IEXGeld

Dossiers

Profiel

Je belastingaangifte: zo vul je box 2 in

Voordat je met je aangifte inkomstenbelasting begint, moet je weten dat niet al je inkomsten vallen onder één tarief. Zo vul je in box 1 enkel je inkomen uit werk en woning in, terwijl box 3 goed is voor inkomsten uit sparen en beleggen. Ook is er box 2: hier vul je het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang in. Maar wat wordt daaronder verstaan en hoe vul je box 2 dan in?

Je hebt een aanmerkelijk belang als je, eventueel samen met je fiscale partner, direct of indirect minimaal 5% had van:

  • de aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap (denk aan een naamloze, besloten of commanditaire vennootschap).
  • de winstbewijzen van een binnen- of buitenlandse vennootschap.
  • de genotsrechten van de winstbewijzen of aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap.
  • het stemrecht in een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag.

En als:

  • je zelf minder dan 5% bezit, maar je familieleden in dezelfde vennootschap of coöperatie wél aanmerkelijk belang hebben. Het gaat hierbij om je ouders, kinderen en kleinkinderen en de fiscale partners van deze familieleden.
  • je opties hebt om minimaal 5% van de aandelen te verwerven in een binnen- of buitenlandse vennootschap.

Verkoop je bijvoorbeeld je aandelen of opties, waardoor je bezit onder de 5% uitkomt, dan gelden er andere regels. Is dit bij jou het geval, dan kun je het beste contact opnemen met de BelastingTelefoon.

Lees ook: Je belastingaangifte regelen: vier tips

Voordelen optellen

Hoe vul je je aanmerkelijk belang in bij de aangifte van je inkomstenbelasting? Allereerst door de voordelen die je ondervindt als je in een vennootschap bent gestapt op een rijtje te krijgen. Zo zijn er reguliere voordelen, zoals dividend of winstuitkeringen. Over de bruto-inkomsten betaal je 25%. 

Maar wanneer een bv bijvoorbeeld dividend aan aandeelhouders uitkeert, moet er wel dividendbelasting worden betaald. Het ingehouden bedrag mag je verrekenen bij de aangifte van je inkomstenbelasting. De bv moet over het uitgekeerde dividend belasting inhouden en afdragen. Hier geldt een tarief van 15%. Het ingehouden bedrag mag door de ontvanger van het dividend van de inkomsten- of vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Dus uiteindelijk draag je 10% af: 25% min 15%. De bv zelf betaalt 15% via de dividendbelasting. 

Let op: ontvang je loon uit het bedrijf waarin je een aanmerkelijk belang hebt? Dit valt niet onder de reguliere voordelen. Je moet het loon aangeven als inkomsten uit loondienst (box 1). Het is fiscaal vaak voordeliger om jezelf dividend uit te laten keren (indien mogelijk) dan om jezelf loonsverhoging te geven. Het hoogste tarief in box 1 is namelijk 52%, terwijl het tarief voor een dividenduitkering per saldo 40% is. 

Andere voordelen uit een vennootschap worden vervreemdingsvoordelen genoemd. Hiervoor kom je in aanmerking als je aandelen, opties, winstbewijzen of lidmaatschapsrechten verkoopt. Het voordeel is dan de overdrachtsprijs (het bedrag dat je krijgt bij verkoop) min de verkrijgingsprijs (het bedrag waarvoor je de stukken hebt gekocht of gekregen).

Lees ook: Belastingspecial 2016

Persoonsgebonden aftrek

Heb je de voordelen op een rijtje, dan moet je inzichtelijk krijgen wat je persoonsgebonden aftrekposten zijn. Deze ontstaan als je door persoonlijke omstandigheden extra uitgaven hebt. Sommige van die extra kosten kun je aftrekken.

De persoonsgebonden aftrekposten die het meest voorkomen zijn:

  • specifieke zorgkosten (uitgaven voor ziekte of invaliditeit)
  • uitgaven voor een opleiding of een studie voor je (toekomstige) beroep, of kosten voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties)

Je belastbare inkomen in box 2, waarover je 25% aan inkomstenbelasting betaalt, is dan het voordeel uit de vennootschap verminderd met je persoonsgebonden aftrek. Maar let op: dit geldt enkel als je de aftrek niet helemaal hebt kunnen verrekenen in box 1 en box 3. 

Lees ook: Deze zorgkosten zijn fiscaal aftrekbaar

Kosten er ook af

Ook gemaakte kosten mag je naast je persoonsgebonden aftrek verrekenen met het voordeel uit de vennootschap. Dit zijn kosten die je gemaakt hebt voor reguliere voordelen. Denk bijvoorbeeld aan betaalde rente en kosten voor leningen die je hebt afgesloten om je aandelen, opties of winstbewijzen van het aanmerkelijk belang te kopen. Ook aftrekbaar: de kosten die je maakt om de bank die je aandelen beheert te betalen. Niet alle kosten zijn aftrekbaar. 

Fiscale partner

Heb je een fiscale partner, dan bereken je het voordeel uit aanmerkelijk belang en de aftrekbare kosten van jullie samen. Je mag het inkomen uit aanmerkelijk belang verdelen zoals jij dat wilt, als het maar in totaal 100% is. 

Heb je slechts een deel van het jaar een fiscale partner gehad? Je kunt er voor kiezen om wel voor het hele jaar als fiscale partners te worden aangemerkt. Dan gelden bovenstaande regels. Doe je dat niet, dan geef je alleen je eigen inkomen uit aanmerkelijk belang aan.

Je moet ook het inkomen uit aanmerkelijk belang van je minderjarige kinderen en die van je fiscale partner aangeven. Het gaat dan om het inkomen uit aanmerkelijk belang tot de dag dat de kinderen achttien zijn geworden.

Aanmerkelijk belang kan ook negatief zijn

Onder de streep kun je ook een verlies overhouden. De Belastingdienst verrekent het verlies met een positief inkomen uit een aanmerkelijk belang van het jaar ervoor of van de komende negen jaar. 

Heb je geen aanmerkelijk belang meer en kun je zodoende het verlies niet verrekenen, dan is het mogelijk om je verlies om te zetten in een belastingkorting. De korting is 25% van het onverrekende verlies en vermindert de belasting en premie volksverzekeringen in box 1 (inkomen uit werk en woning). Wil je hiervoor in aanmerking komen, dan moet je het belastingkantoor een brief sturen.

Lees ook: Gebruik deze aftrekposten bij je aangifte inkomstenbelasting

Gerelateerde Tools

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Britse beleggingen flink afgestraft: ligt hier een koopkans?

... of kunnen we beter even wachten? Lees verder ›