IEXGeld

Dossiers

Profiel

Mag je tijdens een sollicitatiegesprek zwijgen over je handicap of ziekte?

Niet altijd wijst een sollicitant uit zichzelf op een handicap of ziekte. Alleen bij bepaalde functies mag een potentiële werkgever vóór aanstelling een medische keuring eisen, bijvoorbeeld bij profvoetballers.

Een werkgever mag jou als sollicitant verder geen medische vragen stellen en moet het dus meestal doen met de informatie die je uit jezelf geeft. Maar mag je ook zwijgen over medische kwesties die voor de functie waarop je solliciteert van belang zijn?

Lees ook: Je sollicitatiegesprek: dit zijn de do's en de don'ts

Ongeschikt voor de functie

Eerst even terug in de tijd. In een uitspraak uit 1981 boog de Hoge Raad zich over de vraag of een sollicitant hiervoor door de werkgever op staande voet mocht worden ontslagen:

"… het verzwijgen tijdens een sollicitatiegesprek van een kwaal waarover de werkgever geen daarop gerichte vraag heeft gesteld, kan alleen als een zodanige dringende reden worden beschouwd, indien de arbeider wist of had moeten begrijpen dat deze kwaal hem ongeschikt maakt voor de betrekking waarnaar hij solliciteerde."

Door lagere rechters wordt deze lijn gevolgd: je bent verplicht de werkgever tijdens de sollicitatie op de hoogte te brengen van een ziekte of handicap, als specifiek die ziekte of handicap je ongeschikt maakt voor de functie waar je op solliciteert én je dit ook weet - of behoort te weten.

Lees ook: Dat je geen concurrentiebeding hebt getekend, betekent niet dat je kunt doen wat je wilt

Het enkele feit dat iemand een ziekte of handicap heeft, maakt je nog niet ongeschikt om die bepaalde functie uit te oefenen. Dus alleen als je weet dat je eigenlijk medisch ongeschikt bent voor de werkzaamheden (of dat de kans groot is je aanmerkelijk ziekteverzuim zult krijgen), moet je het van te voren melden.

Geen salaris, misschien zelfs ontslag

Wat als je dat niet doet? Als na het in dienst treden vaststaat dat je arbeidsongeschikt bent voor de functie en dit opzettelijk hebt verzwegen, dan is de werkgever niet verplicht om het loon tijdens ziekte - ontstaan door je de ziekte of handicap - door te betalen.

Ook kan je werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoeken en je mogelijk zelfs op staande voet ontslaan. Wel is de rechter met dit laatste erg streng.

Voor ontslag op staande voet moet een dringende reden aanwezig zijn. Die kan er zijn als je wist of had moeten begrijpen dat je vanwege de aandoening ongeschikt bent voor de functie en dat hebt verzwegen, oordeelt de kantonrechter 's-Gravenhage.

Maar volgens deze rechter kan alleen een deskundige hier een gefundeerd medisch oordeel over geven; het oordeel van de bedrijfsarts is niet altijd voldoende. Word je op staande voet ontslagen, dan is het goed om te checken wie er over de situatie heeft geoordeeld.

Lees ook: Ontslag op staande voet: direct inpakken en wegwezen

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Zorgverzekering tussentijds wijzigen: kan dat?

In sommige gevallen is dat mogelijk. Maar het loont sowieso om over te s... Lees verder ›