IEXGeld

Dossiers

Profiel

Je opgebouwde pensioen overzetten naar een andere uitvoerder? Dit zijn de regels.

Ga je weg bij je werkgever? Dan behoud je het recht op je opgebouwde pensioen. Als je in dezelfde sector blijft werken, dan is de kans groot dat je nieuwe werkgever dezelfde pensioenregeling heeft als er een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) is. Je pensioen loopt dan gewoon door bij hetzelfde BPF.

Maar ga je bij je nieuwe baan pensioen opbouwen bij een andere pensioenuitvoerder (bijvoorbeeld pensioenverzekeraar of ondernemingspensioenfonds), dan is het slim om te kijken of het interessant is het opgebouwde pensioen mee te nemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder.

Meenemen van pensioen wordt (pensioen)waardeoverdracht genoemd. Wil je dat? Dan moet je twee dingen doen:

  1. Je vraagt eerst een opgave van je opgebouwde pensioenaanspraken op bij de pensioenuitvoerder van je vorige werkgever. Een goede indicatie staat op je jaarlijkse Uniforme Pensioenoverzicht (UPO).

  2. Daarna dien je een verzoek tot waardeoverdracht bij de pensioenuitvoerder via je nieuwe werkgever. Je nieuwe werkgever is wettelijk verplicht mee te werken én er mogen bij jou geen kosten in rekening worden gebracht.

Lees ook: Zes manieren om je pensioen aan te vullen

Bijbetalen voor waardeoverdracht

Pensioenfondsen gebruiken een rekenmethode om de waarde van het pensioen vast te stellen. Die rekenmethode kan per pensioenfonds verschillen.

Het kan zijn dat je vorige of huidige werkgever een bedrag moet bijbetalen aan de pensioenuitvoerder als je voor waardeoverdracht kiest.

Moet je werkgever meer dan 15.000 euro en meer dan 10% van de overdrachtswaarde bijbetalen? Dan is je werkgever niet verplicht mee te werken aan een waardeoverdracht. Gaat je werkgever akkoord? Dan kan de waardeoverdracht doorgaan.

Lees ook: Weet je wat de nieuwe pensioenregels voor jou betekenen?

Termijn is veranderd

Vroeger moest je binnen zes maanden na indiensttreding bij je nieuwe werkgever de aanvraag voor waardeoverdracht indienen. Dit is per 1 januari 2015 veranderd: deze termijn geldt niet meer.

Als je wisselt van werkgever na 1 januari 2015 en bij een andere pensioenuitvoerder pensioen gaat opbouwen, kun je dus op ieder moment de aanvraag voor waardeoverdracht indienen. Je kunt zelfs nog waardeoverdracht vragen van je opgebouwde pensioenen van vroegere werkgevers, waar je destijds geen waardeoverdracht had geregeld.

Maar als je nu vraagt aan je huidige werkgever - waar je bijvoorbeeld acht jaar geleden in dienst bent getreden - om alsnog mee te werken aan waardeoverdracht van eerder opgebouwde pensioen van je vorige werkgever, mag hij nee zeggen. Want acht jaar geleden heb je je beurt verspeeld en je bent niet op of na 1 januari 2015 in de pensioenregeling van een nieuwe werkgever opgenomen.

Lees ook: Van gegarandeerd pensioenkapitaal naar pensioenbeleggen

Gerelateerde Tools

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Waar gaat het heen met de inflatie?

De inflatie lijkt af te koelen, maar onderliggend is het beeld minder ro... Lees verder ›