IEXGeld

Dossiers

Profiel

NVM: "Code Rood op woningmarkt"

Het is Code Rood voor de woningmarkt. Met deze noodkreet pleitte de NVM op Prinsjesdag voor een structurele en gestructureerde aanpak om tot 2030 in Nederland 1 miljoen nieuwe woningen te bouwen. De nood is hoog, schrijft de NVM in een persbericht.

Nieuwe woningen zijn broodnodig, zo blijkt ook uit de nieuwe kwartaalcijfers van de NVM. "We roepen al een paar jaar dat er in ons land veel te weinig wordt gebouwd en dat we niet eens de bouwachterstand uit de laatste crisis kunnen wegwerken", zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma.

"Als dat nu niet snel en grondig wordt opgepakt, raakt de markt steeds verder in de vicieuze cirkel van dalend woningaanbod en blijvende prijsstijgingen. Dit gaat echt de verkeerde kant op, met alle gevolgen van dien. Een Nationaal Woningbouwplan is noodzakelijk, met een strakke regie van de Rijksoverheid."

Alles over wonen op: IEXGeld Wonen

Woningmarkt op slot

In de huidige overspannen woningmarkt komen volgens Jaarsma steeds meer bevolkingsgroepen langs de kant te staan, vooral starters en middeninkomens. Om dit op te lossen, moet er meer focus en daadkracht komen in de vorm van een nationaal woningplan.

Het woningaanbod is in een jaar tijd met ruim 30% gedaald. Halverwege het derde kwartaal 2018 stonden bij NVM-makelaars 44.300 woningen te koop (totale bestaande koopwoningmarkt 63.500). Dit lage aanbod voldoet absoluut niet aan de grote en nog steeds aanhoudende vraag vanuit de markt.

Daarnaast hebben in het derde kwartaal van 2018 NVM-makelaars bijna 12% minder woningen verkocht. Het is het vijfde achtereenvolgende kwartaal dat het aantal transacties lager uitkomt in vergelijking met het jaar ervoor. Er zijn bijna 5.000 woningen minder verkocht.

Woningnood: De cijfers

De transactieprijs van woningen is het afgelopen kwartaal gestegen tot een recordniveau van 292.000 euro. Vergeleken met een jaar eerder is dat een stijging van 10,3%. Woningen werden in het derde kwartaal 2018 gemiddeld binnen 40 dagen verkocht. Dat is 15 dagen minder dan een jaar geleden en sinds 2000 is de verkooptijd niet zo kort geweest.

Daarnaast wisselde ruim een derde van de woningen het voorbije kwartaal boven de vraagprijs van eigenaar. De vraagprijs ligt bijna 11% boven het niveau van een jaar geleden. Deze prijzengekte zorgt voor nog meer spanning.

Een potentiële koper had het afgelopen kwartaal nog slechts keuze uit minder dan 4 woningen (3,7). Met name in de stedelijke gebieden, waar appartementen en tussenwoningen een groot deel van de woningmarkt uitmaken, is de enorme krapte evident.

Check: Studieschuld maakt starters kansloos op woningmarkt

Oplossing: Meer nieuwbouw

"Gemeenten en provincies moeten nu versneld locaties voor nieuwbouw vrijmaken. En het Rijk moet daarop sturen", aldus Jaarsma. De nieuwbouwproductie in Nederland moet flink worden bevorderd.

De doelstelling van 75.000 nieuwbouwwoningen per jaar wordt op dit moment bij lange na niet gehaald. Er is ook weinig perspectief dat dit volgend jaar wel zal lukken. Jaarsma: Er is volgens de NVM-voorzitter behoefte aan een nationaal woningbouwplan, waarmee de Rijksoverheid daadwerkelijk de regie pakt op de woningbouwopgave.

"Hiervoor kunnen - net als in het verleden - uitvoeringsconvenanten worden gesloten met provincies en gemeenten. De Rijksoverheid zou hierbij zelf ook een bijdrage moeten leveren, door mee te investeren in infrastructuur bij uitleglocaties en door de hoge kosten van binnenstedelijke transformaties deels te compenseren."

Oorzaken voor achterblijvende nieuwbouw

Dat er nog steeds te weinig nieuw aanbod van woningen is, heeft volgens de NVM-voorzitter nog drie oorzaken: 

 1. Er is geen duidelijke visie waar en hoe op dit moment ontwikkeld en gebouwd moet worden. 
 2. De door de aardbevingen in Groningen ingegeven beslissing om geen gasaansluitingen meer te maken, remt volgens Jaarsma de nieuwbouwproductie.
 3. De woningcorporaties in Nederland worden te zwaar belast, waardoor ze niet meer toekomen aan investeringen in nieuwbouw.

