IEXGeld

Dossiers

Profiel

ABN Amro: welvaart kan stijgen door cryptomunten

De komst van cryptomunten kan leiden tot een groei van de wereldwijde welvaart. Het betalingssysteem wordt er immers een stuk efficiënter van en het biedt mensen in ontwikkelingslanden alsnog toegang tot bankdiensten. Dat schrijft ABN Amro in deel drie van een onderzoek naar de impact van cryptomunten.

Voor bedrijven die zich bezighouden met het betalingsverkeer, zoals Visa, Mastercard, PayPal, Western Union, maar ook ABN Amro, kan de ontwikkeling van cryptomunten een bedreiging vormen, zo schrijven de onderzoekers in het laatste deel van een drieluik over cryptomunten. Een deel van de intermediairs en hun taken zal verdwijnen.

Internationaal geld overmaken wordt veel sneller en goedkoper

Maar de komst van crypto's leidt ook tot een efficiencyslag in de financiële dienstverlening. Geld overmaken naar een rekening in het buitenland kost nu nog veel tijd en het is duur en inefficiënt. Met cryptomunten heb je daar geen last van, omdat hierbij gebruik wordt gemaakt van een decentrale database die 24 uur per dag bereikbaar is.

Check ook: Cryptomunten: 6 dingen om te weten voordat je hierin belegt

Daarnaast krijgen inwoners van ontwikkelinglanden door de komst van cryptomunten toegang tot geld en daarmee tot bankdiensten als betalen, beleggen, lenen en bedrijfsfinanciering. Nu zijn zij hier nog veelal van verstoken. Dit kan leiden tot een toename van de productiviteit en daarmee economische groei.

Van platform- naar protocoleconomie

Verder voorzien de onderzoekers in de economie een langzame verschuiving van een platform- naar een protocol-economie. Hierbij wordt data leidend en ligt de focus op het bouwen van vrij toegankelijke netwerken. Deze netwerken zullen het aantal tussenpersonen beperken, zoals makelaars, notarissen, accountants, juristen en bankiers.

Cryptomunten maken namelijk gebruik van blockchain-technologie, waarbij informatie niet op één centrale database wordt opgeslagen, maar verspreid over meerdere computers en er consensus bestaat over de data.

Met deze technologie is het mogelijk om digitaal rechten toe te kennen door een digitaal certificaat aan te maken (tokenisatie). Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt in de handel in grondstoffen, consumentengoederen, aandelen, obligaties, vastgoed, maar ook patenten, spaarprogramma's of cryptomunten.

Lees ook: Mr. Goxx is beursaap Jacko van de cryptomarkt

Dit zorgt er volgens ABN Amro niet alleen voor dat informatie sneller beschikbaar wordt, maar ook dat het systeem moeilijker valt te manipuleren. Dit maakt tussenpartijen overbodig en dat bespaart tijd en kosten.

'Controle en toezicht zijn noodzakelijk'

Omdat bepaalde partijen wegvallen, is er bij zo'n decentraal systeem automatisch minder toezicht en controle. Als het systeem niet goed is ingericht, kan dat een risico vormen, zo waarschuwen de onderzoekers. Ze pleiten daarom voor een goede controle en goed toezicht.

Daarnaast staat of valt alles met een juiste en betrouwbare invoer van data. Als bijvoorbeeld via tokenisatie een schilderij van Vincent van Gogh wordt verhandeld, kan dit alleen goed werken als het daadwerkelijk om het originele werk gaat en niet om een vervalsing.

Centrale banken zijn er ook mee bezig

De ontwikkeling van cryptovaluta is niet voorbij gegaan aan centrale banken. 70% van de centrale banken geeft aan te de ontwikkeling van een digitale munt te onderzoeken of dit te gaan doen. China en Zweden lopen hierin voorop, maar ook de ECB is ermee bezig.

Een verschil tussen deze CBDC's (central bank digital currencies) en crypto's is dat CBDC’s worden uitgegeven vanuit een centraal geleid systeem, met de centrale bank als uitgevende instantie.

Check ook: Deze 8 tips helpen je om veilig te beleggen in crypto's

Geen beleggingscase

In de twee voorgaande delen van het onderzoek toonde ABN Amro zich uitermate kritisch over cryptomunten. In deel 1 meldden de onderzoekers dat ze in cryptomunten geen beleggingscase zagen. Ze wezen erop dat crypto's niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vallen en het erg lastig is om de toekomstige waarde in te schatten.

Ook meende de bank dat cryptomunten niet per definitie leiden tot een lagere correlatie en meer diversificatie in een beleggingsportefeuille. Verder waarschuwden de onderzoekers ervoor dat cryptomunten een nogal speculatief karakter hebben en op veel fronten niet duurzaam zijn.

... en bitcoin ongeschikt als betaalmiddel

In deel 2 concludeerden de onderzoekers dat de bitcoin ongeschikt is als betaalmiddel, vanwege de grillige koersbewegingen, hoge transactiekosten en lage transactiesnelheid. Bovendien zijn veel landen erop tegen om de bitcoin te laten uitgroeien tot wereldwijd betaalmiddel, omdat dat hun  soevereiniteit aantast.

Verder brachten de onderzoekers in herinnering dat de oudste cryptomunt ter wereld een enorme energieslurper is: één transactie is qua energieverbruik gelijk aan meer dan acht keer het energieverbruik voor 100.000 Visa-transacties.

Als we het hele onderzoek nog eens langslopen, kunnen we concluderen dat ABN Amro cryptomunten beschouwt als een mixed bag. Ze kunnen financiële diensten een stuk efficiënter en beter toegankelijk maken, maar alles valt of staat wel met goed toezicht en vertrouwen.

Lees ook de eerdere delen uit het tweeluik:

Gerelateerde Tools

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Cryptobeleggen als bescherming tegen inflatie?

Deskundigen zijn sceptisch. Lees verder ›