IEXGeld

Dossiers

Profiel

Crowdfundingplatform

Goudenstier intro

Er lijkt geen einde te komen aan de groei van crowdfunding. Platformen moeten zich onderscheiden om investeerders aan zich te binden en dat heeft een professionaliseringsslag in gang gezet. Een crowdfunder heeft een groot aanbod om uit te kiezen, ook als het gaat om de platformen zelf. Volgens het AFM-register zijn er dit jaar bijna twintig partijen actief, die meer dan vijf projecten hebben geplaatst. Hierdoor is het des te moeilijker geworden om een keuze te maken tussen de vele projecten en platformen onderling.

Selectiecriteria

Voor de selectie van de Beste Keuzes hanteert IEX Gouden Stier in de eerste plaats een tweetal toelatingscriteria. Zo moet er sprake zijn van een brede beschikbaarheid voor Nederlandse particuliere beleggers en dient het product of de dienstverlener voldoende omvang in de markt te hebben. Als aan deze toelatingscriteria voldaan wordt, volgt beoordeling op value for money (prestaties en kosten), gebruiksvriendelijkheid en informatievoorziening.

Specifiek voor de categorie Crowdfundingplatform geldt dat het crowdfundingplatform opgenomen dient te zijn in het AFM Register Crowdfundingplatformen. Daarnaast dienen er minimaal vijf projecten in 2018 te zijn afgerond. Peildatum 23 augustus 2018.

Deze platformen zijn beoordeeld op vijf criteria:

  • Marktaandeel
  • Performance
  • Investeringsmogelijkheden
  • Transparantie
  • Presentatie

De Beste Keuzes van IEX Gouden Stier

Voor consumenten die niet weten hoe ze de zoektocht naar een crowdfundingplatform moeten beginnen, heeft IEX Gouden Stier in samenwerking met kennispartner Crowdfundmarkt de beste platformen van dit moment geselecteerd.

Beste keuze / Crowdfundingplatform

Veel gestelde vragen

 • Wat is IEX Gouden Stier? pijl naar beneden

 • Wat betekent het om een Beste Keuze te zijn?pijl naar beneden

 • Wie komen in aanmerking voor een Beste Keuze-keurmerk?pijl naar beneden

 • Hoe vaak worden de Beste Keuzes geselecteerd?pijl naar beneden

 • Wie selecteert de Beste Keuzes?pijl naar beneden

 • Hoe selecteert IEX Gouden Stier de Beste Keuzes?pijl naar beneden

 • Is het onafhankelijk?pijl naar beneden

 • Maar IEX Gouden Stier werkt wel samen met commerciële partners, hoe zit dat dan?pijl naar beneden