IEXGeld

Dossiers

Profiel

Een erfenis met schulden geweigerd? Misschien moet je toch betalen.

Als je een erfenis weigert, kun je in principe niet meer worden aangesproken voor de schulden uit de nalatenschap. Maar voor uitvaartkosten geldt een andere regeling.

Lees ook: Erf je schulden? Aanvaarden is niet verplicht.

Geen begrafenisverzekering

Het uitgangspunt is dat de nabestaanden de uitvaart regelen. Het kan zijn dat er geen nabestaanden zijn, of dat de nabestaanden de uitvaart om willekeurige redenen niet willen regelen. In zo'n geval is de gemeente op grond van de wet op de lijkbezorging verplicht zorg te dragen voor de uitvaart.

Als er geen crematie- of begrafenisverzekering is en de eventuele overlijdensuitkering van de werkgever niet voldoende is, dan zullen de uitvaartkosten ten laste van de nalatenschap komen.

Als de nalatenschap (deels) negatief is en de erfgenamen de erfenis beneficiair hebben aanvaard, dan moet de opdrachtgever - de familie - in principe (het restant van) de uitvaartkosten zelf betalen.

Lees ook: Checklist: erfbelasting afdragen

Uitvaartkosten

Is de nalatenschap negatief en verworpen, dan kunnen nabestaanden óók worden aangesproken door de gemeente om de uitvaartkosten te voldoen. Verwerping van de nalatenschap is dus géén reden om niet te worden aangesproken voor de uitvaartkosten.

Dit betekent dat, ondanks de verwerping, de kosten van de crematie op bloed- en aanverwanten kunnen worden verhaald. Deze directe nabestaanden zijn in de regel de (ex-)echtgenoot van de overledene en de kinderen.

Maar het kunnen ook de ouders of andere familieleden zijn. Bloed- en aanverwanten worden ieder voor gelijke gedeelten aangesproken voor de uitvaartkosten. Het is dan niet relevant of de nabestaanden de nalatenschap hebben aanvaard of verworpen.

Lees ook: Erfenis op komst? Zo handel je 'm af.

Lees ook:

Beleggen in obligaties voor beginners

Wat is een obligatie en is het verstandig om erin te beleggen? IEX-redac... Lees verder ›