IEXGeld

Dossiers

Profiel

Mixfondsenrange

Goudenstier intro

Een mixfonds kan een mooie kant-en-klare oplossing zijn voor als u zelf niet de tijd, het geld of de kennis hebt om een portefeuille in te richten. U bent namelijk in één keer gespreid over verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen, obligaties en vastgoed. Het is echter nog niet zo makkelijk om te bepalen welk mixfonds het beste bij u past. Het feit dat aanbieders verschillende benamingen, zoals multi-assetfonds, groeifonds, unconstrained fonds of life cycle-fonds, gebruiken, maakt het mixfondsenlandschap er bovendien niet overzichtelijker op.

Selectiecriteria

Voor de selectie van de Beste Keuzes hanteert IEX Gouden Stier in de eerste plaats een tweetal toelatingscriteria. Zo moet er sprake zijn van een brede beschikbaarheid voor Nederlandse particuliere beleggers en dient het product of de dienstverlener voldoende omvang in de markt te hebben. Als aan deze toelatingscriteria voldaan wordt, volgt beoordeling op value for money (prestaties en kosten), gebruiksvriendelijkheid en informatievoorziening.

Specifiek voor de categorie Mixfondsenrange gelden de volgende toelatingsvoorwaarden:

1. Range

  • Alleen mixfondsenranges die minimaal drie verschillende mixfondsen hebben in verschillende risico-categorieën.

2. Beleggingsfondsstructuur:

  • Open-end beleggingsfonds
  • Open voor Nederlandse particuliere beleggers
  • Publiekelijk beschikbare rapportages

3. Beleggingsfonds

  • Minimale omvang van 50 miljoen euro
  • Gedenomineerd in euro’s
  • Minimaal 3 jaar trackrecord

De mixfondsenranges die aan deze toelatingsvoorwaarden voldoen, zijn beoordeeld op vier criteria: (voor risico gecorrigeerd) rendement, kostenniveau, beleggingsbeleid en informatievoorziening.

De Beste Keuzes van IEX Gouden Stier

Voor consumenten die niet zelf alle fondsen en fondsinformatie willen uitpluizen, heeft IEX Gouden Stier in samenwerking met kennispartner AF Advisors de beste aanbieders met een mixfondsenrange van dit moment geselecteerd.

Beste keuze / Mixfondsenrange

Veel gestelde vragen

 • Wat is IEX Gouden Stier? pijl naar beneden

 • Wat betekent het om een Beste Keuze te zijn?pijl naar beneden

 • Wie komen in aanmerking voor een Beste Keuze keurmerk?pijl naar beneden

 • Hoe vaak worden de Beste Keuzes geselecteerd?pijl naar beneden

 • Wie selecteert de Beste Keuzes?pijl naar beneden

 • Hoe selecteert IEX Gouden Stier de Beste Keuzes?pijl naar beneden

 • Is het onafhankelijk?pijl naar beneden

 • Maar IEX Gouden Stier werkt wel samen met commerciële partners, hoe zit dat dan?pijl naar beneden