Wat ook niet meehelpt zijn de grote aantallen vastgoedbeleggers en expats die zich roeren op de woningmarkt. Het is met de huidige bankrente lucratief om in vastgoed te investeren en dat te verhuren. En ook expats kopen vaker. Dit geeft gewone koopkandidaten het nakijken.

Sombere verwachtingen

Het sombere beeld van minder woningtransacties, een verder afnemend aanbod en forse prijsstijgingen zal ook het komende kwartaal domineren. Jaarsma: "Net als onze voorspelling in het vorige kwartaal houden we voor het laatste kwartaal van 2018 rekening met een daling van 7% tot 10% in het aantal transacties. En een prijsontwikkeling van plus 8% tot 10%."

Het vierde kwartaal van een jaar is er traditioneel een van meer transacties dan de andere periodes in het jaar. "Maar omdat er bijna geen aanbod is, zullen er ook minder transacties plaatsvinden dan normaal gesproken in een vierde kwartaal."

De woningmarkt zal volgens de NVM-voorzitter dus verder verkrappen, al blijven de regionale verschillen groot.

Check: Kopen of verbouwen?

Reacties

3 Reacties Omlaag ↓

Aantal posts per pagina:  20 50 100

 1. [verwijderd] 23 oktober 2018 12:42 0
  Bovenstaande verhaal is niet compleet. Een groot deel van de krapte op de starters-huizenmarkt word veroorzaakt door het opkopen van relatief goedkope starterswoningen door investeerders, bedrijven en vermogende particulieren, allemaal mensen die de woning kopen om die weer duur te kunnen verhuren aan starters. Als gemeenten nu eens zouden vereisen dat starterswoningen mogen worden verkocht alleen voor eigen bewoning, dan lossen ze hiermee al een (groot ??) gedeelte van de krapte op de starters-kopersmarkt op.
 2. [verwijderd] 24 oktober 2018 09:06 0
  Zoals stroopraket al opmerkt: de krapte wordt vooral veroorzaakt door "ontwikkelaars" die momenteel gratis geld kunnen lenen om huizen te kopen, op te knappen en dan tegen woekerprijzen te verkopen.

  Als eigenaar van een oud Amsterdams pand word ik elke zoveel weken gebeld door zo'n oplichter die mijn huis wil kopen.

  Er is geen krapte, er is geldzucht. Hypotheken zijn goedkoop, geld lenen is bijna gratis, en omdat de NVM lekker meedoet met de schijn van "je moet nu kopen want straks is het nog vel duurder" blijft de zeepbel groeien.

  Blijkbaar heeft men niets geleerd van de Kredietcrisis. Dit, wat er *NU* gebeurt, is precies wat er ook gebeurde vlak voor de kredietcrisis; Mensen die gene geld hebben lenen het en de geldverstrekkers zijn oplichters die iedereen geld geven want als ze niet terug kunnen betalen wordt het huis verkocht.... aan de geldverstrekker, die het opknapt en verkoopt voor vier keer de waarde.
 3. [verwijderd] 1 november 2018 21:49 0
  Feiten en verwachtingen worde steeds ingehaald. Inmiddels durven zowel makelaars als verkopers alles te vragen. En in een driespalt zou je verwachten dat er toch één verstandig is. Maar nee, makelaar, verkoper en koper lopen achter elkaar aan.
  Al langere tijd focus ik mij op de huizenprijzen in Tilburg eo. De limit is toch wel deze week doorbroken. In een Vinexwijk zoals de Reeshof worden relatief veel huizen verkocht. Een reële biedprijs voor bijv een tweekapper ligt rond de €310000.
  Er zijn inmiddels kraaien opgedoken die gewoon met behulp van een makelaar vragen wat ze kunnen maar de prijs niet kunnen onderbouwen. Onder de noemer schaarste wordt bijv. Hillegomlaan 7 te koop gezet voor €420000. Dit is geen typefout. Dit huis valt in de categorie Tweekapper. Echter staat het in een drukke straat met grote parkeerdruk ofwel weinig parkeerplaats. Regelmatig worden in deze straat spiegels van auto's afgetrapt. Een tuin gelegen op het Noordoosten werkt ook al niet in het voordeel. Verder zijn de ruimten laag behalve de woonkamer en keuken. Kortom een doorgeslagen boel. Zeker als je WOZ-waarden vergelijkt met de omgeving en wat er verkocht is. Benieuwd waar de prijs zal komen te liggen. Sterkte Driespalt.

3 Reacties Omhoog ↑

Lees ook:

Daling huizenprijzen zet versterkt door: -4% in april

De prijs van een gemiddelde koopwoning is sinds de top in augustus met €... Lees verder ›