IEXGeld

Dossiers

Profiel

Duurzaam
Beleggingsfonds

Goudenstier intro

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in het dagelijks leven. Niet voor niets ging de Nobelprijs voor Economie onlangs naar klimaatverandering en innovatie. Door het groeiende belang dat aan duurzaamheid wordt gehecht, staat duurzaam beleggen ook volop in de belangstelling. Het aantal duurzame beleggingsfondsen is de afgelopen jaren dan ook sterk toegenomen, waardoor het maken van een keuze ook steeds moeilijker wordt.

Selectiecriteria

Voor de selectie van de Beste Keuzes hanteert IEX Gouden Stier in de eerste plaats een tweetal toelatingscriteria. Zo moet er sprake zijn van een brede beschikbaarheid voor Nederlandse particuliere beleggers en dient het product of de dienstverlener voldoende omvang in de markt te hebben. Als aan deze toelatingscriteria voldaan wordt, volgt beoordeling op value for money (prestaties en kosten), gebruiksvriendelijkheid en informatievoorziening.

Specifiek voor de categorie Duurzaam Beleggingsfonds geldt dat een beleggingsfonds minimaal bij twee van de vier grootste Nederlandse execution-only platforms (ABN AMRO Bank, BinckBank, ING Bank en Rabobank) verkrijgbaar moet zijn. Daarnaast dient het fonds aan de volgende toelatingsvoorwaarden te voldoen:

1. Beleggingsstrategie:

  • Duurzaam beleggingsbeleid
  • Minimaal voor 70% belegd in de desbetreffende beleggingscategorie
  • Alleen uitsluitingen als gevolg van SRI-beleid

2. Beleggingsfondsstructuur:

  • Open-end beleggingsfonds of ETF
  • Open voor Nederlandse particuliere beleggers
  • Publiekelijk beschikbare rapportages

3. Beleggingsfonds:

  • Minimale omvang van 50 miljoen euro
  • Gedenomineerd in euro’s of dollars
  • Minimaal 3 jaar trackrecord

De duurzame beleggingsfondsen die aan deze toelatingsvoorwaarden voldoen, zijn beoordeeld op vier criteria: (voor risico gecorrigeerd) rendement, kostenniveau, beleggingsstrategie en rapportage & verkoopondersteuning.

De Beste Keuzes van IEX Gouden Stier

Voor consumenten die niet zelf alle fondsen en fondsinformatie willen uitpluizen, heeft IEX Gouden Stier in samenwerking met kennispartner AF Advisors de beste duurzame beleggingsfondsen van dit moment geselecteerd.

Beste keuze / Duurzaam Beleggingsfonds

Veel gestelde vragen

 • Wat is IEX Gouden Stier? pijl naar beneden

 • Wat betekent het om een Beste Keuze te zijn?pijl naar beneden

 • Wie komen in aanmerking voor een Beste Keuze-keurmerk?pijl naar beneden

 • Hoe vaak worden de Beste Keuzes geselecteerd?pijl naar beneden

 • Wie selecteert de Beste Keuzes?pijl naar beneden

 • Hoe selecteert IEX Gouden Stier de Beste Keuzes?pijl naar beneden

 • Is het onafhankelijk?pijl naar beneden

 • Maar IEX Gouden Stier werkt wel samen met commerciële partners, hoe zit dat dan?pijl naar beneden