IEXGeld

Dossiers

Profiel

Nederland verliest voorsprong duurzaam beleggen

Nederlandse particuliere beleggers hechten steeds meer waarde aan duurzaam beleggen. Maar de vooraanstaande plek die Nederland altijd op dit gebied heeft ingenomen, lijkt snel te worden ingelopen door de sterk groeiende bewustwording in bijna alle andere landen. Dat blijkt uit de Schroders Global Investor Study 2017 onder 22.000 beleggers in 30 landen.

Duurzaam beleggen is in toenemende mate van belang voor beleggers, waarbij 72% van de Nederlandse ondervraagden meldt dat het voor hen belangrijker is geworden dan vijf jaar geleden. Wereldwijd geldt dit zelfs voor 78% van de beleggers. 

Lees ook: Waarom duurzaam beleggen de toekomst is

Inhaalslag Azië en Amerika

Het lijkt erop dat Azië en Amerika een grote inhaalslag aan het maken zijn op het terrein van duurzaam beleggen. Daar waar 56% van de Nederlandse beleggers zijn beleggingen in duurzame fondsen zegt te hebben, verhoogd ten opzichte van vijf jaar geleden, is dit in de Verenigde Staten maar liefst bij 75% van de beleggers het geval en in Azië bij 68%. Zo komt de Nederlandse groei plotseling in een ander daglicht te staan.

Door deze wereldwijde trend lijkt de rol van Nederland als gidsland op het gebied van duurzaam beleggen niet meer vanzelfsprekend te zijn. De categorie beleggers die aangeeft dat duurzaam beleggen voor hen de afgelopen jaren aanzienlijk belangrijker is geworden, bedraagt wereldwijd 32% en in Europa 27%, terwijl dit in Nederland slechts 18% is. 

Het begrip duurzaam beleggen is volgens Schroders het stadium van ‘uitsluiten van clusterbommen en landmijnen’ al lang en breed voorbij. Gevraagd naar de definitie van duurzaam beleggen, kiest een zeer aanzienlijk deel van de Nederlandse beleggers voor definities als ‘beleggen in bedrijven die best in class zijn op milieu-, maatschappelijk- of governancegebied’ en ‘beleggen in bedrijven die proactief zijn en hun ondernemingen voorbereiden voor bijvoorbeeld klimaatverandering en daarom goede beleggingen vormen’. 

Lees ook: Zeven manieren om duurzaam te beleggen

Impact of rendement?

Gevraagd of beleggers in duurzame fondsen beleggen vanwege de positieve impact of het potentieel rendement, blijkt voor Nederlandse beleggers dat het ideële uitgangspunt, namelijk de impact, precies even zwaar weegt als de rendementsverwachting (beide 33%). In Europa en onder beleggers wereldwijd weegt de impact iets zwaarder dan het mogelijke rendement.

Onder Nederlandse beleggers blijkt onderscheid te zijn tussen verschillende soorten duurzame beleggingen. Bij fondsen die zich primair richten op governance, weegt het rendementsperspectief voor beleggers zwaarder net als bij biotechfondsen, terwijl bij beleggingsfondsen die maatschappelijke verandering op het gebied van bijvoorbeeld armoede beogen, impact veruit het grootste motief is. 

Uit het onderzoek van Schroders blijkt dat Indonesië, India en de VS bovenaan staan qua ontwikkeling en bewustwording van duurzaam beleggen, terwijl Nederland zich in de onderste regionen bevindt. Een opmerkelijke plek voor Nederland, omdat het bewustzijn hier vrij groot is. 

Volgens Michel Vermeulen, algemeen directeur van Schroders Benelux, is dat echter niet zo bijzonder als het op het eerste gezicht lijkt. In Nederland is de kennis en ervaring met duurzaam beleggen al groter dan in andere landen, en dus is de voortgang ook minder opvallend. 

Impactbeleggen

Vermeulen ziet ook een positieve kant aan het verhaal en dat is dat in Nederland, beleggers al bezig zijn met de volgende fase, namelijk impactbeleggen. Hierbij kiest een fonds bedrijven heel bewust vanwege de verandering die ze teweegbrengen in de maatschappij, aan de hand van concrete doelen.

"Dit is de volgende stap in de ontwikkeling van duurzaam beleggen. Ik denk dat Nederland op dit terrein opnieuw een voortrekkersrol zal vervullen", aldus Vermeulen. 

Lees ook: De vele tinten groen van duurzaam beleggen

Gerelateerde Tools

Reacties

Er is nog niet gereageerd.