IEXGeld

Dossiers

Profiel

Belastingtip: een schommelend inkomen? Misschien kun je middelen!

Heb je een sterk schommelend inkomen uit werk en woning? Grote kans dat je dan meer belasting betaalt dan wanneer je het inkomen gelijkmatig verdeeld krijgt.

Als je een gelijkmatiger verdeelde belastingheffing wilt, kun je de Belastingdienst verzoeken om middeling via de middelingsregeling. Daarbij bereken je je gemiddelde inkomen over drie aaneengesloten kalenderjaren: het middelingstijdvak.

Bekijk ook: Hier vind je nog véél meer handige info voor je belastingaangifte

Vervolgens ga je na hoeveel belasting je dan per jaar had moeten betalen als alles gelijkmatig verdeeld was geweest. Als de belasting die je volgens dat sommetje had moeten betalen meer dan 545 euro verschilt van de belasting die je daadwerkelijk hebt betaald, kun je het teveel betaalde bedrag daarboven terugvragen.

Dat kan als je:

 • na je afstuderen een vaste baan hebt gekregen terwijl je naast je studie een bijbaan had.
 • een ontslagvergoeding (gouden handdruk) hebt gekregen.
 • in de afgelopen jaren bent gestart of gestopt met werken.
 • als ondernemer of freelancer werkt.
 • onbetaald verlof hebt opgenomen (bijvoorbeeld voor een sabbatical).
 • minder bent gaan werken.

Lees ook: Aan de slag met je belastingaangifte? Check deze tips.

Middelen over drie aaneengesloten kalenderjaren

Er geldt wel een aantal voorwaarden:

 • De middelingsregeling geldt alleen voor inkomen in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning).
 • Je kunt alleen middelen over een periode van drie aaneengesloten hele kalenderjaren (het middelingstijdvak).
 • Je hebt over het hele middelingstijdvak belasting betaald in Nederland.
 • Het middelingstijdvak heeft geen overlap met een ander middelingstijdvak.
 • Je moet je verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren die tot je middelingstijdvak horen, onherroepelijk vaststaan. Een aanslag is onherroepelijk als de termijn van zes weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken. Neem contact op met de BelastingTelefoon als je twijfelt aan de onherroepelijkheid van een aanslag.
 • Heb je in een kalenderjaar negatief inkomen uit werk en woning? Dan stelt de Belastingdienst je inkomen uit werk en woning van dat jaar op 0 euro.

Informatie over hoe je de berekening precies uitvoert vind je hier en hier. Je moet zelf een - schriftelijk - middelingsverzoek indienen bij een Belastingkantoor. Een voorbeeldbrief vind je hier. Je moet je eigen berekening meesturen.

Check ook: Gebruik deze aftrekposten bij je belastingaangifte

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Waar gaat het heen met de inflatie?

De inflatie lijkt af te koelen, maar onderliggend is het beeld minder ro... Lees verder ›