IEXGeld

Dossiers

Profiel

Gebruik je lijfrente-inleg als aftrekpost

Heb je een lijfrenteverzekering of een lijfrente-bankspaarrekening waar je geld op stort? Je kunt deze inleg als aftrekpost gebruiken als je aangifte inkomstenbelasting doet. Dit betekent dat de Belastingdienst meebetaalt aan de opbouw van je lijfrentevermogen.

Maar er geldt wel een aantal spelregels. De inleg op een lijfrente is alléén aftrekbaar als je jaarruimte of reserveringsruimte hebt en aan het begin van het kalender jaar de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt.

Lees ook: Ken jij de spelregels van je lijfrentepolis?

Hoeveel jaarruimte heb je?

Je hebt jaarruimte als je te weinig pensioenopbouw hebt in verhouding met je inkomen. Op de site van de Belastingdienst kun je uitrekenen hoeveel jaarruimte je hebt. De maximale jaarruimte van 2015 is 12.153 euro.

De formule voor de aangifte over 2015 ziet er als volgt uit:
Jaarruimte = (0,138 x premiegrondslag ) - (6,5 x factor A) – F

  • De premiegrondslag is het jaarinkomen (maximaal 100.000 euro) minus 11.936 euro. De maximale premiegrondslag is 88.064 euro.

  • De factor A is de aangroei van je pensioen (die vind je op het uniform pensioenoverzicht (UPO) dat je jaarlijks ontvangt).

  • F staat voor FOR, ofwel de toename van de oudedagsreserve. Dit is alleen van belang voor ondernemers.

Bij het berekenen van de jaarruimte moet je gebruik maken van de gegevens van het voorgaande belastingjaar. De jaarruimte over 2015 bereken je dus met de gegevens van 2014.

Lees ook: Je belastingaangifte regelen: vier tips

De reserveringsruimte

De reserveringsruimte is het totaal van de niet benutte jaarruimte in de afgelopen zeven jaar. In 2015 is dat het totaal van de jaarruimten 2008 tot en met 2014.

Binnen de reserveringsruimte geldt een maximumbedrag per jaar. In 2015 is dat 7.052 euro (en 13.927 euro als je ouder bent dan 55 jaar en drie maanden). Door het maximumbedrag kan de aftrek in 2015 lager zijn dat dan het totaal van je niet-benutte jaarruimten over de afgelopen jaren.

Leg niet té veel in

Je mag alleen de inleg aftrekken in het jaar dat je het hebt betaald. Dat betekent dat je alleen de inleg die is betaald vóór 31 december 2015 kunt aftrekken.

En als je meer hebt ingelegd dan je aan jaarruimte hebt, dan kun je het meerdere niet aftrekken. Het is dus erg onverstandig om wel meer in te leggen. De Belastingdienst zal op het moment dat de lijfrente tot uitkering komt namelijk belasting inhouden over de uitkeringen. En belasting betalen over een uitkering waarover je geen belastingvoordeel hebt gehad, kost geld.

Heb je in het verleden meer ingelegd dan je kon aftrekken? Vraag dan bij de Belastingdienst een verklaring niet afgetrokken premies aan. Hiermee kun je voorkomen dat je straks teveel belasting betaalt.

Lees ook: Dossier belastingaangifte 2016

Gerelateerde Tools

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

WOZ-waarde te hoog? Zo maak je met succes bezwaar

Een lagere WOZ-waarde scheelt belasting, maar let op: het is niet altijd... Lees verder ›