IEXGeld

Dossiers

Profiel

Indexproduct

Goudenstier intro

De markt voor indexproducten viert dit jaar zijn zilveren jubileum. Waar beleggers in het begin uitsluitend konden beleggen in aandelen, bestrijken indexfondsen inmiddels vrijwel het gehele spectrum, variërend van obligaties tot vastgoed, grondstoffen en valuta uit alle uithoeken van de wereld. Wereldwijd is maar liefst 5.000 miljard dollar belegd, verdeeld over meer dan 5.500 verschillende producten. Dat biedt veel kansen voor beleggers, maar kan ook de nodige keuzestress opleveren.

Selectiecriteria

Voor de selectie van de Beste Keuzes hanteert IEX Gouden Stier in de eerste plaats een tweetal toelatingscriteria. Zo moet er sprake zijn van een brede beschikbaarheid voor Nederlandse particuliere beleggers en dient het product of de dienstverlener voldoende omvang in de markt te hebben. Als aan deze toelatingscriteria voldaan wordt, volgt beoordeling op value for money (prestaties en kosten), gebruiksvriendelijkheid en informatievoorziening.

Specifiek voor de categorie Indexproduct geldt dat het indexproduct dient te voldoen aan de volgende toelatingsvoorwaarden:

1. Universum:

  • Geen custom indices

2. Beleggingsfondsstructuur:

  • ETF
  • Open-end beleggingsfonds
  • Open voor Nederlandse particuliere beleggers
  • Publiekelijk beschikbare rapportages

3. Beleggingsfonds:

  • Minimale omvang van 50 miljoen euro
  • Gedenomineerd in euro’s of dollars
  • Minimaal 3 jaar trackrecord

De indexproducten die aan deze toelatingsvoorwaarden voldoen, zijn beoordeeld op drie criteria: rendement ten opzichte van de index, kosten en informatievoorziening.

De Beste Keuzes van IEX Gouden Stier

Voor consumenten die niet zelf alle producten en productinformatie willen uitpluizen, heeft IEX Gouden Stier in samenwerking met kennispartner AF Advisors de beste indexproducten van dit moment geselecteerd. Dit is gedaan in vijf categorieën: Wereldwijd, VS, Europa, Azië excl. Japan en Opkomende markten.

Beste keuze / Indexproduct

Indexproduct / Wereldwijd

Indexproduct / VS

Indexproduct / Europa

Indexproduct / Azië excl. Japan

Indexproduct / Opkomende Markten

Veel gestelde vragen

 • Wat is IEX Gouden Stier? pijl naar beneden

 • Wat betekent het om een Beste Keuze te zijn?pijl naar beneden

 • Wie komen in aanmerking voor een Beste Keuze-keurmerk?pijl naar beneden

 • Hoe vaak worden de Beste Keuzes geselecteerd?pijl naar beneden

 • Wie selecteert de Beste Keuzes?pijl naar beneden

 • Hoe selecteert IEX Gouden Stier de Beste Keuzes?pijl naar beneden

 • Is het onafhankelijk?pijl naar beneden

 • Maar IEX Gouden Stier werkt wel samen met commerciële partners, hoe zit dat dan?pijl naar beneden