IEXGeld

Dossiers

Profiel

Je inkomen uit aanmerkelijk belang hoort thuis in box 2

Het kan zijn dat je je tijdens je aangifte inkomstenbelasting niet alleen op box 1 en eventueel box 3 moet richten, maar dat je ook met box 2 te maken krijgt. Dit is het geval als je aanmerkelijk belang (AB) hebt. Over het (belastbare) inkomen dat je daar uit hebt verkregen moet je belasting betalen.

Je hebt aanmerkelijk belang als je - eventueel samen met je fiscale partner - minimaal 5% bezit van:

  • de aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap.
  • de winstbewijzen van een binnen- of buitenlandse vennootschap.
  • de genotsrechten van de winstbewijzen of aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap.
  • het stemrecht in een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag.

En als:

  • je zelf minder dan 5% bezit, maar je familieleden in dezelfde vennootschap of coöperatie wél aanmerkelijk belang hebben. Het gaat hierbij om je ouders, kinderen en kleinkinderen en de fiscale partners van deze familieleden.
  • je opties hebt om minimaal 5% van de aandelen te verwerven in een binnen- of buitenlandse vennootschap.

Lees ook: Je belastingaangifte: box 1, 2 en 3 uitgelegd

Voordeel van aanmerkelijk belang

Je inkomen ontstaat doordat je voordeel kunt hebben van aanmerkelijk belang. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten voordeel:

  • Reguliere voordelen. Voorbeelden van reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang zijn dividenden en andere winstuitkeringen en het vaste rendement van een buitenlandse beleggingsinstelling. Het gaat om bruto-inkomsten.

    Let op: ontvang je loon uit het bedrijf waarin je een aanmerkelijk belang hebt? Dit valt niet onder de reguliere voordelen. Je moet het loon aangeven als inkomsten uit loondienst (box 1).
  • Vervreemdingsvoordelen. Je krijgt bijvoorbeeld vervreemdingsvoordelen als je aandelen, opties, winstbewijzen of lidmaatschapsrechten verkoopt. Je voordeel is de overdrachtsprijs min de verkrijgingsprijs.

Aanmerkelijk belang: aftrekbare kosten

Als je het totaal van bovenstaande voordelen bij elkaar op hebt geteld, dan ben je er nog niet. Dat totaalbedrag is niet per definitie je belastbare inkomen.

Want net als bij box 1 en 3 het geval is, kun je in box 2 aftrekposten opvoeren. Ten eerste mag je je eventuele persoonsgebonden aftrek van je voordeel in box 2 aftrekken. Dit mag je doen als je deze aftrek niet helemaal hebt kunnen verrekenen in box 1 en box 3.

Bovendien mag je kosten die je hebt gemaakt voor reguliere voordelen aftrekken. Denk bijvoorbeeld aan betaalde rente en kosten voor leningen die je hebt afgesloten om je aandelen, opties of winstbewijzen van het aanmerkelijk belang te kopen. Ook aftrekbaar: de kosten die je maakt om de bank die je aandelen beheert te betalen.

Houd er wel rekening mee dat niet alle gemaakte kosten aftrekbaar zijn. Ingehouden dividendbelasting is daar een voorbeeld van. Overigens moet je deze ingehouden belasting wel aangeven tijdens je aangifte: als Nederlandse dividendbelasting die is ingehouden op dividend en dergelijke. Tijdens je aangifte wordt dit verrekend - daarover verderop meer.

Lees ook: Helaas, deze zes dingen zijn niet aftrekbaar

Het aanmerkelijk belang van anderen

Houd er rekening mee dat je soms ook het aanmerkelijk belang van iemand anders moet aangeven. Bijvoorbeeld dat van je fiscale partner. Als je het hele jaar een fiscale partner hebt gehad, bereken je de voordelen en de aftrekbare kosten van jullie samen. Het verschil tussen deze voordelen en de aftrekbare kosten is dan het belastbare inkomen. Dat mag je overigens verdelen zoals jullie zelf willen, zolang het totaal maar 100% is.

Heb je slechts een deel van het jaar een fiscale partner gehad? Je kunt er voor kiezen om wel voor het hele jaar als fiscale partners te worden aangemerkt. Dan gelden bovenstaande regels. Doe je dat niet, dan geef je alleen je eigen inkomen uit aanmerkelijk belang aan.

Je moet ook het inkomen uit aanmerkelijk belang van je minderjarige kinderen en die van je fiscale partner aangeven. Het gaat dan om het inkomen uit aanmerkelijk belang tot de dag dat de kinderen achttien zijn geworden.

Belasting betalen over je inkomen

Als het goed is heb je berekend wat het belastbare inkomen in box 2 zal zijn. Normaal gesproken betaal je over dat volledige bedrag 25% inkomstenbelasting, maar voor 2014 zijn de regels iets soepeler. Dit zijn de percentages:

Jaar Percentage
2015 25%
2014 22% tot 250.000 euro
25% vanaf 250.000 euro
2013 25%

Lees ook: Check deze zes tips voordat je met je belastingaangifte aan de slag gaat

Tot slot: een negatief inkomen uit aanmerkelijk belang

Het kan voorkomen dat je in 2014 helemaal geen inkomsten uit aanmerkelijk belang hebt verkregen, maar dat er juist sprake is van een verlies.

Is dat het geval? De Belastingdienst verrekent je verlies met een positief inkomen uit aanmerkelijk belang van het jaar ervoor, en eventueel met positief inkomen in de komende negen jaar.

Als er geen verrekening mogelijk is omdat je geen aanmerkelijk belang meer hebt, dan kun je het geleden verlies misschien omzetten in een belastingkorting. Dat moet je zelf aanvragen. De korting is 25% van het onverrekende verlies en het vermindert de belasting en eventuele premie volksverzekeringen in box 1.

Lees ook: Dossier Belastingaangifte 2015

Gerelateerde Tools

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Britse beleggingen flink afgestraft: ligt hier een koopkans?

... of kunnen we beter even wachten? Lees verder ›