IEXGeld

Dossiers

Profiel

Dit is waarom het hebben van kinderen duurder kan worden

Er bestaan verschillende regelingen die ouders financieel ondersteunen. Momenteel zijn het er tien, maar dat aantal wordt vanaf 2015 lager.

Afschaffingen en veranderingen

Onder andere de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting, ouderschapsverlofkorting en aftrek voor het levensonderhoud worden afgeschaft. De regelingen verdwijnen of ze worden (deels) opgenomen in de regelingen die wél blijven bestaan.

De regelingen die blijven bestaan zijn de combinatiekorting, de kinderopvangtoeslag, de kinderbijslag en het kindgebonden budget.

De combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag blijven zoals ze zijn, maar regels van de kinderbijslag en het kindgebonden budget veranderen enigszins. Daarover vind je hieronder meer.

Veranderingen bij de kinderbijslag

De kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding. Als ouder krijg je kinderbijslag tot je kind achttien jaar is. De hoogte ervan hangt van zijn of haar leeftijd af en van de vraag of hij of zij thuiswoont, of niet.

Dit zijn drie veranderingen om op te letten:

  1. De tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) en de extra tegemoetkoming TOG voor alleenverdienende ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen gaan op in de kinderbijslag. In plaats van TOG en de extra tegemoetkoming TOG krijgen deze ouders straks meer kinderbijslag.
  2. Bij uitwonende kinderen tot 16 jaar wordt het inkomen niet meer getoetst.
  3. De regels voor ouders die dubbele kinderbijslag krijgen - omdat hun kind een opleiding volgt en niet thuis woont - veranderen. Er wordt dan gekeken naar het soort opleiding en naar de afstand tussen de school en het gezin. Volgde het kind al vóór 1 januari 2015 een opleiding en woonde het niet thuis? Dan gelden de nieuwe regels vanaf het schooljaar 2015-2016.

Hier vind je meer informatie over de kinderbijslag.

Veranderingen bij het kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming voor ouders met een lager inkomen. De hoogte ervan hangt af van het aantal kinderen dat je hebt, de leeftijd van je kinderen en de hoogte van je (gezamenlijke) inkomen en je vermogen.

Drie veranderingen om op te letten:

  1. De inkomensgrens van het kindgebonden budget gaat naar beneden. Hierdoor krijgen mensen met een inkomen boven deze grens minder kindgebonden budget.
  2. De bedragen voor het eerste en tweede kind gaat omhoog. Vijftien euro per jaar voor het eerste kind, 255 euro per jaar voor het tweede kind.
  3. Alleenstaande ouders krijgen extra kindgebonden budget. De aanvulling voor alleenstaande ouders met een minimumuitkering en de fiscale korting voor alleenstaande ouders verdwijnen. Voor een beperkte groep (alleenstaande ouders in de bijstand met toeslagpartner) komt een overgangsregeling tot 1 januari 2016.

Check wat het voor jou betekent

Als je wilt weten met welke veranderingen jij precies te maken krijgt, ga dan naar de website Kindregeling (van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Daar kun je regelingen waarvan je gebruik maakt aanvinken en kijken hoe het er na de jaarwisseling uit komt te zien.

Lees ook: Suus Segers: "Als ze achttien is, is al het geld voor haar"