IEXGeld

Dossiers

Profiel

Rijk worden? Zo maak je in 2020 een goed begin

Lees hier het bijbehorende artikel

1 Reactie Omlaag ↓

Aantal posts per pagina:  20 50 100

 1. Maan Arkenbosch 5 januari 2020 19:42 0
  Is er een economisch koudefront op komst in (na) 2020?

  Toch is er een economisch koudefront op komst.
  Vooreerst een energie crisis, via dure milieu vriendelijke energie, welke onvoldoende voorradig is.
  Milieu maatregelen zorgen voor een tekort en daardoor dure bedrijf-productie, terwijl de koopkracht achterblijft.
  De lasten van de baby-bomers, laten de pensioen uitgaven in de E.U., zonder dat daar grotendeels voor gespaard is, fors groeien.
  Door het steeds groter vergrijzende E.U. inwoner aantal, waarvan de pensioenen niet geïndexeerd en mogelijk afgestempeld worden, ontstaat een psychologisch consumptie staking effect.
  Het hierdoor noodzakelijk mondiaal drukpersen, jaagt de inflatie en goud/zilverprijs omhoog.
  De verhouding arm en rijk is buitensporig groot, waardoor meer sociale onrust en verdere opkomst populistische partijen.
  Noodgedwongen worden spaar tegoeden, door sluipende inflatie, opgenomen, waardoor de rente gaat stijgen en de effectenbeurzen forse correcties gaan vertonen.
  Hierdoor komen banken in problemen, welke het drukpersen en beslag op spaartegoeden zal doen toenemen, waardoor een verdere koopkracht erosie zal plaats vinden.
  *Toestroom van forse aantallen gelukzoekers en hiermede door werkeloosheid/koopkrachtverlies ontstane criminaliteit jaagt sociale lasten en belastingen omhoog.
  De handelsoorlog tussen China en de V.S. krijgt ook een vervolg voor andere landen.
  Het Midden-Oosten/olie voorziening kan tot voelbare problemen leiden.
  De Chinese Zijde route zal argwaan, zowel financieel-economisch als politiek en militair, wekken, waardoor China het moeilijker krijgt.
  Tenslotte zullen door extremere weer omstandigheden, oogsten mislukken, en voedsel aanbod afnemen terwijl de wereld bevolking verder groeit.
  *Niet vergeten dient te worden dat in het verleden, door het gebruik van kunstmest (stikstof-nitraat-kalium) de voedselproductie fors is gestegen, waardoor het mogelijk was dat er nu 9 miljard mensen op de aarde leven.
  Het kunstmest gebruik moet fors terug, dus een lagere voedsel/oogstopbrengst en daarbij ook nog erosie van landbouwgrond, echter het aantal aardbewoners blijft maar fors doorgroeien!
  De (politieke) onrust welke in enkele lande zich thans manifesteert, zal zich naar meerdere landen verspreiden en verhevigen.

1 Reactie Omhoog ↑