IEXGeld

Dossiers

Profiel

Dit zijn de rechten en plichten binnen jullie huwelijk

"...en belooft u trouw alle plichten te vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt... Wat is daarop uw antwoord?"

Jullie willen met elkaar gaan trouwen, dus natuurlijk ben je van plan om deze vraag met ja te beantwoorden.

Maar om welke plichten (en rechten, want die heb je ook) gaat het eigenlijk? En wat houden ze in? Dit zijn de belangrijkste.

Lees ook: Checklist: lees dit als je je bruiloft gaat regelen

De onderhoudsplicht

Als jullie zijn getrouwd hebben jullie een onderhoudsplicht naar elkaar. Dit betekent dat jullie verplicht zijn om in elkaars levensonderhoud te voorzien.

Jullie moeten over en weer bijdragen aan de kosten van de huishouding en bovendien zijn jullie elkaar trouw, hulp en bijstand verschuldigd. Je moet elkaar helpen en steunen waar dit nodig is, schrijft Judex.nl.

Ook ben je allebei aansprakelijk voor huishoudelijke schulden die één van jullie aangaat. Let op: spreek je huwelijkse voorwaarden af, dan kun je van bovenstaande regels afwijken.

Lees ook: Checklist: trouwen onder huwelijkse voorwaarden?

Verrichten van rechtshandelingen

Soms zul je elkaars toestemming nodig hebben om een handeling te mogen verrichten. Heeft een van jullie de ander niet om toestemming gevraagd, dan mag de overeenkomst worden vernietigd.

Dit is bijvoorbeeld het geval als je een hypotheek wilt afsluiten op een woning, een grote gift wilt doen, een woning wilt verkopen of iets koopt of afbetaling.

Gebruik van elkaars achternaam

Je mag elkaars achternaam gebruiken, eventueel in combinatie met je eigen achternaam. Een vrouw mag ervoor kiezen de naam van haar man te gebruiken, maar andersom geldt dit ook.

In officiële stukken - zoals je paspoort of je rijbewijs - wordt wel altijd je eigen naam gebruikt. Verander je je naam? Je hoeft je handtekening dan niet per se te veranderen.

Je mag zelf weten welke achternaam jullie kinderen krijgen. Maar het is niet toegestaan om een combinatie te maken van jullie beide achternamen.

Lees ook: Column van Carl Richards: let's talk about money

Verzorging en opvoeding van de kinderen

Jullie zijn allebei verplicht om (financieel) zorg te dragen aan de opvoeding en verzorging van de kinderen. Niet alleen als het gaat om jullie eigen kinderen, maar ook als jullie stief- of pleegkinderen hebben.

De erfenis

Zodra jullie zijn getrouwd zijn jullie elkaars wettelijk erfgenamen. Ook kinderen die tijdens jullie huwelijk worden geboren, worden jullie wettelijk erfgenamen.

Lees ook: Stappenplan: een testament opstellen

Jullie vermogen en bezittingen

Als jullie niks afspreken, trouwen jullie in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden van jullie samen worden (er zijn wel plannen om dit te veranderen.). Wil je dat absoluut niet, dan moet je voorafgaand aan het huwelijk huwelijkse voorwaarden vastleggen.

Het pensioen: van jullie samen

Jullie hebben allebei recht op de helft van het pensioen dat tijdens jullie huwelijk is opgebouwd. Het maakt daarbij niet uit of je in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd. Het maakt ook niet uit of de ene partner wel pensioen heeft opgebouwd en de andere niet.

Je kunt er wel samen voor kiezen het pensioen niet te delen. Dan heeft ieder - bij echtscheiding - alleen recht op het zelf opgebouwde pensioen, niet op een deel van wat de partner heeft opgebouwd.

Lees ook: Gaan jullie uit elkaar? Dan moet het pensioen worden verdeeld.

Je bent niet verplicht om te getuigen

Je hoeft niet tegen je echtgenoot te getuigen in een rechtszaak. Je kunt dan een beroep doen op het verschoningsrecht (dit geldt overigens ook voor jullie familieleden).

Lees ook: Dit zijn de voor- en nadelen van fiscaal partnerschap

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

WOZ-waarde te hoog? Zo maak je met succes bezwaar

Een lagere WOZ-waarde scheelt belasting, maar let op: het is niet altijd... Lees verder ›