IEXGeld

Dossiers

Profiel

Ziek? Hier heb je als werknemer recht op.

Iedereen wordt wel eens ziek. De één besluit om gewoon naar werk te gaan, de ander besluit om thuis uit te zieken. Waar heb je als werknemer recht op als je ziek wordt? 

Wanneer je je echt te ziek voelt om te werken en besluit om thuis te blijven, dan is je werkgever in principe verplicht om voor maximaal twee jaar minimaal 70% van je loon door te betalen. Daarbij mag het loon in het eerste jaar dat je ziek bent niet onder het minimumloon vallen, het jaar erop wel. 

Langdurig ziek

Ben je langer dan twee jaar ziek, maar kun je wel nog een aantal uur per week werken, dan kun je in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Dat staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Je krijgt dan een compensatie voor de uren die je niet meer kan werken. Bij het UWV kun je de uitkering aanvragen. 

Soms kun je ook in aanmerking komen voor een uitkering via de Ziektewet. Op Arboportaal.nl wordt opgesomd voor wie dit geldt:

  • Werknemers die ziek én zwanger zijn of die ziek zijn geworden als gevolg van zwangerschap of bevalling;
  • Werknemers die een orgaan doneren;
  • Werknemers met een structurele functionele beperking wegens ziekte of gebrek (no riskpolis);
  • Werknemers ouder dan 55 jaar die ziek worden en die direct voordat zij in dienst kwamen ten minste 52 weken een WW-uitkering hebben ontvangen;
  • Werknemers van wie het dienstverband afloopt tijdens de ziekte, vanaf het moment dat het dienstverband is afgelopen kunnen zij een Ziektewetuitkering krijgen;
  • Uitzendkrachten, afhankelijk van de arbeidsovereenkomst;
  • Sommige oproepkrachten, afhankelijk van de arbeidsovereenkomst. 

Ben je na langdurige ziekte weer bereid om te werken, dan moeten werkgever en werknemer werken aan een effectieve re-integratie. Hoe dat traject eruitziet, wordt eveneens op Arboportaal omschreven. 

Ben je langer dan een jaar ziek, dan krijg je een gesprek met een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige. Hierin wordt besproken of je uitkering via de Ziektewet wordt stopgezet of dat de uitkering nog maximaal een jaar doorloopt. 

Lees ook: Vakantiedagen: dit zijn de regels

Ziek tijdens vakantie

Ook vervelend: heb je vakantie, word je ziek. Gelukkig hoef je als je ziek wordt tijdens je vakantie je vrije dagen niet gedwongen vanuit je bed op te maken. Geef bij je werkgever aan dat je je niet goed voelt en spreek af om de uren een andere keer op te nemen. Als je ziek of zwanger bent loopt de opbouw van je uren overigens gewoon door, mits je geen ambtenaar bent. 

Word je in het buitenland ziek, zorg dan dat je bij de lokale huisarts een officiële doktersverklaring regelt en deze aan je werkgever geeft wanneer je weer terug bent. Let erop dat je je wel weer tijdig beter meldt. 

In sommige cao's of arbeidscontracten staat dat je ziektedagen op vakantie moet compenseren met de bovenwettelijke vakantiedagen van dat jaar, zo meldt De Volkskrant. “Compensatie met wettelijke vakantiedagen kan alleen als de werknemer daar toestemming voor geeft. Let dus goed op het verschil tussen de soort vakantiedagen en controleer het vakantiesaldo bij terugkomst.”

Ziek als zzp'er

De eerder genoemde regels bij ziekte zijn niet van toepassing op zelfstandige ondernemers. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun herstel en inkomen tijdens ziekte. Wel kunnen zij zich verzekeren tegen verlies van inkomsten door ziekte bij een particuliere verzekeraar. Startende ondernemers kunnen een vrijwillige verzekering voor de Ziektewet afsluiten bij het UWV.

Lees ook: In deze sectoren krijg je de meeste vakantiedagen

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Zorgverzekering tussentijds wijzigen: kan dat?

In sommige gevallen is dat mogelijk. Maar het loont sowieso om over te s... Lees verder ›