IEXGeld

Dossiers

Profiel

Hier heb je recht op als je gaat scheiden

Estelle Cruijff wil vele duizenden euro's alimentatie per maand. Haar bijna ex-man Ruud Gullit wil veel minder betalen, want zoveel heeft hij naar eigen zeggen niet en als ze meer wil, moet ze dat maar regelen met haar nieuwe vriend, vindt hij. Een langslepend juridisch conflict, compleet met rechters en inbeslagnames van auto's. Maar waar heb je als ex-partner recht op?

Stellen die getrouwd zijn in gemeenschap van goederen, en dat is de meerderheid in Nederland, moeten hun bezittingen bij scheiding verdelen. Alles - vermogen, waarde huis, cd-collectie - gaat eenvoudigweg door twee.

Net als bij het verdelen van de erfenis is het dan vaak nodig om de waarde van de goederen of het vastgoed te laten taxeren door een onafhankelijke derde. Bij het vaststellen van bijvoorbeeld de waarde van kunst kan je ook nakijken welk bedrag de verzekering hanteert en dat bedrag in de waardeberekening van het totale bezit meenemen.

Let op: bij gemeenschap van goederen gaat ook de schuld door twee. Als je ex-partner voor het huwelijk al een schuld heeft opgebouwd, moet je die ook mee aflossen. Reden voor de Tweede Kamer op voor te stellen dat iedereen straks op huwelijkse voorwaarden trouwt.

Check ook: Trouwen in gemeenschap van goederen? Dat komt er anders uit te zien.

Partneralimentatie

Als je na een scheiding niet genoeg geld hebt om van te leven kun je alimentatie krijgen van je ex-partner. Nu ook de arbeidsparticipatie onder vrouwen stijgt, hoeft het niet meer per se de man te zijn die maandelijks een bedrag moet overmaken aan de vrouw.

Andersom kan ook het geval zijn. Ex-echtgenoten zijn wettelijk verplicht om elkaar te onderhouden als je getrouwd was of hebt gekozen voor geregistreerd partnerschap.

De maximale periode voor partneralimentatie is twaalf jaar, maar als een huwelijk korter dan vijf jaar heeft geduurd en er zijn geen kinderen geboren, dan is de duur van de alimentatieplicht maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk.

Partneralimentatie vervalt wanneer de alimentatieontvanger opnieuw trouwt of gaat samenwonen. Wanneer bij de vaststelling van de alimentatie een bepaalde periode is afgesproken, vervalt de alimentatie na afloop van die periode. Kinderalimentatie gaat overigens altijd voor.

Kinderalimentatie

Beide ex-partners zijn verplicht om financieel samen voor de kinderen te zorgen tot zij 21 jaar oud zijn, bijvoorbeeld door kinderalimentatie te betalen. Door ouders kan samen de hoogte van de kinderalimentatie bepaald worden. De rechter beoordeelt dit bedrag om te kijken of dit redelijk is.

Is het bedrag te laag, dan stelt hij een ander bedrag vast. Als de ouders geen afspraken kunnen maken, stelt de rechter het bedrag vast. De gemaakte afspraken komen in het ouderschapsplan te staan.

Let op: dit geldt ook voor stiefkinderen als de stiefouder samen met de ouder het ouderlijk gezag heeft over het kind. Een stiefouder heeft ook een onderhoudsplicht tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het maakt niet uit of je ouderlijk gezag hebt over het kind of niet. Belangrijk is wel dat het kind hoort bij het gezin van de eigen ouder en de stiefouder.

Gaan jullie uit elkaar, dan maakt het voor de onderhoudsplicht wel uit of je gezag hebt of niet. Gaan jullie uit elkaar en had je geen gezag? Dan heb je geen onderhoudsplicht meer. Als je wel gezag hebt, hebt je dus nog wel een onderhoudsplicht.

Financiele tegemoetkomingen

Ex-partners die moeite hebben om maandelijks rond te komen, kunnen mogelijk aanspraak maken op tegemoetkomingen, zoals een bijdrage aan lesgeld of huurtoeslag. Het Nibud heeft een handige rekentool om te kijken waar je mogelijk financieel mogelijk recht op hebt.

Pensioen

Beide partners bouwen tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap meestal een ouderdomspensioen op. Vaak heb je ook recht op nabestaandenpensioen, als de partner die het pensioen heeft opgebouwd, overlijdt. De verdeling van het ouderdomspensioen staat los van de alimentatie.

Het pensioen is namelijk bedoeld voor beide ex-partners. Als je gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt, wordt dit pensioen precies verdeeld. Hierover hoeft de rechter niet te beslissen. Je moet de pensioenuitvoerder wel laten weten dat je gaat scheiden.