussen vader en moeder.

Daarnaast is een gezamenlijk ouderschap misschien moeilijk te combineren met het werk. Ook kunnen de kosten hoger worden omdat veel zaken dubbel aangeschaft moeten worden, zoals bijvoorbeeld kleding.

Een ander nadeel is dat er telkens verhuisd moet worden. Dat vindt niet ieder kind leuk. Ook zullen beide ouders bij elkaar in de buurt moeten blijven wonen, omdat school vanuit beide woningen goed bereikbaar moet blijven.

Lees ook: Stappenplan: scheiden, wat komt daar bij kijken?