IEXGeld

Dossiers

Profiel

Hoe werkt het met de AOW-franchise?

Als je in Nederland woont heb je recht op het Nederlandse staatspensioen ofwel de AOW. Omdat je recht hebt op AOW dient je werkgever bij je opbouw van je werknemerspensioen hier rekening mee te houden. Om deze reden wordt er een AOW-franchise gehanteerd. Deze franchise is het meest onbegrepen in pensioenland.

Het heeft niets te maken een franchise zoals zakendoen waarbij een ondernemer een contract sluit met de eigenaar van de handelsnaam zoals McDonalds of Marriott hotels. De AOW-franchise is een drempelbedrag waarover geen pensioen wordt opgebouwd omdat je al AOW gaat ontvangen.

Ambitieniveau

Ooit is er in pensioenland een ambitieniveau afgesproken om in 40 jaar 70% van je salaris op te bouwen. De AOW is dan 70% van het deel van je salaris waar je geen pensioen over opbouwt. Omgekeerd beredeneerd is het deel van je salaris waar je geen pensioen over hoeft op te bouwen dus 100% / 70% van de AOW. Daarom is de AOW-franchise dus 100 / 70 van de AOW-uitkering.

Zou je dus rekening houden met een AOW-uitkering van 9.843 euro, dan wordt de AOW-franchise 14.061 euro. Door het opschuiven van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar zijn er andere AOW-franchises vastgesteld op basis van de langere opbouwtijd. Dan wordt de AOW-franchise 13.123 euro.

Wie bepaalt de hoogte van de AOW-franchise?

De AOW-franchise wordt vastgesteld in het overleg tussen werkgever en werknemers. Dat kan dus het cao-overleg zijn, maar bij kleinere ondernemingen is dit bijvoorbeeld de ondernemingsraad.

Om enig kader te geven zijn er fiscaal wel minimale AOW-franchises vastgesteld. Zie hieronder het schema voor 2017. Maar een werkgever mag ook een hogere AOW-franchise gebruiken.

Hoe zit dat met tweeverdieners?

Als de werkgevers voor jullie beiden de minimale franchise hanteert is er weinig aan de hand. Maar wat als de werkgever bijvoorbeeld voor jullie allebei een AOW-franchise hanteert van circa 20.000?

Dan bouwen jullie over een gezamenlijk inkomen van 40.000 euro geen pensioen op. Tegenover dit drempelbedrag van 40.000 euro staat dan een AOW-uitkering van 9.843 euro per persoon ofwel totaal 19.686 euro. Dit is nog geen 50% van 40.000 euro.

Kortom door een hogere AOW-franchise heb je ook een pensioenbreuk.

Gerelateerde Tools

Reacties

2 Reacties Omlaag ↓

Aantal posts per pagina:  20 50 100

 1. Verkruimel 12 mei 2017 08:04 0
  Waarom krijgen gehuwden eigenlijk maar éénmaal AOW? Ze hebben beiden afgedragen, en het leidt tot constructies (schijnongehuwden).
 2. Ronald Klaver 29 mei 2017 09:58 0
  Je vraag geeft aan, dat er inderdaad veel misverstanden en veronderstellingen bestaan over de AOW. De AOW is de laatste 22 jaren grondig gerenoveerd.

  Gehuwden ontvangen niet eenmaal de AOW.
  Vanaf 01-04-2015 heeft iedere NL-ingezetene recht op zijn eigen AOW ongeveer circa € 10 000 per jaar op zijn of haar eigen AOW leeftijd (dus bij leeftijdsverschil is er een AOW-gat).
  Personen zonder partner ontvangen circa € 15 000 per jaar.

  De AOW bouw je op door in Nederland te wonen, niet door te betalen. Werkenden betalen nu voor de huidige AOW genieters (dit heet omslagstelsel).

  Voor 1995 gold de AOW alleen voor de man. Vervolgens werd er gekeken of hij wel of niet gehuwd was.
  Een ongehuwde man ontving circa 14 000 gulden en een gehuwde man ontving circa 20 000 gulden per jaar.
  In kader van gelijke behandeling man en vrouw is in 1987 vanuit een EEG-richtlijn bepaald dat dit dient te worden aangepast.
  Vanaf 1995 tot 2015 gold er een inkomensafhankelijke AOW en vanaf 2015 dus een zelfstandig recht.

  Waar werden schijnconstructies verondersteld? Twee alleenstaanden die ieder € 15 000 AOW ongehuwde uitkering ontvingen en stiekem op hetzelfde adres woonden. Dit leverde € 10 000 per jaar meer aan AOW.

  Uit jarenlang onderzoek bleek dat deze schijnconstructies nauwelijks bestonden, daarom heeft de overheid haar beleid hier op aangepast. Ieder behoudt zijn ongehuwden AOW mits iedere partner een eigen (huur)woning heeft .

2 Reacties Omhoog ↑

Lees ook:

Waar gaat het heen met de inflatie?

De inflatie lijkt af te koelen, maar onderliggend is het beeld minder ro... Lees verder ›